Reageer op: entreprise individuelle of auto-entrepreneur?

#189642

Iemand kan als artiste werken zonder als artiste ingeschreven te zijn. Hij betaalt dan geen premie aan organisaties als Maison des Artistes en heeft dan ook geen recht op subsidie als artiste en speciale werkloosheidsuitkeringen. Er zijn namelijk kunstenaars die uitstekend zonder die subsidies (met hun zeer gedetailleerde regelementen) kunnen.
Verreweg de meeste Nederlanders in Frankrijk die zichzelf beschouwen als artiste zijn anders ingeschreven, omdat de afdrachten van deze organisaties in de ogen van veel van deze ondernemers niet opwegen tegen de voordelen.
Een fotograaf kan zich bij de URSSAF inschrijven als kunstenaar, bij de CCI als handelaar in foto’s en bij de CMA als artisan. In alle gevallen maakt en verkoopt hij de foto’s die hij wil, artistiek of niet. Kiest hij voor de URSSAF (en dus lidmaatschap van het Maison des Artistes) en valt hij in het micro-régime, dan betaalt hij meer premie sociale lasten dan als hij zich inschrijft bij een van beide andere organisaties.
Quote: “Elke galerie of opdrachtgever vraagt om je numéro d’ordre van het MDA of AGESSA. Zonder nummer accepteren ze je niet.’ Dat weet ik niet, ik ken niet elke galerie of opdrachtgever in Frankrijk. Ik weet wel heel zeker dat er veel betaald werk mogelijk is als artiest buiten de bemoeizuchtige en kostbare inmenging van de MDA of AGESSA.

Wim

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account