Feuilleton Bettencourt

Langdurige Franse soap: geld en politiek

Bettencourt Sarkozy Bettencourt

De Franse gedrukte media komen bijna papier en inkt tekort om de kwestie Liliane Bettencourt te beschrijven tot in alle pijnlijke details. De affaire rond de miljardaire, erfgename en aandeelhouder van L’Oréal, raakt tot in de gerechtsgebouwen en ’s lands vergaderzalen. Een voormalig minister is danig in het nauw gedreven, tegen oud-president Nicolas Sarkozy loopt sinds maart 2013 een nieuw onderzoek. De Fransen zelf worden wat moe van steeds weer nieuwe affaires na Clearstream, Pasqua, Balladur, Karachi. In ingezonden brieven valt nu herhaaldelijk de kwalificatie république bananière te lezen.  Ook president Sarkozy is het ‘nieuwe’  mikpunt geworden van beschuldigingen over het aannemen van envelopjes met geld van de familie.

De hoofdrolspelers in de affaire-Bettencourt.
De vrouw van 91 jaar is op twee na de rijkste vrouw van Frankrijk met een geschat vermogen van € 17 miljard. Zij zou niet geheel wel meer in het hoofd zijn en zou daardoor zijn opgelicht door haar vriend, de society-fotograaf François-Marie Banier (65). Door mooie praatjes zou hij via schenkingen ongeveer € 1 miljard hebben afgetroggeld van de oude dame. Haar enige dochter Françoise Bettencourt-Meyers (59), lid van de Raad van Bestuur van L’Oréal, levert sinds 2007 een juridische strijd om vast te stellen dat de fotograaf misbruik heeft gemaakt van de geestestoestand van haar moeder. Maar vermogensbeheerder Patrice de Maistre meldde dat Liliane allesbehalve een oude, seniele dame is. Tegen deze beheerder is de verdenking gerezen dat hij de man achter fiscale fraude zit. Bettencourt zou geheime Zwitserse bankrekeningen bezitten alsmede een tropisch eiland dat niet aan de belastingdienst is gemeld. En dan is er nog de huisbewaarder die wordt beschuldigd van het maken van geheime bandopnamen van de gesprekken tussen Liliane en haar medewerkers. Men praatte daar over fiscale operaties en de banden die bestaan met Eric Woerth, toen de meest besproken minister. Ook kwamen in die gesprekken de cheques aan de orde die gestuurd waren aan minister Valérie Pécresse, Eric Woerth en Nicolas Sarkozy. Het zou om douceurtjes gaan voor de ondersteuning van verkiezingskassen.


De nieuwe ontwikkeling in de affaire-Bettencourt waarbij oud-president Nicolas Sarkozy nu als verdachte wordt aangemerkt, is de meest spraakmakende in een serie van gerechtelijke procedures waarbij het voormalige staatshoofd direct of zijdelings is betrokken. In het dossier-Bettencourt wordt Sarkozy verdacht van het misbruik maken van de zwakte van de miljardaire Liliane Bettencourt in de periode in 2007 dat hij werkte aan zijn verkiezing tot president.

Op 22 november werd hij al geplaatst onder het statuut van témoin assisté, een getuige in een zaak waarbij uitgegaan wordt van diens onschuld maar die mogelijk wel betrokken zou kunnen zijn bij de wetsovertreding. In de praktijk gaat een dergelijke getuigenis vaak vooraf aan de mise en examen, hetgeen gisteren gebeurde met Sarkozy. De rechter-commissaris Jean-Michel Gentil moet beoordelen of Sarkozy voor het tribunal correctionnel zal moeten verschijnen.

In andere kwesties loopt het nog niet zo’n vaart.

