Reageer op: 2015: Koningsdag in de Languedoc en Palingaktie

#190240
 Anoniem
Inactief

Ja maar Prinsesje als je dat aan je Franse buren zou laten lezen dan zouden ze ook zeggen “Wat raar – wij hebben onze laatste Koningsdag in 1789 op onze eigen manier gevierd”.
En wel om de volgende redenen :

Wat waren de kenmerken van het Oude Regime?
Autocratie: alle macht in handen van de koning
Ongelijkheid van mensen op politiek, economisch en sociaal gebied
Welke voorrechten had de geestelijkheid?
De kerk bezat ongeveer 10% van al het land in Frankrijk. De geestelijken maakten maar 1% van de bevolking uit.
De kerk mocht alle Fransen belasting laten betalen. Zelf hoefde de Kerk geen belasting te betalen. In ruil voor dit voorrecht schonk de Kerk regelmatig een bedrag aan de staat. De Kerk mocht zelf de hoogte van het bedrag vaststellen. Meestal was dit bedrag lager dan de belasting die ze anders had moeten betalen
Welke voorrechten had de adel?
Ongeveer 1,5% van de bevolking was van adel. Deze bezat ongeveer 20% van het land in Frankrijk.
De edelen hoefden bijna geen belasting te betalen
De hoge edelen kregen de belangrijke functies in de Kerk (zoals bisschop en abt), in het bestuur van het land (zoals minister) en in het leger (hoge officieren).

Welke klachten hadden de boeren?
Zij wilden meer grond en een eerlijker verdeling van de belastingen.
Ook wilden ze afschaffing van verplichtingen aan de adel.
Welke klachten hadden de stedelijke werklieden?
Zij moesten lang en hard werken, heel vaak onder ongezonde en onveilige omstandigheden.
Het loon dat ze voor hun werk kregen, was erg laag. Daarvan konden ze hun eten, kleding en huis vaak niet betalen.
Welke klachten had de bourgeoisie?
Adel en geestelijkheid betaalden niet of nauwelijks belasting
Er was geen vrijheid van meningsuiting en drukpers
De kooplieden hadden bij hun werk te weinig vrijheid
Welke problemen waren er in het bestuur van het land?
De regering kon de schulden van het land bijna niet meer betalen. Door de vele oorlogen die de franse koningen hadden gevoerd, was de schat kist bijna leeg.
Het ambtenarenapparaat werkte slecht. Hoge functies konden bij de koning worden gekocht. De koning koos hierbij eerder mensen die veel geld wilden geven dan mensen die geschikt waren voor een functie. Dat betekende dat veel hoge ambtenaren slecht werk leverden.
De rechtspraak in het land was oneerlijk. Mensen konden zomaar in de gevangenis gezet worden. Mensen van de 3e stand werden voor dezelfde overtreding zwaarder gestraft dan mensen uit de 1e of 2e stand. De straffen waren vaak ook veel te zwaar.
De koning bestuurde het land niet goed. Vaak nam hij de verkeerde beslissingen. Dat was vooral een probleem, omdat hij het in Frankrijk als enige voor het zeggen had.

L’histoire se répète.

De Oranjes betalen geen cent belasting. Gegevens over hun vermogen behoren tot het Staatsgeheim. Er is een regentenkliek. Veel hoge ambtenaren leveren nog steeds slecht werk. Maar ja de Koning is wel goed in WC potwerpen.
Nou het zal wel een leuk feestje worden met leuke spelletjes voor het volk.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account