Reageer op: CSG/CRDS en de Affaire de Ruyter – recente ontwikkelingen.

#196645
 voogdj
Bijdrager

In het citaat van Van Aken, en ook in het zojuist geciteerde document, komt tot uitdrukking dat terugvordertermijnen van CSG gebaseerd zouden zijn op wat de Franse wet op de Inkomstenbelasting, en de bijbehorende jurisprudentie, daarover stelt. Inderdaad, met specifieke termijnen naar gelang de inkomsten waarvoor CSG betaald moet worden.
In het daarvoor door mij geciteerde document wordt echter gesteld dat, gegeven het feit dat het EHvJ nu eenmaal heeft vastgesteld dat het niet om belastingheffing maar om een sociale heffing gaat, dus art.L-246-3 van de Code de la Securite Sociale van toepassing is, dat een langere termijn van terugvordering mogelijk maakt. Namelijk over de laatste drie kalenderjaren, waardoro terugvordering nu nog vanaf 2012 mogelijk zou zijn, ongeacht het type vwrmogensinkomsten waarover geheven wordt.

Blijft voorts de vraag of deze zienswijze geldt voor alle Franse sociale heffingen over vermogensinkomsten.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account