  • Sinds het begin van dit jaar onderzoekt een rechter de regelmatigheid van contracten tussen het Elysée en negen peilingbureaus, die voor de adviseurs van Sarkozy tal van metingen verrichtten. De contracten waren afgesloten zonder offertes te vragen. In 2010 werd al een klacht ingediend wegens onrechtmatige bevoordeling. Eén van de bureaus, Publifact, kreeg veel werk te doen. De directeur was een oud-adviseur van Sarkozy.
  • De financiering van de verkiezingscampagne van 2007 zou zijn geholpen door schenkingen vanuit Libië, zo zou zijn gebleken uit een document van de oud-vertrouwensman van kolonel Kadhafi. In 2006 zou een principeakkoord zijn gesloten over de betaling van € 50 miljoen aan de verkiezingskas van toenmalig kandidaat Sarkozy. Het document werd bevestigd door een bekende Franse zakenman, waarna justitie overging tot het doen van huiszoekingen in het kantoor en de woning van Claude Guéant, kabinetsdirecteur van Sarkozy en later secretaris-generaal van het Elysée en minister van Binnenlandse Zaken.
  • Bij deze politicus werd ook al huiszoeking gedaan in de zaak Tapie/Crédit Lyonnais. In 2007 werd de toenmalige minister van Economie en Financiën, Christine Lagarde (nu directeur IMF) ondervraagd over de schikking die was getroffen met de zakenman Bernard Tapie die in 1993 door het ondergaan van de bank Crédit Lyonnais veel geld zou hebben verloren rond de aankoop van Adidas. De man werd later € 285 miljoen uitbetaald. Volgens berichten zou Sarkozy deze Bernard Tapie in 2007 herhaalde malen hebben ontmoet vóór zijn verkiezing en daarna nog 12 keer tussen juni 2007 en november 2010. Onlangs werd in deze zaak huiszoeking gedaan in de Parijse woning van Lagarde.
  • Bij de campagne voor de presidentsverkiezing in 1995 zou kandidaat Edouard Balladur steekpenningen hebben ontvangen, afkomstig van smeergelden die bij wapenleveranties in Pakistan werd uitgekeerd en gedeeltelijk teruggesluisd naar Zwiterse banken. In die tijd was Sarkozy minister van Begrotingszaken en woordvoerder van kandidaat Balladur bij diens verkiezingscampagne. Bij huiszoekingen in de kantoren van de opdrachtgever tot de wapenlevering kwamen documenten tevoorschijn waarbij de minister het groene licht kreeg om een brievenbusmaatschappij buiten Frankrijk op te richten, waar commissiegelden konden worden gestort, in die tijd niet illegaal.

In al deze, zich jarenlang voortslepende zaken, zijn nog geen definitieve uitspraken gevallen of oordelen geveld.


De affaire vanaf het begin

05.07.10

De eerste koppen rollen al

BlancPresident Sarkozy en zijn eerste minister Fillon beginnen er schoon genoeg van te krijgen. Zij hebben zondag de eerste stappen gezet om te trachten een einde te maken aan de imagobeschadiging van Frankrijk als gevolg van de serie misstappen en schandalen van ministers en staatssecretarissen. De president had in een commentaar op de zich voortslepende affaire rond minister Woerth al gemeld dat er in het najaar een niet onbelangrijke herschikking in het kabinet zal plaatsvinden. De druk in de kwestie Woerth/Bettencourt werd kennelijk te hoog, zodat de twee hoogste bazen van het land nu al tot actie moesten overgaan. De twee staatssecretarissen die in opspraak waren geraakt, konden de eer niet aan zichzelf houden, maar werd ronduit verzocht om ontslag te nemen. Het gaat om Alain Joyandet, staatssecretaris voor Samenwerking en Franstaligheid (foto links) en om Christian Blanc, staatssecretaris voor Groot-Parijs. Joyandet wordt ervan beschuldigd dat hij gebruik heeft gemaakt van een illegale bouwvergunning om zijn huis in Grimaud bij St. Tropez (Var) uit te breiden. Na het bekendworden daarvan in het satirische weekblad le Canard enchaîné, besloot de staatssecretaris van de bouwvergunning af te zien. In maart van dit jaar kwam hij ook in het nieuws toen hij meende snel even naar Martinique te vliegen om een vergadering over de wederopbouw van Haïti bij te wonen. Hij huurde een privé jet voor een retourtje en declareerde € 116.500. Joyandet stond al op het lijstje om in oktober niet meer terug te keren in de regering.
Ook Blanc heeft het najaar niet afgewacht. Hij kwam verkeerd in het nieuws, wederom door le Canard, omdat hij voor € 12.000 aan sigaren had gedeclareerd. Op verzoek van premier Fillon heeft de verwoede sigarenroker – drie fijne sigaren per dag – de som nu uit eigen middelen betaald. Ook deze staatssecretaris zou in oktober al worden vervangen. Krantencommentaren en reacties van linkse politie noemen de actie van zondag een poging om de aandacht af te leiden van de grote kwestie Woerth/Bettencourt. Gesproken wordt van het optrekken van een rookgordijn en van een tactische manoeuvre om twee personen te offeren om daarmee een derde te redden. In ieder geval is duidelijk dat er sprake is van een flinke paniek. Daar komt de publieke opinie als verzwarende factor bij. De Fransen ergeren zich suf aan al het Parijse gedoe en beginnen zelfs al licht te walgen van het gedrag van de hoger geplaatsten, zo blijkt uit enquêtes.

