Reageer op: Santé: verzekeren wat je zelf niet kunt dragen

#196214

Hi Jako,
“op alle vergoedingen zit een limiet”. Klopt, maar dat is geen natuurwet. Kijk eens bij schadeverzekeringen, bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor auto’s en dergelijke: daar liggen de limieten op een miljoen of nog hoger. Dan kan, omdat de kans op zulke extreme hoge schades gering is.
In de verzekeringswereld bestaat het begrip her-verzekering: een klassieke schadeverzekeraar verkoopt brandverzekering aan de boeren in zijn omgeving. De premieopbrengst is genoeg om kosten van de ‘normale’ branden te dekken. Maar er is een kleine kans dat er tegelijk een heel stel klanten schade hebben, en dan zou de verzekeraar in problemen komen. Om dat risico te dekken sluit hij een (her)verzekering die pas uitkeert als er meer dan X miljoen schade in een jaar moet worden vergoed. De kans dat dat gebeurt is klein, en dus is de premie ook beperkt.
Lang geleden had ik een ziektekosten verzekering van OHRA. Vanaf het begin van het jaar stuurde ik de (door mij al betaalde) rekeningen naar Arnhem, waarna ik elke maand een overzichtje kreeg. De eerste tijd viel alles in het eigen risico en keerde de verzekeraar niets uit, maar zodra het eigen risico was overschreden, werd al het meerdere vergoed. Tegenwoordig zou het denk ik anders lopen: rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar, die betaalt en verrekent alles wat binnen het eigen risico valt met de klant. Als dat een incasso-risico oplevert, kun je afspreken dat de klant zijn eigen risico bij de verzekeraar stort en aan het eind van van het jaar terug krijgt wat niet is gebruikt, met een rentevergoeding. Op die manier bewijst de klant op voorhand aan de verzekeraar dat hij in staat is het eigen risico daadwerkelijk te dragen. Met de exploderende tarieven van de mutuelles is dit een gat in de markt. Een klusje voor Xavier Niel ?

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account