Reageer op: entreprise individuelle of auto-entrepreneur?

#189649
 Riouvert
Bijdrager

Hoe we denken over organisaties en hun functioneren is een andere discussie. En wat mij betreft mag dat wel wat terughoudender qua toon en wat minder persoonlijk gekleurd. Het gaat hier tenslotte om de toekomst van ondernemers. Die kunnen goed zelf die afweging maken.
Het MDA nadert overigens het einde van zijn huidige structuur en zal op een nieuwe leest worden geschoeid. Over het algemeen is men er niet rouwig om. Maar niets is nog definitief, dus daar loop ik niet op vooruit.

Cijfers, daar gaat het om. Ondernemen is winst maken en kansen creëren voor jezelf.
Voorbeeld voor afdracht van sociale lasten bij een bruto bedrijfsresultaat van 25000 euro, minus bedrijfskosten 10000 euro en een netto resultaat van 15000 euro (entreprise individuel régime fiscal benefice réel simplifié) berekent MdA een afdracht van 2735 euro op jaarbasis voor CSG/CRDS/CFPC/ass.maladie/ass.vieilesse.
Bijzonderheden: inclusief arbeidsongeschiktheidsverzekering, m.u.v beroepsziekten en arbeidsongevallen.
Geldend TVA-tarief op recettes 10%.
Vrijstelling voor taxe CFE = belasting huurwaarde bedrijfsruimte.
Oprichtingskosten: geen.
Kan iemand daar, met dezelfde factoren een berekening tegenover zetten in het geval van de artisan/entreprise individuel en van de autoentrepreneur? Alvast bedankt.

RIOUVERT.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account