06.07.10

Familie Bettencourt altijd royaal met envelopjes

geld8De ex-boekhouder van de familie Bettencourt heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan het politieke tumult: de miljardaire en haar inmiddels overleden echtgenoot André waren altijd gul met het overhandigen van enveloppen met contant geld aan vertegenwoordigers van de politiek van rechts. Tijdens ontmoetingen of bij etentjes ontvingen deze politici lichtelijk besmuikt de bijdragen van de Oréal-nazaten. De bedragen lieten zich altijd met drie nullen beschrijven. Claire T. zei in een interview met de internetkrant Mediapart dat Woerth als penningmeester van de regeringspartij UMP € 150.000 heeft ontvangen ter versterking van de partijkas. Ook Sarkozy kreeg af en toe wat toegestopt ter financiering van zijn campagnes. Enkele uren na het bekendworden van de uitlatingen van de boekhoudster haastten het Elysée en het minister van Woerth (Arbeid) om de verklaringen ‘totaal vals’ te noemen. Wel is in kringen rond Sarkozy nu grote nervositeit ontstaan en overwogen wordt om de aankondiging van een ministeriële herschikking al op 13 juli – de dag vóór de nationale feestdag – via de televisie te doen in plaats van in de herfst.
De man achter de serie betalingen is ook hier Patrice de Maistre, de beheerder van de fortuinen van de miljardaire Liliane. Hij droeg de boekhoudster op in maart 2007 – het jaar van de presidentsverkiezingen – om € 150.000 contant bij de bank te halen. De medewerkster was daartoe niet in staat omdat zij was gemachtigd ‘slechts’ € 50.000 in één keer op te halen. De overige € 100.000 wist De Maistre van Zwitserse bankrekeningen te halen. Bij een diner werd het bedrag discreet aan Eric Woerth overhandigd in zijn hoedanigheid van penningmeester van de UMP.
Claire T. verklaart zich voorts te herinneren dat Sarkozy een regelmatige disgenoot was bij de familie Bettencourt in Neuilly, het Aerdenhout van Frankrijk waarvan Sarkozy destijds burgemeester was. ‘Iedereen wist daar dat Sarkozy Liliane kwam opzoeken om wat centjes op te halen’. De Franse regelgeving omtrent het doen van giften aan politieke partijen is aan strenge regels gebonden. Bijdragen in contanten mogen niet meer dan € 150 bedragen bijvoorbeeld.

07.07.10

Woerth blijft ontkennen en maakt zich boos

Woerth5Zichtbaar geïrriteerd heeft minister Eric Woerth voor de Franse televisie verklaard dat er geen enkel bewijs bestaat voor de beschuldiging dat hij in het geheim geld zou hebben ontvangen van Liliane Bettencourt, de miljardaire. ‘Ik heb nooit iets ontvangen, geen enkele illegale euro voor de verkiezingscampagne. De in- en uitgaven van deze campagne zijn trouwens gecontroleerd. Ik ben geschokt als ik hoor en zie wat er over mij en mijn vrouw wordt gezegd. Deze dame (de ex-boekhouder Claire Thibout) ken ik helemaal niet. Zij denkt ons te kunnen beschuldigen. Zij zegt dat mijn vrouw een tweede huis in Zwitserland zou hebben. Dat klopt niet. Wij hebben inderaad een huis, maar in Chamonix. Ik weet niet waarom zij dit allemaal zegt. Alles is onjuist, zo fout als het maar zijn kan.’ Aldus de veelgeplaagde minister, die nog steeds op steun van zijn achterban kan rekenen en er niet over piekert om op te stappen. Hij maakt zich zeer boos over de Franse media (‘ik heb soms zin om iemand te wurgen’) die er volgens hem soms fascistische methoden op nahouden en heeft evenmin een goed woord over voor de socialisten die niet aflaten het vertrek van Woerth te eisen. In de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer, komt het herhaaldelijk tot uiterst rumoerige zittingen over de kwestie. Rechts beschuldigt links van extreem-rechtse praktijken, reden voor de socialisten om massaal de vergaderzaal te verlaten.
Partijgenoten van Woerth van de UMP blijven volledig achter hun bewindsman staan, die voor de taak staat om het kostbare en starre Franse pensioensysteem te hervormen. Links is daar zeer tegen gekant. Bij een samenkomst met partijgenoten direct na de tv-uitzending, viel hem een staande ovatie ten deel. Partijleider Xavier Bertrand: ‘Eric Woerth heeft geen enkele fout begaan’.
In de media en bij de oppositie wordt luidop geroepen dat president Sarkozy zich nu moet uitspreken over de zich al drie weken voortslepende kwestie. Le Figaro: ‘als Nicolas Sarkozy een vertrouwenscrisis wil voorkomen, moet hij spreken en zich verdedigen tegen de aanvallen’. L’Humanité: ‘de beschuldigingen zijn nu zo ernstig en zo precies, dat zij niet meer kunnen worden afgedaan met een houding van minachting of arrogantie’. Andere krantencommentaren verlangen concrete acties van het staatshoofd. Hij kan niet tot oktober wachten. Le Sud-Ouest: ‘Het gaat nu om de toekomst van het presidentschap en het lot van Nicolas Sarkozy’. Men spreekt over de paniek die is uitgebroken in de regeringstop die de controle aan het verliezen is. Ook Martine Aubry, eerste secretaris van de Parti socialiste, heeft de president opgeroepen de ‘waarheid’ te vertellen over de affaire-Bettencourt.  Maar vooralsnog lijkt de president daar niet voor te voelen. Hij beperkt zich tot korte zinnen waarin hij de zaak als lasterpraatjes afdoet. Woerth zelf heeft besloten een aanklacht in te dienen bij het gerecht over al de smaad die over hem is uitgestort.

