Reageer op: Septic tank vs micro-station

#207696

Het zal niet de eerste keer zijn dat Franse uitvoerende organisaties eisen stellen die haaks staan op het vrij verkeer van goederen en diensten in de EU. Wel massieve steun aan de boeren ontvangen uit het Europees Garantiefonds voor de Landbouw en het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling, maar als het even kan geen thuis geven op het moment dat er maar iets van buitenlandse concurrentie dreigt. In de wetstekst uit 2009 die ik snel heb doorgelezen zie ik alleen in artikel 16 iets staan dat in de buurt komt: er moet een Franse handleiding worden meegeleverd. En uiteraard gelden er een aantal technische eisen. Maar ik geef het je te doen: als buitenlander een Franse organisatie tot het inzicht brengen dat ze Europese en hun eigen nationale wetgeving niet kennen of verkeerd interpreteren. Want het gaat er uiteindelijk om de producten van le génie français te beschermen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account