Re: Bedreiging Nederlandse pensioenen

#198226
 voogdj
Bijdrager

zie ook dit document over de overleg[procedure te volgen in verband met grensoverschrijdende belastingzaken tussen Nederland en Frankrijk:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2010/12/08/fiscale-kwalificatie-buitenlandse-socialezekerheidsstelsels.html

“Frankrijk en Nederland zijn nieuwe administratieve afspraken
overeengekomen met betrekking tot de onderlinge overlegprocedure
De bevoegde autoriteiten van Frankrijk en Nederland zijn nieuwe administratieve
afspraken overeengekomen die schetsen welke leidende beginselen worden
gevolgd bij toepassing van de regeling voor onderling overleg zoals neergelegd
in artikel 27 van het Frans-Nederlandse belastingverdrag. Deze afspraken zijn
gemaakt ten einde te verzekeren dat het proces van de onderling
overlegprocedures zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.
De Engelstalige tekst van de afspraak is als volgt:….”

Noot jdv: het zou wenselijk zijn zo’n procedure ook overeen te komen in een sz-verdrag met Frankrijk. Ik kom gevallen tegen waarbij bij de beplaing van verdragsgerechtigdheid of de verdragsbijdrage Nederland en Frankrijk zich achter elkaar verschuilen ten nadele van de verdragsgerechtigde. Participatie van de (kandidaat)-verdragsgerechtigde in de informatieuitwisseling en de besluitvorming lijkt me dan erg nuttig. In Vo987/2009 is daarin niet of onvoldoende voorzien.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account