08.07.10

Aanhangers Woerth zetten de tegenaanval in

Fillon WoerthHet vervolg van de affaire Woerth-Bettencourt staat in het teken van de tegenaanval door politieke vrienden en aanhangers van minister Eric Woerth van Arbeidszaken. Men gaat rond de belasterde bewindsman staan en beschuldigt nu de media en de socialisten van politieke bloeddorstigheid. Woerth zelf heeft een aanklacht wegens laster ingediend en Mediapart de internetkrant die alles heeft onthuld, klaagt UMP-leider Xavier Bertrand aan die het medium beticht van fascistische methoden. Intussen blijkt uit nieuw politieverhoor dat de ex-accountant van mevrouw Bettencourt zichzelf op een aantal zaken tegenspreekt. Zij komt terug op de stelligheid waarmee zij tegenover Mediapart beweerde dat het door haar opgehaalde contante geld bestemd zou zijn voor de campagnekas van de presidentsverkiezingen. Er is op de bewuste dag in 2007 wel € 50.000 opgehaald, maar dat geld was bestemd voor lopende uitgaven bij de Bettencourts, zegt de advocaat van de familie. En het verhaal dat Sarkozy als burgemeester van Neuilly regelmatig op bezoek kwam bij mevrouw  Bettencourt om envelopjes met geld te ontvangen, is een tikje ‘geromantiseerd’.
Binnen de UMP sluiten de rijen zich. Premier François Fillon (foto rechts) heeft laten weten dat de uitvoerende macht zich niet laat beïnvloeden door de agitatie van de laatste weken. Het is de president zelf, die zal besluiten wanneer er wijzigingen in het kabinet nodig zijn. Hij laat zich niet opjagen door de ‘onthullingen’ en regelt zijn eigen agenda. ‘Hij wijkt niet voor intimidatie en de waan van de dag’, aldus de eerste minister. Hij wil de eer van Woerth blijven verdedigen nu hij ‘prooi is van beschuldigingen zonder bewijs’. Fillons ‘beste antwoord’ op alle rumoer is ‘onze eenheid, onze kalmte, onze koelbloedigheid en de geplande voortgang van de hervormingen.’
Na partijleider Bertrand hekelde ook minister Christian Estrosi van Industriezaken de onafhankelijke nieuwssite Mediapart, geleid door de trotzkist Edwy Plenel. De site doet volgens Estrosi denken aan een zekere pers van de dertiger jaren. De site zou de journalistieke ethiek aan zijn laars lappen. De uitgever zelf meldt niet erg sterk dat er voor de verhalen geen bewijs is, maar dat ze wel ‘plausibel’ zijn. Weer een andere minister, Hervé Morin (Defensie) van de partij Nouveau Centre, spreekt van ‘tirannie’ en betreurt de wedijver tussen de traditionele pers en die van het oncontroleerbare internet. Nadine Morano, staatssecretaris voor Familiezaken, sprak ook via de televisie van een website van ‘kletspraatjes’, anonieme verklaringen.
Justitie gaat in ieder geval verder met de onderzoeken, geleid in Nanterre door de procureur Philippe Courroye. De magistraat, oud-rechter van instructie, is niet onomstreden, want vermaard om zijn nauwe relatie met Nicolas Sarkozy. Er lopen nu twee zaken: hoe het kon dat in de woning van Bettencourt geheime bandopnamen konden worden gemaakt. Het ongevraagd maken van opnamen van privégesprekken is strafbaar en kan worden beboet met een jaar gevangenisstraf en € 45.000 boete. Het tweede onderzoek betreft de uitlatingen van de voormalige accountant van de familie, Claire Thibout, dat Eric Woerth € 150.000 in contanten had ontvangen als penningmeester van het campagnefonds van Sarkozy. Een mogelijk derde onderzoek kan de inhoud van de gewraakte bandopnamen zijn, waarop te beluisteren viel hoe een deel van het € 17 miljard tellende vermogen van Liliane belastingtechnisch kon worden weggesluisd, ‘naar Hong Kong, Singapore of Uruguay….’
A suivre

