robert rozemond

Aangemaakte reacties

19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Vers une déclaration d'impôt en ligne obligatoire en 2016 #196664

  Over beperkingen in het franse systeem om via internet aangifte te doen.

  zie in dit verband : Forums › Geldzaken › De belastingen: ook in Frankrijk wordt het er niet leuker op

  LET OP BIJ UW BELASTING AANGIFTE: De systemen van de belasting dienst kunnen bepaalde uitzonderingen niet verwerken. Dat geldt in het bijzonder voor zaken rondom de sociale premies die men heft over inkomen uit het buitenland! Hierbij de tekst van de franse hoofdinspecteur in Orange.

  monsieur,
  Vous venez de déposer une réclamation en ligne concernant votr imposition sur les revenus 2014. Vous déposez votre déclaration par internet. le système informatique n’est pas prévu pour reconnaitre que vos revenus de sources étrangères ne doivent pas être soumises aux prélèvement sociaux car vous ne dépendez pas de la sécurité sociale française. Or dès que vous saisisez, en ligne des revenus du patrimoine (rentes, capitaux mobiliers) le système applique automatiquement, comme le prévoit la loi fiscale, les prélèvement sociaux sur ces revenus.
  Je transmets votre demande au service contentieux qui procèdera au dégrevement.
  Cependant si vous déposez toujours par internet , il vous appartiendra de porter réclamation chaque année à la sortie de l’avis d’imposition car nous n’avons accès aux déclarations établies sur internet qu’une fois la taxation établie.
  Rien ne nous permet de détecter l’anomalie de taxation automatique aux prélèvements sociaux, des revenus du patrimoine et des rentes imposables en France,
  Nous devons procéder à la saisie manuelle de codes particuliers qui ne figurent pas dans le compte fiscal afin de neutraliser cette imposition automatique.

  Salutations distinguées
  Contrôleur principal
  SIP ORANGE
  Centre des Finances Publiques d’Orange
  Service des Impôts des Particuliers

  In reactie op: PLUS-VALUE: FRANKRIJK VEROORDEELD #192572

  Nee hoor Ratatouille:
  Lorsque vous vendez un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une maison, d’un appartement ou d’un terrain, vous réalisez, le plus souvent, ce que l’on appelle une plus-value immobilière. Cette plus-value peut être exonérée d’impôt (vente d’une résidence principale ) ou taxée à hauteur de 34,5 % (vente d’une résidence secondaire détenu depuis moins de trente ans). Pour favoriser les vendeurs et relancer la construction, la taxation des plus-values immobilières, qu’il s’agisse de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis, a été largement adoucie depuis le 1er janvier 2014.

  In reactie op: PLUS-VALUE: FRANKRIJK VEROORDEELD #192570

  Ook Franse Raad van State keurt belasting op tweede huis af

  Gepubliceerd: 31 juli 2015 13:10
  Laatste update: 31 juli 2015 13:10
  Door: NU.nl

  De zware belasting die Frankrijk heft over de winst die een buitenlander bij de verkoop van zijn Franse woning maakt, is onterecht.

  Na het Europees Hof van Justitie oordeelt ook de Franse Raad van State dat de extra heffing op tweede verblijven niet mag.
  De Franse regering moet nu geld terugbetalen aan mensen die bezwaar indienden tegen de maatregel, onder wie ook tientallen Nederlanders.
  Volgens de Franse krant Le Figaro moet Frankrijk in totaal enkele honderden miljoenen euro’s terugbetalen.

  Extra heffing
  Frankrijk heeft in augustus 2012 een extra heffing ingevoerd om niet-ingezetenen met een tweede huis in Frankrijk net zo zwaar te belasten bij verkoop van een huis als de Fransen. Als het huis meer oplevert dan het heeft gekost, moesten zij 34,5 procent over de winst betalen waarvan 15,5 procent aan sociale lasten.
  Eerder betaalden niet-ingezeten hierover wel 19 procent vermogenswinstbelasting, maar geen sociale lasten.

