Reageer op: De Zoekfunctie à la wannox

#209524
 Noë 
Sleutelbeheerder

Rata,

Uw uitlatingen aan het adres van gebruikers van dit forum zijn onfatsoenlijk.
Uw uitlatingen over andere gebruikers van dit forum zijn lasterlijk en smadelijk.

Discussies over het technische reilen en zeilen van “Wonen en Leven in Frankrijk”, de zoekfuncties, het Wannox-archief enz. zijn geen platform voor het voortdurend beschimpen en beledigen van andere forumgebruikers en de beheerder.
Mag ik u er op wijzen dat u anderen beledigt vanuit een anonieme “entiteit”; Ratatouille. Mag ik u er tevens op wijzen dat uw reacties grotendeels bestaan uit off topic, onzinnige – of zelfs geen – argumenten, en in plaats daarvan op de man/vrouw gespeelde opmerkingen of beledigingen. Dit gedrag voldoet naadloos op de definitie van trollengedrag.

En komt u nu bij mij alstublieft niet aanzetten met valse claims op de vrijheid van meningsuiting, in casu uw vrijheid om te beledigen, te ondermijnen, uw frustraties te delen, onjuiste beschuldigingen te uitten, provocerende veronderstellingen te lanceren enz.

Weet u, ik draag pure vrijheid van meningsuiting, dialoog en debat een zeer warm hart toe. Maar ik draag twee andere principes eveneens een warm hart toe, namelijk de principes van gastheerschap en huisvaderplicht.

Onder gastheerschap versta ik de kaders die ik als gastheer, host, moderator heb te bieden aan bezoekers en deelnemers. Het allerbelangrijkste kader is “Veiligheid”. Uw beschimpingen en op de persoon gerichte aanvallen geven bezoekers en gebruikers van het forum, niet alleen “uw slachtoffers”, waaronder ondergetekende, een onveilig en onbehagelijk gevoel. Mijn verantwoordelijkheid als gastheer verplicht mij om individuen die die geborgenheid en veiligheid ondermijnen hierop aan te spreken en hen verzoeken om hun gedrag te veranderen en hun toon te matigen.

Onder huisvaderplicht versta ik de verantwoordelijkheid die ik als beheerder heb voor de instandhouding van het forum en de website. Deze verantwoordelijkheid gaat aanzienlijk verder dan het behouden van de status quo. In het afgelopen jaar zijn essentiële stappen genomen om de technische basis van “Wonen en Leven in Frankrijk” te innoveren opdat de site voldoet aan de eisen die men anno 2018 mag stellen aan een content-gedreven website. Zijn we klaar? Nee! Nog lang niet en dat zullen we waarschijnlijk nooit zijn. ¬

Voor uw duidelijkheid Rata, ik beschouw het nadrukkelijk niet als een kernverantwoordelijkheid om de belangrijkste contributeur van content te zijn. Sterker nog, als gastheer vind ik dat ik maximaal ruimte dien te geven aan anderen om zich te uitten opdat hun specifieke kennis, ervaring en expertise toegankelijk wordt voor een groter publiek. Ik ben noch van alle markten thuis, noch heb ik de pretentie om de wijsheid in pacht te hebben.
Mijn voorganger, Dhr. Bavelaar (overigens zou ik op prijs stellen dat u zijn achternaam niet langer vervoegd in bijvoeglijk naamwoorden zoals u placht te doen) was als begenadigd onderzoeker en auteur tot veel meer “contributie” in staat dan ondergetekende. Dat heb ik eerder vastgesteld en met u gedeeld. Ik ga me daar niet voor verontschuldigen. Het zijn nieuwe stijlen en nieuwe tijden. Aan u de keuze of u daaraan mee wenst te doen.

De concrete aanleiding voor mijn reactie is de volgende zinsnede,

‘Het zou u sieren consequent te zijn in daden en uitvoering’

U zult misschien denken “Goh, wat is daar nu zo kwalijk aan” maar dan vergeet u gemakshalve de context. U was reeds verzocht om on topic te blijven en wij hebben al eerder over uw onaangename houding en gedrag op het forum gecommuniceerd.

Wat u met deze laatste reactie eigenlijk zegt is dat ik een leugenaar ben. Nee, ik ga niet iedere andere van uw vervelende uitlatingen in deze reactie ontleden. Ik denk dat u wel weet waar ik het over heb.

Nu kunnen we deze onplezierige “rencontre” laten escaleren tot een show down; wie knippert er het eerst met de ogen, of we kunnen proberen om met open vizier, eerlijk, constructief en met respect voor andere gebruikers deel te nemen aan het forum. Guess what, het laatste heeft mijn voorkeur.

Mocht u echter volharden in uw oude gedrag, dan zie ik , zeer tot mijn spijt en volstrekt tegen mijn principes, geen andere uitweg dan u de mogelijkheid tot deelname aan het forum te ontnemen. Ik hoop dat dit niet nodig is.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account