Re: ex art.69 Zvw premies met een Zvw- en AWBZ-component?

#197175
 OEVVD
Bijdrager

Beste Jaap, Ja op uitpandigen wordt er ook diepgaand over dit soort zaken gediscussieerd. Uitpandigen heeft een klein vast publiek dat zich al jaren in deze problematiek vastbijt. En zeg 90 % zo niet meer van de onderwerpen worden door de Heer Jan de Voogd geinitieerd.
Over de loop dar jaren kunnen wij zeggen dat de frontale aanval van de pensionados is stuk gelopen en dat de ZVW onaantastbaar is gebleken.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere legale middelen meer zijn om aan het CVZ te ontkomen.
Met name ook op het gebied van de vroegpensioenen welk onderwerp hier door Elja op tafel is gelegd.
Zij heeft dan daar ook zelf een passende en volkomen legale oplossing bij gevonden. Ik hoop dat de discussie daar toe bijgedragen heeft.
Er zijn vele duizenden Nederlanders die met vroegpensioen gaan. En die dan met deze problematiek geconfronteerd worden. Deze mensen bereik je niet op “uitpandigen”. Daarvoor zijn de discussies veel te technisch.
Er zijn mensen – ik denk dat ik in het verleden van jou begreep dat je tot de groep behoort – die zeggen – de rechter heeft in hooàgste instantie uitspraak gedaan en daar leggen we ons bij neer.
Er zijn er ook die kijken wat de alternatieven zijn – wel volkomen legaal natuurlijk.
Dat is ook hun goed recht.

Het gaat er dus om deze mensen ook te bereiken. Zouden de duizenden Nederlanders bijvoorbeeld die met vroegpensioen gaan niet willen weten om er wegen zijn inlijving bij het CVZ ten koste van dekking in hun woonland te vermijden ?

Daarom diepen we dit onderwerp uit.

Ik heb geen meningsverschil met de Heer de Voogd. Het uitwisselen van gedachten en meningen met hem is voor mij zeer nuttig gebleken. De Heer de Voogd belicht deze problemen veelal ietsjes conservatief hetgeen vaak met het standpunt van het CVZ en in laatste instantie de rechtspraak zal overeenkomen.

Persoonlijk bekijk ik dat anders en zoek altijd naarstig naar alternatieven. Mits die volkomen legaal zijn.
Daar gaat deze discussie dus over en er waren twee redenen om dat hier op dit forum te doen :
1) Het gaat nog steeds over een concrete vraag van Elja. Niet iedereen kan zich veroorloven om haar oplossing te kiezen en het vroegpensioen niet tot uitkering te laten komen. Sommigen hebben dat geld gewoon nodig.
2) Wij proberen alternatieven te bieden. Of iemand daar al dan niet gebruik van wenst te maken moeten ze zelf weten natuurlijk. Indien er mensen zijn die graag bijdragen aan het Nederlandse sociale stelsel zonder dat ze daar zelf recht op hebben dan is dat ook prima.

Maar er zijn ook mensen die graag de mogelijkheden benutten die de wet biedt. Dat zijn er wellicht meer dan je denkt. Maar daarover kunnen wij geen détails geven; Dat zijn privé zaken.
Wat wij wel kunnen doen is de mogelijkheden aankaarten. En de Heer de Voogd de andere kant laten belichten. Eventuele risicos.

Ik weet uit ervaring dat er veel mensen belangstelling voor hebben.
En heb je het niet dan hoef je je er natuurlijk niet verder in te verdiepen.
Ik weet uit een discussie op uitpandigen dat de Heer de Voogd werkt aan een gedegen stuk over alle volkomen legale manieren waarop men verdragsgerechtigheid kan voorkomen. En ik zou er voor willen pleiten dat we dat hier op dit forum ook kunnen bespreken.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account