09.07.10

Huiszoekingen bij vermogensbeheerder Bettencourt

Maistre2De ontwikkelingen in de affaire Woerth=Bettencourt verlopen in hoog tempo. Na de afzwakking van de beschuldigingen door de ex-boekhouder Claire Thibout tegenover de politie, is de financiële brigade gestart met het doen van huiszoekingen in de woning van Patrice de Maistre (foto), de vermogensbeheerder van de miljardaire Liliane Bettencourt. Ook in het kantoor van de onderneming Clymène, die de bezittingen van Bettencourt beheert, zijn huiszoekingen gedaan. Na het verhoor van Thibout is ook De Maistre gehoord, waarbij de laatste heeft verklaard nooit geld te hebben gegeven aan minister Woerth. Volgens hem heeft de ex-boekhouder tegenover de internetkrant Mediapart gelogen. Op haar beurt verwijt Thibout haar vroegere baas te hebben gelogen over het bestaan van Zwitserse bankrekeningen op naam van mevrouw Bettencourt. Claire Thibout, zich onttrekkend aan het mediageweld door bij familie onder te duiken, houdt vol dat zij € 50.000 van de bank moest halen om te worden aangeboden aan penningmeester Woerth van de verkiezingscampagne van president Sarkozy in het voorjaar van 2007. Dat Sarkozy regelmatig bij de Bettencourts op bezoek kwam om enveloppen met geld te halen, blijkt een vrijmoedige interpretatie van de redactie van de virtuele krant, verklaarde zij tegenover de financiële brigade die haar uiteindelijk heeft kunnen traceren. In het Elysée, de ambtswoning van het Franse staatshoofd, is opgelucht gereageerd op het vrijpleiten van Sarkozy in deze affaire. Men spreekt van een juridisch keerpunt dat aantoont dat er helemaal geen affaire-Woerth of -Sarkozy bestaat. Secretaris-generaal Claude Guéant zegt er verheugd over te zijn dat de waarheid is hersteld. Naast opluchting heerst er ook woede over de onverantwoord genoemde manier van berichtgeven van de internetkrant Mediapart; de journalistieke manipulaties kunnen niet ongestraft blijven, zo heet het in kringen van het Elysée. Daar is de hoop gevestigd op de reguliere media ‘om de Fransen te waarheid terug te geven.’ Met spanning wordt nu uitgezien naar het rapport van de Algemene inspectie voor de financiën, dat de komende dagen zal worden gepresenteerd en de rol beschrijft van minister Eric Woerth in het belastingdossier van Liliane Bettencourt.
Volgens het weekblad Marianne is in de vier maanden die voorafgingen aan de presidentsverkiezingen van 2007 voor € 338.000 aan contant geld opgenomen van de rekening van Bettencourt. Die bedragen staan in het opschrijfboekje van Claire Thibout. Niet duidelijk is voor wie dat geld was bedoeld. De vrouw blijft volhouden dat politici van links en van rechts regelmatig en sinds lange tijd geld ontvingen van de puissant rijke aandeelhouder/erfgename van L’Oréal. Genoemd werden daarbij Sarkozy, Jacques Chirac, Edouard Balladur, maar ook mensen van links zoals Bernard Kouchner, de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Een voormalig particulier secretaris van echtgenoot André Bettencourt, overleden in 2007, bevestigt het verhaal van Claire over de gewoonte om met regelmaat enveloppen met geld uit te reiken aan belangrijke politici.

10.07.10

Sarkozy spreekt maandag

Sarkozy  tv6President Sarkozy van Frankrijk zal maandag in een televisie-optreden een uur spreken over de actuele problemen in zijn land. Deze zijn talrijk. Ook zal hij zijn licht laten schijnen over de affaire Woerth-Bettencourt. Betrokkenen in deze kwestie, media en publiek kijken uit naar dat optreden van het staatshoofd, dat traditioneel op de Nationale feestdag op 14 juli werd uitgezonden. Inmiddels blijft de zaak de gemoederen bezighouden en komen er dagelijks nieuwe onthullingen en onthullinkjes. Zo is ook het resultaat bekendgemaakt van het verhoor van de bankemployé die de rekeningen bij BNP Parisbas van mevrouw Bettencourt beheert. Deze Eva A. ontkent daarin met kracht destijds – begin 2007 – een telefoontje te hebben ontvangen van Claire Thibout over het opnemen van een groot bedrag in contanten dat de normale opnamelimiet van € 50.000 per week zou overschrijden. Patrice de Maistre, de man die het € 17 miljard tellende vermogen van de Oréal-nazate beheert, wenste in één keer € 150.000 op te nemen om uit te reiken aan Eric Woerth ter versterking van de campagnekas bij de verkiezing van Sarkozy. Ex-boekhouder Claire Thibout begrijpt de ontkenning van de bankemployé wel, omdat deze Eva A. bevriend is met de zuster van Florence Woerth, de eega van de veelgeplaagde Eric Woerth. Het dossier van deze Florene Woerth is tijdens de huiszoeking in het kantoor van de beheerder van het vermogen van Liliane Bettencourt ook meegenomen door de financiële onderzoeksbrigade, zo meldt Le Journal de dimanche. In dit geval heeft het parket in Nanterre, dat alle andere zaken in de affaire Woerth-Bettencourt royaal aan de pers bekendmaakte, niet een bevestiging gegeven. Florence Woerth heeft gewerkt op het kantoor van de vermogensbeheerder en heeft daarbij ook het beheer gehad over de gelden van mevrouw Bettencourt. De onderzoekers hebben salarisgegevens meegenomen, briefwisselingen met Patrice de Maistre van het beheerskantoor en haar ontslagbrief van de onderneming Clymène ‘zonder vertrekpremie’. De salarisstroken laten zien dat de ministersvrouw jaarlijks € 180.000 verdiende. Florence nam eind juni ontslag. Zij werkte er sinds eind 2007 in de tijd dat haar echtgenoot minister van begrotingszaken was. Op de geheime bandopnamen, die de huismeester maakte in de woning van Bettencourt en zijn overgedragen aan justitie, valt te beluisteren dat Patrice de Maistre Florence Woerth in dienst had genomen op verzoek van haar echtgenoot, de minister. ‘Ik heb het gedaan om hem een plezier te doen’. Florence heeft enkele dagen geleden zelf gevraagd om te worden gehoord door justitie in verband met de mediaberichten dat zij betrokken zou zijn geweest bij witwaspraktijken van naar Zwiterland gesluisde gelden, waarvan de Franse fiscus geen weet had. Zij ontkent vaak in Zwitserland te zijn geweest, zoals een anonieme Zwitserse bankier had gemeld aan de Zwitserse pers. Minister Woerth heeft nu zelf gevraagd te worden gehoord door justitie om zijn verhaal in de nu drie weken durende affaire te kunnen vertellen.

