Reageer op: nieuwe vloer leggen op vochtig optrekkende ondergrond

#199852
 le bricoleur
Bijdrager

In zijn bijdrage van 27-03-2015 geeft Maxandr een gedetailleerde en gedegen uiteenzetting over vochtproblemen in de bodem en de muren van een huis zonder kruipruimte. Zijn conclusie is dat omringende muren niet vochtiger worden als men de vloer vochtondoorlatend maakt. Zijn slotzin dat ‘het creëren van een geventileerde kruipruimte (vide sanitaire) met een waterdichte geïsoleerde vloer daarboven natuurlijk de ideale oplossing is’ kan ik alleen maar ondersteunen, dubbel onderstrepen en van drie uitroeptekens voorzien!!!

Maar nu de problemen als men geen vide sanitaire aan kan brengen.
Overal waar door een waterdichte afsluiting geen water uit de ondergrond verdampen kan zal het gemiddelde watergehalte groter zal dan in het omliggende terrein.

Hier volgt een citaat van Maxandr:

De muren die een vloer begrenzen “zuigen” (capillair) ook water van onderen op en hebben natuurlijk te maken met water dat van de buitenkant en van boven binnendringt (uit de grond en regen). In de “oude” situatie met een doorlatend oppervlak van de grond aan de binnenkant kan er (ook onder de oppervlakte) water uit de muur verdwijnen door verdamping. Na het aanbrengen van een dampdichte vloer kan dat (onder het grondoppervlak) niet meer. Onder die omstandigheid kan een muur extra water (capillair) water uit de grond (aan binnenkant) opnemen als de “onderdruk” in de muur groter is dan die in de begrenzende grond, tenzij het deel van de muur onder het grondoppervlak al zo vochtig is dat geen extra water wordt opgenomen.
Mijns inziens zal dus een muur vochtiger (kunnen) worden door de afsluiting van de bodem (binnen), maar niet door opgesloten water dat radeloos een uitweg zoekt en continu de muur wordt “ingejaagd”, maar door water dat er (onderaan) niet uitgaat.

Maxandr gaat voorbij aan het feit dat door het opzuigen van water door de muren, maar niet door de bodem, in de ondergrond een vochtgradiënt ontstaat, wil zeggen dat de vochtconcentratie onder de muren geringer is dan onder de waterdichte vloer. En in de natuur bestaat nu eens de tendens dit soort concentratieverschillen te compenseren, er ontstaat een vochttransport in richting van de vochtgradiënt: vocht diffundeert van de ondergrond onder de vloer in richting van de muren, waar de vochtconcentratie geringer is. Resultaat: de muren moeten meer vocht ‘verwerken’ dan in de vroegere situatie waar ook de vloer ‘ademde’, wil zeggen: vocht kwijt kon. Dit kan ertoe leiden dat de vochtgrens in de muren hoger komt te liggen dan bij een ademende vloer. Dat vocht de muren wordt ‘ingejaagd’ is een beetje sterk uitgedrukt, maar het moge duidelijk zijn dat er een vochttransport van onder de vloer naar de muren toe plaatsvindt.
Dus, vind ik, is toch enige voorzichtigheid geboden als men een ‘ademende’ vloer waterdicht afsluit. Natuurlijk zijn er situaties waar het gehele vochtprobleem zo gering is dat een waterdichte vloer niet tot problemen leidt, maar is dat ook in uw regio en bij uw huis zo? Misschien kan men beter eerst bij buren informeren die een soortgelijke aanpassing gedaan hebben. Ik ken genoeg voorbeelden waar het mis ging; een aantal hiervan heb ik hier beschreven.

Ten slotte nog eens het reeds boven genoemde citaat van Maxandr:
Als het kan, is het creëren van een geventileerde kruipruimte (vide sanitaire) met een waterdichte geïsoleerde vloer daarboven natuurlijk de […] ideale oplossing.

Christian von Klösterlein - bricoleur par passion, pas par necessité.
http://www.klussen-in-frankrijk.eu/

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account