Reageer op: Fiche de police

#191192

Bonsoir OEVVD,

Met het gevaar van het onderwerp af te dwalen, ik heb uw laatste bijdragen nog eens gelezen en herlezen. Begrijp ik nu goed dat U er een voorstander van bent om alle wetjes en regeltjes van allerlei “autoriteiten” te allen tijde kritiekloos en gedwee op te volgen? En dat u op Wim van Teeffelen “los gaat” omdat die daar wat relaxter in zit? Nu, in dat geval zitten U en ik qua maatschappelijke beleving duidelijk op héél verschillende golflengtes.

Ik ben wellicht wat gehandicapt door mijn ultra-liberale, om niet te zeggen libertarische “live free or die” levenshouding. Vanuit die optiek heb ik grote moeite met de steeds toenemende regel- en bemoeizucht van overheden en hun bureaucratische vazallen. Naar mijn waarneming bent u daar overigens ook geen voorstander van, getuige uw kritische uitlatingen aangaande de creatie van een grote Europese heilstaat. Waarom dan toch die heftige veroordeling van burgerlijke ongehoorzaamheid en dat steeds maar hameren op de noodzaak je aan de voorschriften te houden? Meent u dat nu werkelijk?

Overheden en autoriteiten zijn niet onfeilbaar, verre van dat. En als dat feilen leidt tot dwaze maatregelen of bizarre regelgeving, dan zijn intelligente mensen moreel gehouden daartegen in het geweer te komen. Slechts door het belachelijk maken van rare regeltjes en het negeren of ontduiken van kafkaëske wetten kan de onwerkbaarheid hiervan aan het licht worden gebracht. “Rules are for fools”. Het tegendeel daarvan is “befehl ist befehl” en waar dat toe leidt mag toch wel bekend worden verondersteld.

Kritiekloos en gedwee op je knieën gaan voor de eerste de beste “autoriteit” is geen verdienste. Vandaag gaat het over een fiche bij een chambre d’hote. Morgen komt er een “autoriteit” bij u die u vertelt dat u de buurman moet aangeven als die iets onwettigs doet. Overmorgen hoort u dat dergelijke aangiften leiden tot summiere executie van de verdachte. Waar trekt u de grens?

Edmund Burke zei het treffend: “All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing”.

Salutations, Jos

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account