12.07.10

Woerth ‘opgelucht’, onderzoeken gaan door

Woerth6De Franse minister van arbeidszaken, Eric Woerth, heeft zich niet bezighouden met belastingzaken in het dossier van de Franse miljardaire Liliane Bettencourt, erfgename van het fortuin van L’Oréal. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie van Financiën dat zondag werd gepubliceerd. Volgens het gedetailleerde rapport heeft Woerth, toen hij nog minister van Begroting was, nooit bij zijn diensten geïntervenieerd om een beslissing of een controle te vragen of te verhinderen rond het vermogen van mevrouw Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk met een geschat vermogen van € 17 miljard. Woerth ligt al enkele weken onder vuur in het dossier. Zijn echtgenote, Florence Woerth, was één van de medebeheerders van het fortuin van Bettencourt. In 2008 zou zij een diner hebben geregeld tussen haar man en Bettencourt, die twee maanden later € 30 miljoen terugkreeg van de fiscus op grond van de regel dat niemand meer dan 50% van zijn inkomen aan belastingen en sociale premie hoeft te betalen. De Inspection générale des finances heeft geen aanwijzingen voor enige bemoeienis van Woerth in deze zaken aangetroffen. Het rapport bezorgt de minister een enorm gevoel van opluchting. ‘Ik voel me al wat beter’, zei hij na de publicatie. Ook meldde hij dat hij gaat nadenken over zijn functie van penningmeester van de regeringspartij UMP. In die hoedanigheid krijgt hij ook te maken met giften die worden gedaan aan partij- en verkiezingskas. Een onderzoek over de vermoedens dat hij en Sarkozy, evenals andere rechtse politici, regelmatig geld ontvingen van de Bettencourts, loopt nog. De ‘opluchting’ van Woerth wordt mede daardoor nogal voorbarig genoemd, er moeten nog tal van zaken worden opgehelderd. De woordvoerder van de Parti socialiste vindt het rapport van de inspectiedienst nauwelijks van enige waarde, omdat deze overheidsdienst direct met de zittende regering is verbonden. Het land heeft volgens hem geen behoefte aan een belastingdienst die helderheid moet bieden; het is een zaak voor justitie, waarbij de huidige procureur Philippe Courroye, bevriend met Sarkozy, plaats moeten maken voor een onafhankelijke onderzoeksrechter. Op het ogenblik lopen nog drie onderzoeken, die alle worden voorgezet. Partijleider Xavier Bertrand van de UMP meent dat het rapport duidelijk aantoont dat Woerth slachtoffer werd van leugens en gerommel. Er valt volgens hem uit het rapport te concluderen dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. Bertrand herhaalde hierbij zijn opvatting dat de internetkrant Mediapart zich van ‘fascistische methoden’ bedient in de berichtgeving.
Maandagavond zal president Sarkozy opening van zaken geven en daarbij vooral aandacht schenken aan de belangrijke zaken die het land te wachten staan, zoals de hervorming van het pensioensysteem. De grote man daarvoor is Eric Woerth, die ongewoon veel tegenstand ondervindt bij de stelselwijziging, die onder meer voorziet in de optrekking van de pensioenleeftijd van 60 tot 62 jaar. Partijgenoten, vrienden en collega’s van Woerth zien de al weken durende acties tegen Woerth als afkeurenswaardige strategie om de bewindsman en zijn hervormingsplannen te beschadigen. Dinsdag zal Woerth zijn plannen aan het kabinet aanbieden.

