Re: Bedreiging Nederlandse pensioenen

#198213
 bosbess
Bijdrager

Het is me ten enemale onduidelijk wat deze discussie te maken heeft met links of rechts. Gérard Depardieu en consorten, de Stones en andere brievenbusfirma’s, allemaal links? Maar wat die brievenbusfirma’s betreft is de NL regering helemáál niet zo principieel, want die brengen geld in het laadje en geld stinkt niet. Dat het ten koste gaat van de landen waar die brievenbussers écht zijn gevestigd, daar heeft NL toevallig geen boodschap aan. Principes zijn fraai, maar je moet ze alleen in je voordeel laten werken.

Het uitgangspunt van de OESO is het woonlandbeginsel: je betaalt belasting in het land waar je woont, omdat je daar ook gebruik maakt van de collectieve voorzieningen. Heb ik mijn pensioenpremie destijds van de belasting kunnen aftrekken? Dat was dan toch wel omdat de staat de verplichte pensioenpil voor mij wilde vergulden en er werd niet bij verteld dat het ooit een koekje van eigen deeg zou worden. Als dat er wél bij was verteld, dan had menigeen zich wel tien keer bedacht eer hij de aftrek-guldentjes van toen had ingeruild voor de steeds hogere belastingeuro’s van nu. Ik kan iedereen in NL die nu pensioenpremie betaalt dan ook van harte aanbevelen om die peanuts van de premie-aftrek niet te verzilveren, want je verkoopt je vrijheid en ruilt goedkoop geld voor duur geld.

Op Uitpandigen.nl is kort geleden al uitvoerig over deze kwestie gediscussieerd in het onderwerp “Belastingverdrag met China“. Mijn bezwaren tegen deze nieuwe buitenlandse belastingpolitiek voor NL gepensioneerden staan daar duidelijk in, evenals de antwoorden van Jan de Voogd. Deze discussie heeft godzijdank niets met links of rechts te maken maar met argumenten voor en tegen. Ik citeer uit wat ik daar onder meer heb geschreven:

“Er zou, bij het vasthouden aan de vermaledijde bronstaatheffing, een andere methode toegepast moeten worden, rekening houdend met het uitgangspunt van de OESO dat je belasting betaalt in de staat waar je woont en dagelijks gebruik maakt van de voorzieningen.

Als ik het me goed herinner staat in het verdrag met Duitsland dat pensioenbedragen tot 15000 euro per jaar in Duitsland worden belast. Maar iemand die hoger zit, betaalt over zijn gehele inkomen belasting in Nederland en dus niets in Duitsland. Dat zou zodanig veranderd moeten worden dat het bedrag van 15000 euro altijd in het woonland wordt belast en het overige in de bronstaat. Dan betalen immigranten in ieder geval mee aan de voorzieningen waarvan ze gebruik maken. En het zou van goed fatsoen getuigen tegenover de diverse woonlanden als het bedrag van 15000 euro zou worden verhoogd. Dan kan NL alleen de top afromen en krijgen de woonlanden nog een flink deel van waar ze voor ieder weldenkend mens recht op hebben. Ik vermoed dat een dergelijke regeling ook de onderhandelingen met diverse landen aanmerkelijk zou vergemakkelijken.”

Naar aanleiding van Jan de Voogd’s opmerking dat NL voor het bepalen van de inkomensgrens eerst kijkt of het woonland wel “voldoende” belasting heft over pensioenen schreef ik het volgende:

“Dus dan gaat Nederland bepalen of een ander land wel “voldoende” belasting heft over de pensioenen. En voldoende = net zoveel als NL. Dat andere land huldigt vaak het standpunt dat ouderen moeten worden ontzien. Nee, zegt NL, niet ónze NL ouderen. Die moeten dokken, want ze komen alleen maar bij jullie om onze belasting te ontduiken. En als jullie het niet doen dan zullen wij ze wel even een poot uitdraaien. Allemaal weer in het kader van de vrijheid van personenverkeer. Dat die ouderen al genoeg poten wordt uitgedraaid door middel van de verdragsplicht, dat is een héél andere kwestie. Die twee mogen we niet met elkaar verwarren, ze hebben niets met elkaar te maken!!! Neenee, maar ze komen wel uit dezelfde portemonnees. En die lagere belastingen zorgen tenminste nog voor enige compensatie van de schandelijke verdragsplicht-heffing.

Duizenden ouderen kiezen er jaarlijks voor om hun oude dag in een zonniger klimaat door te brengen. Daarbij denken ze beslist niet aan een zonnig belastingklimaat. Velen komen er pas later achter dat het nieuwe woonland ouderen bewust financieel ontziet. Maar nee, NL bestempelt ons als belastingontduikers, alleen om een zogenaamd wettige reden te hebben om weer geld binnen te halen. Het NL pluk-ze principe voor criminelen wordt nu ook toegepast op gepensioneerde emigranten. Allemaal kinnesinne en hebzucht: we mogen het niet beter hebben dan zij.”

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account