  In reactie op: Moeilijkheden auto invoeren #192456

  q

  In reactie op: AXA verzekeringen #197140

  Er is maar een manier om dergelijke prijsstijgingen van n’ import welke verzekering te beteugelen.
  Ga jaarlijks de boer op (Internet) en vraag offertes aan en schroom niet jaarlijks te veranderen. Opvallend vaak kom je met de zelfde dekkingen op een lagere premie en soms krijg je ook nog een welkom korting van 1 of 2 maanden premie!

  kijk ook eens op:
  FORUM » NEDERLAND EN ZIJN EMIGRANTEN » NEDERLAND EN ZIJN EMIGRANTEN » BEDREIGING NEDERLANDSE PENSIOENEN
  aardig om het eens naast elkaar te zetten

  In reactie op: Bedreiging Nederlandse pensioenen #198210

  In reactie op: Bedreiging Nederlandse pensioenen #198209

  Kijk eens naar de argumenten wisseling hier en op:
  FORUM » NEDERLAND EN ZIJN EMIGRANTEN » NEDERLAND EN ZIJN EMIGRANTEN » FRAUDE: GEËMIGREERDE PENSIONADOS BLIJVEN INGESCHREVEN IN NEDERLAND

  of je nu links of rechts bent,consistentie zit er niet in

  att Wim Bavelaar.
  Misschien een idee om de Franse tekst op te nemen in de rubriek Leven\geldzaken\belastingen.
  Het is nog al een gezoek om de juiste argumentatie en verwijzing naar artikelen te vinden. Bovendien zegt de simpele belasting inspecteur dat de zorgverzekering een assurantie is en verzekeringen kunnen niet worden afgetrokken van het bruto inkomen. Op zich logisch maar het is een verplichte volksverzekering en dat willen ze maar niet begrijpen. Tot en met de baas van de inspecteur blijft arrogant in het afhandelen (Madame XXXXX a effectivement suivit votre dossier contentieux et vous a notifié un rejet par courrier xxxx en date du xxxx).

  Na enkele jaren van discussie met de Belasting ambtenaar in Orange over de aftrekbaarheid van de betaalde premies CVZ en AWBZ (inclusief alle naheffingen) is er nu na bemiddeling van de Conciliateur Fiscal Departemental een voor mij verhelderende uitspraak gedaan.
  De consequent opgelegde ambtshalve aanslagen die verhoogd zijn met rente en boete (intérêts de retard et au titre de la majoration) worden gecorrigeerd. Bovendien mag ik ook een claim indienen voor gederfde rente over de teveel betaalde belasting.

  Voor al degene die ook in een dergelijk conflict zitten hieronder de (CFD) tekst:
  S’agissant de votre demande de déduction des cotisations de sécurité sociale versées aux Pays-Bas de revenu brut que vous déclarez en France en 20.., il convient de préciser que les articles 83-10 et 10-O bis du Code Générale des Impôts (CGI) stipulent que depuis l’imposition des revenus de l’année 2004, les cotisations de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux, y compris les régimes étrangers de sécurité sociale auxquels les salariés restent affiliés dans leur pays d’origine) sont déductibles sans limite de la rémunération brute.
  Ainsi, la contribution à titre obligatoire au titre de la loi sur l’assurance Soins de santé des Etrangers (partie proportionnelle aux revenues et partie fixe) entre dans la catégorie des cotisations déductible des revenus bruts déclarés en France puisqu’ils ont déjà subi un prélèvement dans le pays d’origine en l’occurrence les Pays-Bas.

  Ga gerust je gang. gooi de sigaar die je zelf betaald hebt weg.
  Maar het zijn wel dure euries en geen ouderwetse piekjes(florijnen)!!!
  Ergo euforie is niet op zijn plaats. slechts gerechtigheid. Die duur betaalde dienaren van het volk die dachten een slimmigheidje te hebben bedacht om het volk in den verre de vern…, zijn weer terug van een reis naar mars. MAAR wees op je hoede, revanche ligt op de loer. Wees blij met zulke dienaren.

  Een nieuwe wending in alle discussies;

  Zorgdekking buiten Europa uit basispakket
  “Schippers hoopt met het wetsvoorstel 60 miljoen euro te bezuinigen op zorgkosten in het buitenland. De maatregel komt uit het regeerakkoord van 2010, benadrukt de zegsman van Schippers, maar zal waarschijnlijk in ‘de tweede helft van dit jaar’ naar de Kamer gaan.”