14.07.10

Woerth nog steeds onder vuur

Woerth ChantillyUit een vertrouwelijke memo van de vermogensbeheerder van de familie Bettencourt blijkt dat eind 2006 al voor € 30.000 giften zijn gedaan aan partijorganisaties van de UMP. Met minister Woerth, toen nog van Begrotingszaken, was deze Patrice de Maistre overeengekomen dat het echtpaar Bettencourt aan twee organisaties van de partij € 7500 zou schenken, in totaal € 30.000. Deze schenkingen zijn legaal. Jaarlijks mag € 7500 per persoon aan een politieke organisatie worden geschonken, reden waarom politieke partijen er verschillende organisaties op nahouden. Médiapart onthulde nog dat Woerth de vermogensbeheerder van Bettencourt adviseerde hoe de wet te omzeilen door geld te storten aan die satelliet-organisaties. UMP-politici, zoals de huidige minister van Binnenlandse Zaken Hortefeux, hielden zich bezig met het beheer van die micro-clubjes. Bij de regionale verkiezingen van 2010 gaf mevrouw Liliane Bettencourt (echtgenoot André overleed in 2007) nog cheques aan UMP-politica Valérie Pécresse, aan de Association de financement de UMP en aan een club die Woerth – geen kandidaat – moest ondersteunen, de Association de soutien à Eric Woerth. Ook deze bedragen waren volgens de wet toegestaan. Justitie onderzoekt nog de beweringen van de ex-boekhouder van de familie Bettencourt dat bij de presidentsverkiezingen in 2007 voor € 150.000 aan contanten werd geschonken voor de verkiezingskas van Sarkozy.
Juridisch wordt de affaire-Bettencourt ingewikkelder. Op de dag van het proces dat dochter Françoise Meyers-Bettencourt had aangespannen tegen huisvriend François-Marie Banier wegens misbruik van de zwakke geestesgesteldheid van haar moeder, besloot de rechter het proces voor nader onderzoek uit te stellen wegens tal van nieuwe onthullingen in de media. De society-fotograaf Banier had inmiddels voor bijna een miljard euro geld en kostbaarheden ontvangen. Het parket was het met dat uitstel niet eens en tekende daartegen beroep aan bij het beroepshof in Versailles. Deze verwierp echter de eis van het parket, zodat rechter Isabelle Prévost-Desprez kan doorgaan met het onderzoek naar met name de geheime bandopnamen die in het huis van Bettencourt zijn gemaakt en waaruit zou zijn af te leiden dat delen van het vermogen naar het buitenland zouden moeten worden gesluisd. Het onderzoek van de rechter zal zich beperken tot de beoordeling van de vraag of de geheime bandopnamen informatie leveren voor het verwijt dat misbruik is gemaakt van de hoogbejaarde Liliane Bettencourt. De politieke of fiscale kant van de zaak komt daarbij niet aan de orde.
Tot nu toe heeft de vriend Banier gezwegen over de politieke onrust die het land al vier weken bezighoudt en over de beschuldiging dat hij misbruik maakte van de geestelijke zwakheid van Bettencourt. In het weekblad l’Express zegt hij dat hij Liliane nooit heeft horen spreken over geld en politiek. Liliane liep trouwens nooit met contant geld rond, ‘ik heb haar nooit gezien met een bundel papiergeld of met een envelop in de hand’. Hij noemt de handelwijze van de klagende dochter en haar advocaat ontoelaatbaar. Zij hebben een bewijs ‘gefabriceerd’, feiten veranderd en onophoudelijk laster rondgestrooid. ‘Ik weet dat de tijd mij gelijk zal geven’. Inmiddels heeft de dochter wederom om een ondercuratelestelling gevraagd van haar moeder, 87 jaar oud. Een eerder verzoek werd afgewezen, omdat een medisch onderzoek van de miljardaire ontbrak. Nu meent dochter Françoise dat een bescherming nodig is, omdat uit de klandestiene bandopnamen zou blijken dat haar moeder onder druk werd gezet om onrechtmatige handelingen te doen, zoals het overbrengen van geld naar Zwitersland. Zelfs zou de vriend Banier geweld kunnen gebruiken tegen de oude dame, zo wordt gevreesd. De man zou eerder al fysiek tegen haar zijn opgetreden. Liliane acht zich nog in staat om haar zaken te regelen en heeft om een onafhankelijk accountantsonderzoek gevraagd naar de werkwijze van de drie maatschappijen die het familievermogen beheren. De actie van haar dochter betitelt zijn als ‘onwaardige hardnekkigheid’.
Minister Woerth, nu van Arbeidszaken en verantwoordelijk voor een nieuwe wet op de pensioenen, zou zich met deze fiscale zaken niet hebben bezighouden in zijn vorige ministersperiode. Direct na het tv-optreden van president Sarkozy maandagavond besloot hij wel af te treden als penningmeester van de UMP. In deze functie hield hij zich ook bezig met het beheer van de verkiezingskassen.
Op het Fête nationale, 14 juli, meldden het weekblad Marianne en het satirische weekblad Le Canard enchaîné, dat Eric Woerth in zijn nadagen als minister van Begrotingszaken, zijn fiat gaf aan de verkoop van een stuk bos met daarop een renbaan en een golfterrein voor € 2,2 miljoen aan een bevriende organisatie. De waarde van het gebied zou het tienvoudige zijn. De verkoop is onderhands gedaan aan de Société des courses de Compiègne. De directeur staat op zeer goede voet met Chantilly, haar renbaan en met de burgemeester…. Eric Woerth. Deze Antoine Gilibert, vóór de verkoop huurder van het terrein, is bestuurder van France Galop, een club waar ook Florence Woerth deel van uitmaakt. De verkoop zou in strijd zijn met enkele regels en is buiten de verantwoordelijke minister van Landbouw om gegaan. De twee departementen zouden flink hebben gebakkeleid over de zaak, maar Woerth – minister en burgemeester – drukte de zaak door. De betrokken verantwoordelijken bestrijden de interpretaties in de berichtgeving en melden dat alles keurig volgens de regels is verlopen. De prijs was zo laag omdat de onderneming van Gilibert een pachtcontract voor 12 jaar bezat en al eigenaar was van de gebouwen. Het rendement voor de staat met een jaarlijkse pacht van € 50.000 zou 2% zijn. Niet interessant, dus is het beter om het maar te verkopen, aldus het ministerie van Financiën in een commentaar.

