Financiële steun voor zeer kleine ondernemingen

tpeEr bestaat een nieuwe financiële steun voor zeer kleine ondernemingen in Frankrijk. Zeer kleine ondernemingen in Frankrijk, ‘Les très petites entreprises’ kunnen een geldelijke steun krijgen van 4000 euro bij het in dienst nemen van de eerste werknemer tussen 9 juni 2015 en 8 juni 2016 De ondersteuning kan oplopen tot € 4000. Dit is bepaald in een decreet van 3 juli 2015.

Deze zeer kleine ondernemingen zijn specifiek omschreven en hebben de volgende kenmerken: ze hebben minder dan 10 werknemers, zijn niet lid van een groep van ondernemingen, hebben een omzet van minder dan 2 miljoen, en zijn geen auto-entrepreneur of micro-entreprise.

De steun bedraagt in totaal € 2.000 over het eerste jaar, verdeeld over de vier kwartalen, dus 500 euro per trimester, en € 2000 in het tweede jaar.

De maatregel geldt voor alle arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd langer dan 12 maanden. In de maatregel worden de verschillende eisen omschreven om aan de eisen te voldoen, bijvoorbeeld het werkgebied, de voorwaarden om in aanmerking te komen, het bedrag enz. In voorkomende gevallen wordt het bedrag aan steun uitgekeerd na rato van het aantal werkuren van een werknemer als deze niet fulltime werkt. Volgens de minister van economie, Emmanuel Macron, kan deze maatregel tussen de 60 en 80 000 banen opleveren.

De hulp wordt beheerd door l’Agence de services et de paiement, waarmee de staat een overeenkomst heeft. Bij deze instantie moeten werkgevers dan ook hun aanvraag indienen, binnen een termijn van 6 maanden na het aanvangen van het contract. Om voor de hulp in aanmerking te komen moet de werkgever een verklaring van aanwezigheid van de werknemer overleggen. Over periodes dat de werknemer afwezig was en niet betaald werd wordt geen financiële steun toegekend.

Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l’embauche d’un premier salarié, JO du 4

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account