Reageer op: onderhoudsplicht jegens ouders

#210075
 bosbess
Bijdrager

Marianne, je zwager heeft wel degelijk gelijk. Niet alleen is een en ander al in 1973 geregeld bij het Verdrag van Den Haag inzake onderhoudsverplichtingen, maar ook bij het Haagse Protocol van 2007. Verder is er de Europese Verordening 4/2009, waaraan alle EU-landen zich dienen te houden, omdat verordeningen boven de nationale wetgeving gaan. (Onder de engelse tekst van de verordening staat de NL vertaling.)

In zowel het verdrag, als het protocol en de verordening wordt het recht van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde (je schoonmoeder) van toepassing verklaard en een rechterlijke beslissing kan ten uitvoer worden gelegd in alle EU-lidstaten. Bovendien kan de CIAS als geldverstrekker optreden namens je schoonmoeder. Het vervelende is dat al die regelingen naast elkaar bestaan. In de verordening wordt herhaaldelijk verwezen naar het protocol en aan het slot wordt verklaard dat bestaande bilaterale en multilaterale verdragen (zoals het verdrag van Den Haag) worden gerespecteerd. In het Verdrag van Den Haag 1973 bestaat de mogelijkheid voor landen om een voorbehoud te maken en het verdrag te beperken tot de onderhoudsverplichting van ouders jegens hun kinderen. Maar nergens heb ik kunnen vinden of Nederland dat voorbehoud heeft gemaakt.

Kortom, het is ten eerste afwachten of de CIAS een gerechtelijke procedure bij de franse rechter zal starten tegen de kinderen in Nederland, wat natuurlijk een ingewikkelde en kostbare onderneming is. Misschien hebben ze gespecialiseerde juristen in huis die zeggen: “Begin er maar niet aan, want…”

Ook is het afwachten wat een eventuele rechterlijke uitspraak zal inhouden, omdat alleen terzake gespecialiseerde internationaal rechtskundigen kunnen weten in welke verhouding verordening, protocol en verdrag tot elkaar staan en welke voorbehouden Nederland eventueel heeft gemaakt.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account