  Het zoveelste voorbeeld over hoe het Haagse jargon werkt en ons dreigt murw te maken!
  Wij betalen belasting en premies voor tal van zaken o.a. ziektekosten. Uit deze centen wordt onder meer de kosten voor zorgdekking buiten Europa gedekt. Nu zal dat geld niet meer worden uitgeven aan het doel waarvoor het bestemd was. Dus bezuinigt de STAAT, althans dat zegt ze. Ze gaat dat geld natuurlijk wel uitgeven maar dan aan andere zaken (hobby’s) die Schippers belangrijker vindt, want terug geven aan de burger, via lastenverlichting, is NIET AAN DE ORDE. Nee de burger moet nu alsnog de kosten van een verzekering, die deze zaken gaat afdekken, aanschaffen en de reisbranche is nog eens op de achtergrond verantwoordelijk voor de klant. Dus voor degenen die het betreft een lastenverzwaring! (Naar analogie, Minister Timmermans betreffende bezuinigingen op paspoorten, het KOB verhaal waarbij de burger alsnog de onterecht gekorte burgers moeten compenseren met een lagere bijdrage KOB, etc). Een beter terminologie is dus LASTEN VERZWARING IPV BEZUINIGEN.
  Ik ben van mening dat het terugdringen van de overheid (een kleinere en efficiëntere overheid) een illusie is. Het is de laatste10 jaar niet gelukt…… Integendeel, ze is toegenomen, gecorrigeerd voor inflatie met meer dan 100% (prijs / prestatie). En wat de rekenkamer ook roept en schrijft en publiceert het parlement (de pluche plakkers) schreeuwen moord en brand, doen een plas en het fikkie is weer gedoofd. Volgende bezuiniging of volgende hobby (kinderopvang invoeren en weer afschaffen) op kosten van de burger.
  Zo is het huishoudelijk deel van het inkomen in de laatste 10 jaar niet of nauwelijks gegroeid (zelfde rekenkamer). Vindt u het dan raar dat de economie niet wil draaien en dat een ieder die dat kan op zijn centen blijft zitten. Helaas hebben we nog nooit zoveel armoede gehad sinds de jaren 60 als je afgaat op de cijfers van de voedselbanken en soortgelijke organisaties. Ga je af op inflatie cijfers, ontwikkeling van inkomens, bijstandsuitkeringen, minimum loon en AOW dan zie je dat Nederland wel nivelleert maar de rekening ook voor een (heel groot) deel legt bij de (kwetsbare) armlastigen in het rijke Nederland.
  Mores van het verhaal; De burger kiest (of niet) maar de burger betaalt wel. Wil je een zeker toekomst, wordt ambtenaar of nog beter parlementariër. U hoeft geen opleiding te hebben of over enige intelligentie te beschikken om zich te laten verkiezen tot parlementariër. Gewoon de populaire dingen roepen en vooral het eigenbelang dienen. In de commercie hebben we daar een goed spreekwoord voor, vern..k de massa, grijp de kassa!
  Overigens was ik een fervent neo-liberaal die nu inziet dat er ook een sociale (zo u wilt een coöperatieve) component in de economische modellen moet worden meegenomen. Met andere worden, het experiment met marktwerking heeft aangetoond dat het niet naar de heilstaat voert net zo min als de socialistische doctrine. De mens is niet alleen calculerend maar ook een sociaal ‘wezen”. Misschien is het tijd, voor een revolutionairachtige beweging of coupe door de jeugd, om het tij te keren. De flowerpower babyboomers zijn er in ieder geval niet in geslaagd hun idealen te verwezenlijken. Deze generatie heeft te veel graaiers voortgebracht.

  Zomaar even wat gedachtegangen
  Breng alle discussie over diverse regelingen (nationaal/EEG) eens terug tot de essentie. Nu wil iedereen profiteren door van meerdere wallen te eten. Geen belasting betalen in Nederland maar wel alle sociale voorzieningen genieten want die zijn beter. En de overheid wil al die mensen die verhuisd zijn en elders belasting betalen toch een beetje plukken.
  Je verhuist naar een land binnen Europa (en of verdragsland):
  1. Burger blijft belastingtechnisch verbonden met het thuisland
  Burger blijft voor zijn (wereld) inkomen onder het fiscale regiem van het oude thuisland inclusief alle daar geldende regelingen en sociale verzekeringen (Ziekte/AWBZ etc.). Declareren van ziektekosten in het oude thuisland.
  2. Burger emigreert (binnen verdragslanden en daarbuiten) en wil geen binding met het Thuisland.
  Burger valt met zijn (wereld)inkomen onder het fiscale regiem van het nieuwe thuisland. Dus belasting, premies, volksverzekeringen etc., betalen conform de regelingen in het nieuwe thuisland. Eventueel inkomen of inkomen uit vroegere werkzaamheden wordt bruto uitgekeerd. En je maakt gebruik van alle voorzieningen zoals ze in het nieuwe thuisland gelden.
  Dit naar analogie van het vrijwillig kunnen verzekeren voor de AOW voor de jaren dat je in het buitenland woont/werkt. Je betaalt en krijgt rechten of je betaalt niet en bouwt verder geen rechten op.
  Voordeel
  • Klip en klaar, keuze aan de burger.
  • Geen discussies mee over toeslagen i.v.m. belastingheffingen wel of niet exporteren (de KOB) discussie
  • Zo voorkom je bijvoorbeeld de problemen rondom de zorgkosten bij vakanties buiten Europa, het getouw trek over wie vergoedt wat
  • Zo voorkom je gesteggel over de woonland-factor (nog steeds niet echt transparant hoe die tot stand komt, worden de geïnde gelden werkelijk naar de diverse verdragslanden overgemaakt)

