Reageer op: Versoepeling Franse elektranormen in zicht?

#199983

Om alvast een voorschotje te nemen op de algemene beschouwingen, hoe werkt deze simplification nu uit? De teksten zijn stevig gehergroepeerd en verduidelijkt. Een winstpunt voor hen die de normen zelf met enige regelmaat moeten raadplegen. Maar de opstellers van die teksten zullen niet voor het boekenbal worden uitgenodigd: het blijft saaie semi-juridische ambtelijke taal. Ander punt: deze simplification zou ook moeten bijdragen aan het terugdringen van de kosten in de bouw. Of dat gaat lukken waag ik te betwijfelen.

Met de nieuwe regels voor het tellen van het maximum aantal stopcontacten gaat het eerder de andere kant zoals reeds eerder geconstateerd. Het maximum van acht disjoncteurs (zekeringen mogen niet meer) achter een interrupteur différentiel (ID) lijkt op het eerste gezicht budgettair neutraal. Maar bij tweede lezing ga je rekenen. Het vermogen dat je achter een ID mag hangen moet zijn afgestemd op of de Disjoncteur de Branchement, of het vermogen dat er in totaal mee bediend wordt. Dat vermogen wordt dan forfaitair bepaald door daarvoor de nominale stroomwaardes (In) van de disjoncteurs te nemen met een correctiefactor van 0,5 wanneer het geen verwarming, chauffe-eau of IRVE (oplaadcircuit elektrische auto) betreft. De nieuwe rekenregels betekenen vermoedelijk meer, en zwaardere (geen 40 maar 63 ampère) aardlekschakelaars. Voorbeeld: een ID van 40 ampère met vier groepen voor stopcontacten (4 x 16 A) en vier lichtgroepen (4 x 10 A), in totaal 104 A, correctiefactor 0,5: nog steeds 52 A volgens de nieuwe regels. Dus voortaan een ID van 63 ampère. En wanneer er nog iets van elektrische verwarming is aangesloten zit je nog sneller aan je max. Geen kostenverlaging dus. Dat de AC variant nog blijft gehandhaafd is m.i. merkwaardig te noemen: in verband met de steeds grotere hoeveelheid elektronica hebben andere EU lidstaten al jaren geleden de aardlekschakelaar van het type AC in de ban gedaan, alleen maar type A.

Volledigheidshalve de Franse tekst zoals die op de website van Promotelec staat: “Choix de calibre soit par rapport à l’amont, soit par rapport à l’aval :
par rapport à l’amont : In DDR ? In de l’AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) ;
par rapport à l’aval : In DDR ? 1 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.
Continuité de service : les circuits d’éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins deux DDR avec 8 protections maximum sous un même DDR.

In de badkamer is volume 3 vervallen hetgeen wat meer mogelijkheden geeft voor het aansluiten van diverse elektrische apparaten. Wat de verlichting betreft zijn de regels versoepeld, het gearrangeerde huwelijk met de DCL is niet langer heilig. Dat schept dus wat meer flexibilteit. Ook de vraag hoe het nu met fysieke afmetingen van de GTL zit is opgelost: de virtuele ruimte gereserveerd voor de elektratoepassing heet ETEL, en daarbinnen wordt de GTL geplaatst. En die hoeft niet exact van vloer tot plafond te lopen, afhankelijk van de wijze van de alimentation en départs van de groepen. Voorlopige conclusie: gemengde gevoelens. Benieuwd wat er voor geluiden uit de branche gaan komen, de bouwers en de electriciens.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account