Reageer op: entreprise individuelle of auto-entrepreneur?

#189682

Het bericht van Ien-met-de-cijfers-ervoor is duidelijk en rationeel. Ze heeft een oplossing gevonden die bevredigend is. Het is niet de goedkoopste oplossing, maar wel de oplossing die het best past bij haar behoeftes. Dus de beste oplossing. Een praktische ondernemer in Frankrijk.

OEVVD daarentegen blijft een kamergeleerde: met een maandomzet van €300-€400 bouw je als auto-entrepreneur GEEN pensioen op en dat doe je wel in het régime reél. De vereniging van auto-entrepreneurs is een stel dromers als ze denken dat ze deze aanpassing van de auto-entrepreneurwet uit 2011 teruggedraaid kunnen krijgen (dat zou een nog groter gat betekenen in de dekking van de sociale zekerheid). Verder begrijpt hij klaarblijkelijk het régime réel niet. Inderdaad het is aan te bevelen (niet verplicht) om daar een expert comptable bij te halen, maar in het régime réel kun je de werkelijke kosten aftrekken in plaats van de forfaitaire kosten en in sommige gevallen kan dat heel goed uitwerken.

Voorbeeld van Ien met de cijfers: De forfaitaire aftrek van bedrijfskosten in het statuut van auto-entrepreneurs in de professions liberales is 33% van de omzet. Theoretische winst is dus 67%, waarover belasting en sociale lasten betaald moet worden. In praktijk komt dat bij een omzet van €350/maand neer op een afdracht van ongeveer €280/kwartaal, en er is geen pensioenopbouw. Daar komt nog bij dat een auto-entrepreneur de TVA niet kan terugvorderen op de inkoop. Die is 20% van €350/maand = €210/kwartaal. Dus feitelijke kosten voor de AE-oplossing: €490/kwartaal.
In het régime réel mag je de werkelijke kosten aftrekken en kun je de TVA op de inkoop terug krijgen. Ien zegt dat de bedrijfskosten €300-€400/maand zijn en daar kom je inderdaad gemakkelijk aan. Dat is nagenoeg 100% van de omzet. Ze betaalt dus sociale lasten en belasting over nagenoeg nul winst en kiest daarmee voor de minimale afdracht voor sociale lasten in het régime réel van ongeveer €700/kwartaal, met opbouw van pensioen, haar boekhouding en belasting volledig geregeld en teruggave van de TVA op de inkoop. Veel kopzorg minder, plus een opbouw van een Frans pensioen voor amper €200/kwartaal. Geen slechte keuze.

Wim

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account