  Deze tekst is de moeite waard om eens te analyseren zo van de site SVB geplukt:

  28-05-2013
  AOW’ers die buiten Nederland wonen en geen recht hebben op de tegemoetkoming KOB (Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) krijgen met terugwerkende kracht een nabetaling ter hoogte van de tegemoetkoming KOB. AOW’ers in Nederland ontvangen deze tegemoetkoming al.

  Enfin we krijgen waar we recht op hebben
  😎

  In reactie op: Open brief aan president Francois Hollande #193527

  De reacties, op de inbreng van Jos de Conseiller in het forum, zijn soms heftig en bestrijken een breed terrein.
  1. De studente, Clara G. heeft gelijk. We hebben het verkeerd gedaan! Volgens mij is de kern van de economische onvrede de wijze waarop de crisis wordt bestreden. Niet alleen in Frankrijk maar wereldwijd.
  2. Het wordt hoog tijd de we de bekende economische modellen overboord gooien en een nieuwe visie op de economie en toekomst ontwikkelen. Groei gekoppeld aan inflatie als noodzakelijk smeermiddel van de economie is eindig en achterhaald. Het denken van ons (westers)mensen zal moeten gaan in de richting van “wel bevinden” i.p.v. meer en meer van het zelfde wat we “welvaart” zijn gaan noemen.
  Onder het motto grote stappen snel thuis onderbouw ik hieronder mijn conclusies. Ik realiseer me terdege dat mijn verhaal sterk gesimplificeerd en verre van volledig is. Desondanks is het, m.i., vrij lang. U hoeft het niet te lezen want de conclusie heeft u al tot zich genomen.

  De crux is: hoe kom je uit de crisis.
  Het antwoord is even simpel als de vraag; Alle schulden dienen terug gebracht te worden naar normale proporties.
  • Het is “bon ton” maar niet onomstreden onder economen om in tijden van verminderde of negatieve groei de economie te stimuleren met middelen die niet beschikbaar zijn (Keynesiaanse theorieën).
  o Groei en inflatie zorgen er op termijn voor dat de verhouding Bruto Nationaal Product en Nationale schuld langzaam maar zeker weer naar normalere proporties tenderen (vergelijk het kopen van een huis met hypotheek, na 30 jaar is het af te lossen bedrag in verhouding tot het inkomen flik gedaald).
  o Bovendien mag een land een schuld opbouwen. Ten slotte staan daar op de balans veel zaken tegenover. Ik noem maar even de infrastructuur( wegen, telefonie, elektra, vliegvelden havens, dijken, etc.). Vaak worden juist dit soort investeringen ook gebruikt om de economie aan te jagen (recentelijk is nog bepleit het in uitvoering brengen van de benodigde dijkversterkingen i.v.m. stijgende waterspiegels).
  • Het devalueren van de Nationale munt is ook een geliefd recept. Wel een paardenmiddel. Japan doet het en het werkt vooralsnog. Amerika doet het ook en probeert Japan bij te houden en zo China onder druk te zetten omdat zij hun munt niet willen revalueren. Europa doet ook braaf mee en laat de Euro zweven rond de 1,30 t.o.v. de Dollar.
  o Nadeel van deze strategie is wel dat de importen duurder worden en de inflatie aanjagen (Japan had last van deflatie dus kon het gemakkelijk hebben, maar Europa, Amerika?). Als iedereen devalueert, blijft alles bij het oude en werkt het niet. En dat zie je dus gebeuren.Dit is beter bekend onder de naam Valuta oorlog.

