Re: Fraude: geëmigreerde pensionados blijven ingeschreven in Nederland

#197938
 voogdj
Bijdrager

@Bosbess, citerend: “Maar Nederland laat hen, ondanks emigratie, niet los. Anders dan ouderen die naar landen buiten de EU emigreren en die dus niet zogenaamd “verdragsgerechtigd” zijn, moeten deze mensen uit “solidariteit” aan Nederland blijven betalen. En veel meer dan Nederland aan Frankrijk aan ziektekosten vergoedt, mede omdat ze nu ook (pas sinds 2010!) recht op behandeling in NL hebben.”

Van het laatste is geen enkel bewijs. Tot de invoering van Vo883/2004 betaalde Nederland meer vaste woonlandvergoeding voor de verdragsgerechtigden aan Frankrijk dan ze aan bijdrage betaalden (even afgezien van het onbekende, maar geringe bedrag aan premies en iab ZVW en AWBZ dat ZVW verzekerden in Frankrijk ook nog aan Nederland betaalden). Dat was zelfs zo veel meer dat VWS zich daarover ooit beklaagde (maar de toenmalige minister slikte die klachten later weer schielijk in, en wel omdat hij waarschijnlijk na enig nadenken begreep dat er geen reden is een relatie te leggen tussen de omvang van de bijdrage en de omvang van de te betalen woonlandvergoedingen).

Na invoering van vo883/2004 is nog onbekend wat Nederland aan woonlandvergoedingen aan Frankrijk betaalt. Het is echter zeer de vraag of dat bedrag lager zal zijn dan de verdragsbijdragen die CvZ int, juist omdat het vooral om ouderen gaat die naar verwachting veel zorg behoeven.

Voor de pensioenlandzorg is tot heden door Nederland geen extra bijdrage af te dragen aanb CvZ gevraagd. VWS wil dat wel, het is al enkele jaren herhaaldelijk aangekondigd, maar men beschikt kennelijk niet over gegevens om een legitieme verhoging te kunnen berekenen.

Tenslotte: ook veel ouderen die naar buiten de EU/EER emigreren zijn toch voor hun zorgrechten (en bijdrage) verdragsgerechtigd jegens Nederland. Ze betalen dus ook de woonland-gecorrigeerde bijdrage aan CvZ indien ze in een land wonen dat een bilateraal verdrag afsloot met Nederland waarin een en ander geregeld is. Recht op pensioenlandzorg in Nederland is er echter meestal niet. Dat voorrecht kent men wel in EU /EER landen (en Zwitsreland) als gepensioneerde verdragsgerechtigde.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account