  Varkentje gewassen zou je zeggen.
  Kort maar krachtig NEE. De Nationale schuld van vele landen was tijdens de hoogconjunctuur, vlak voor de crisis uitbrak, al aan de hoge kant. Dus wordt geldlenen voor dit doel wel snel te duur omdat de rente flink oploopt (voorbeeld Griekenland, Spanje). Geen nood we creëren gewoon geld uit het niets. Het gekke is wel dat alleen Amerika, met de aller grootste schuld, zelfs een negatieve rente kan noteren op zijn staatsschuld. Ondanks alles is men eerder geneigd geld te lenen aan Amerika dan aan welk ander land ook. Je zou gechargeerd en sarcastisch kunnen zeggen, “pas op geld lenen KOST U GEEN CENT”. Er is en wordt heel veel geld in alle economieën gepompt. Dus de volgende crisis dient zich alweer aan. De beurzen groeien ondanks dat de economieën stagneren of zelfs dalen en bedrijven het niet goed doen. Reden? Waar moeten we anders met het geld naar toe? De rente is lager dan de inflatie. Soms moet je zelfs geld bijleggen om het even te stallen. Dus dan maar gokken op hogere koersen. Het werkt vooralsnog. Wie stapt er het laatste in en wie het eerste uit heet het spelletje?
  Hoe reduceren we dan de schulden en wie zal dat betalen?
  Ook weer een gemakkelijk antwoord: de burger, levert in en betaalt. We verarmen ze. Maar zeg ik er meteen bij, jij liefst een beetje meer dan ik. Hier komt dus de politiek in beeld. Hoe verdelen we de pijn en daar verschillen de meningen. Een ding is zeker pijn wordt er geleden door grote groepen en het duurt nog minstens een 5 tot 7 tal jaren. We hebben het over bezuinigen (=onze uitgaven omlaag brengen) maar geen regering is daarmee bezig. Er gaat nog steeds meergeld uit de portemonnee dan er in komt. Wel doen ze driftig aan lasten verzwaring. Niet alleen door nieuwe en hogere belastingen maar… door de burger nu te laten betalen in plaats van het te subsidiëren. Dat is dus niet bezuinigen maar verschuiven van lasten.

  Rest nog de vraag waar gaat het naar toe?
  • Vergeten waren we de club van Rome (1968) bijna. Het ging zo goed. Het einde van de groei is een voorspelling die nu echt gaat uitkomen. De drive van 3e wereld landen incl. China om hun welstand te verbeteren legt een enorme druk op de toch al schaarse middelen en zal tot (hoge)inflatie lijden. Zeker als we zoveel geld in onze economieën pompen.
  • “Oh da’s leuk moe’k hebben” een veel gehoorde verzuchting in de PC Hooftstraat te Amsterdam, maar draagt het bij aan ons wel bevinden? Status, is een klassiek beeld maar past dat nog? Zijn wij nog in balans met de wereld om ons heen? Tot nu toe hebben al de opeenvolgende generaties het beter gehad dan de vorige. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan. Waar moeten we heen met al die spullen niet één auto per gezin niet 2 maar het liefst 3 of nog liever 4 auto’s.
  • De welvaart is in Amerika en Europa zo hoog dat het hele volksverhuizingen op gang brengt en we gedwongen worden onze grenzen te sluiten. Hier herhaalt de geschiedenis zich (The Roman Imperium…). Dus vroeg of laat zullen we onze verworvenheden wel moeten delen met de rest van de wereld.
  • Quote: Bijna zeven op de tien ouderen (in NL) maken zich zorgen over financiën. Interen op spaargeld is een angstbeeld voor bijna de helft van de 65-plussers. Ruim vier op de tien geeft aan minder geld te sparen dan voorheen. En wij 65+ers zijn aan de laatste jaren van ons bestaan bezig. Spaargeld was er toch als appeltje voor de dorst, eventueel om onze kinderen te helpen? Of moet het mee op onze laatste reis?
  • Nog even een recente quote van former U.S. congressman Dr. Ron Paul
  Paul said there is an illusion that the United States is the economic and military power house of the world.“In the last year or so, the dollar has been strong compared to the other currencies. But it hasn’t been strong in purchasing power,” said Paul. A lot of people are suffering, he noted. “I travel a lot and talk to a lot of people, and they’re still talking about not having much money being left at the end of the month.” As for an end to quantitative easing, Paul said the Federal Reserve has no choice but to continue printing money. “They’re trapped,” he said.
  Nee, het is duidelijk, de oude economische denkbeelden en recepturen werken niet meer of bereiden ons weer voor op de volgende crisis. Statistisch volgen de crises elkaar sneller op, zijn dieper en duren langer dan voorheen. We zijn toe aan nieuwe visies op duurzaam kwalitatief leven zonder groei. “WEL BEVINDEN” boven “WELVAART”.

  Tot slot.
  Niet Sarko niet Hollande maar het verziekte politieke klimaat van baantjesjagers, plucheplakkers en vakbonden, die alle veranderingen hebben geblokkeerd zijn schuldig. Behoudzuchtig, bang voor veranderingen, conservatief dat zijn ze. En dat geld voor bijna heel Europa. In Engeland slachten ze hun eigen partijleiders af om vooral niets te veranderen. Terug naar af, buiten de EEG. Ik ben politiek partijloos en weet bij… niet wie ik op het pluche zou willen zien, ik zie slechts reactieve, kakelende politici zonder VISIE maar met héél véél mening (=oordelen en schietend uit de heup), die zich laten aansturen door de media, achterbannen en protestgroepen (de waan van de dag). De politiek is verworden tot een twitterende wereld.
  Ik weet niet zo snel een plek op deze aardkloot aan te wijzen waar het nu wel goed toeven is. Amerika staat zeker niet op mijn lijstje. Eerder China nog maar u raadt het al Frans en de Fransen is al moeilijk laat staan het Chinees en de Chinezen. Dus toch maar in Europa blijven en kiezen tussen Duitsland of ….
  Opvallend, Duitsland is het enige Europese land dat het relatief goed doet met een relatief kleine overheid en kleine schuld. Maar is nog steeds een sterk door consumptie gedreven samenleving. Nee, ik blijf voor het klimaat hier en heb gelukkig ook “normale” Fransen aan de kennissenkring kunnen toevoegen. Ach, het zijn net mensen die Fransen. Voor het overige bezit ik mijn ziel in lijdzaamheid. Een ieder maakt zijn eigen keuze, in vrijheid en blijheid, hopelijk.

  Voor de Quotes zie:
  http://www.nugeld.nl/portemonnee/3484576/ouderen-houden-hand-knip.html
  http://www.kitco.com/reports/KitcoNews20130527DaC_interview.html

  Terecht, hulde aan de ICNG (en alle Jannen zonder vrees). Zonder massaal protest en gerechtelijke procedures was dit onrecht nooit recht gezet.

  De discussie is wel alle kanten aan het opwaaien. Daarom nog maar even een aantal zaken “high-lighten” die het onderwerp betreffen.
  1 Wat we ook mogen vinden van de EEG, een van de principes is vrij verkeer (mens en goederen)tussen de lidstaten. Dus(gesimplificeerd) allerlei regelingen die dit belemmeren zijn uit den bozen. Ergo het korten is onrechtvaardig. Terecht wordt dit hersteld. Als je daar blij van wordt prima. (quote: het was je eigen spaarpot).
  2 Niet alleen de achterblijvers in Nederland moeten de reparatie mee betalen. Ook degene die naar het buitenland zijn vertrokken. Uiteraard was de korting vanwege alle begrotingsperikelen toch wel doorgevoerd.
  De AOW is in “the mind” nog een omslagstelsel. Vele kabinetten geleden is de AOW echter “gefiscaliseerd” waarbij in de eerste en tweede belastingschijf de premie al die jaren lang is bevroren. Of te wel de AOW wordt betaald uit de algemene middelen. Het is al heel lang bekend dat de groep werkende te klein zou worden om draagvlak te houden voor een zuiver omslagstelsel. Daarom betaalt een ieder, dus ook de AOWtrekker, mee aan de AOW. Behalve zij die in het buitenland hun inkomstenbelasting betalen. En dat Bosbess is pas echt grappig.

  1 Dit is niet leuk maar rechtvaardig! 😉
  2 Deze fout van de dienaren van het volk (ambtenaren en regering) komt de toch al inleverende groep 65plussers duur te staan De gehele groep zal uiteindelijk de kosten van deze reparatie uit eigen zak moeten bijlappen. Min of meer een sigaar uit eigen doos! 🙁

19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?