16.07.10

Hechtenis  Bettencourt-betrokkenen opgeheven

Bettencourt Banier 2De vier mannen die nauw zijn betrokken bij het beheer van het vermogen van grootaandeelhouder Liliane Bettencourt van L’Oréal, zijn tot zaterdag in voorlopige hechtenis gebleven. Zij zaten sinds donderdagmorgen vast en werden verhoord door de financiële brigade over de bandopnamen die in het huis van Bettencourt zijn gemaakt en waaruit valt af te leiden dat de heren spraken over het fiscaal wegsluizen van vermogens van de miljardaire. Het gaat om Patrice de Maistre, de vermogensbeheerder, Fabrice Goguel, voormalige advocaat van Bettencourt, fotograaf François-Marie Banier (foto rechts) die van de oude dame voor bijna een miljard euro aan schenkingen ontving en Carlos Vejarano, beheerder van het Seychelleneiland Arros, een niet aan de belastingdienst opgegeven bezitting. De verhoren moeten uitwijzen of een of meer mannen direct voor de rechter moeten verschijnen of dat eerst een onderzoeksrechter de zaak verder  moet onderzoeken. Ook bestaat de mogelijkheid dat het viertal vrij komt en het onderzoek doorloopt. Op de klandestiene bandopnamen brengt beheerder De Maistre een fiscale vlucht naar Zwiterland, Singapore of Uruguay ter sprake, waarbij advocaat Goguel een rol speelt. De brigade onderzoekt verder de zaak van belangenverstrengeling bij minister Eric Woerth, wiens echtgenote tot juni mede het vermogen beheerde van Bettencourt. Zij kreeg die baan op voorspraak van haar man Eric Woerth. Ook het eiland Arros met een waarde van enkele honderden miljoenen is niet als vermogen bij de Franse belastingdienst bekend en zou nu eigendom zijn van de vriend Banier. Op de band zijn harde verwijten te horen over de weigering van Banier om het eiland te onderhouden, ondanks de € 20 miljoen die hij daarvoor gekregen had. De beheerder Vejarano eiste geld. Bij weigering zou hij gaan ‘praten’. De man wilde € 7 miljoen, maar ontving uiteindelijk € 2 miljoen.
Medio september werd meer over dat Seychellen-eiland duidelijk. Een in Liechtenstein gevestigde stichtig is eigenaar van het eiland, dat enkele tientallen jaren geleden van de Sjah-familie van Perzië werd gekocht. Justitie onderzoekt hoe het destijds met de geldstromen vanuit Zwitserland is verlopen om het parardijselijke eiland te verwerven. De Franse fiscus was in ieder geval niet op de hoogte van de overgang van het bezit in 2008 van Bettencourt naar een door twee Zwitsere advocaten beheerde stichting. Elk van hen ontving daarvoor een jaarlijkse vergoeding van € 50.000.
In het schandaal, dat al wekenlang de voorpagina’s van de Franse kranten beheerst, werd ook duidelijk dat de ex-boekhoudster van ‘Lili’ in december € 100.000 contant geld opnam bij de bank Dexia. Het geld werd in handen gegeven van mevrouw Bettencourt, die altijd de contante geldopnamen in een boekje bijhield. Die € 100.000 is daarin nergens te vinden. Zo vier maanden voor de presidentsverkiezingen van 2007 roept een dergelijke onttrekking vragen op. Deze opname staat los van de € 150.000 die via bemiddeling van Eric Woerth aan verschillende UMP-organisaties zou zijn geschonken. De verklaringen hierover van de boekhoudster Claire Thibout zijn inmiddels bevestigd door de ex-huismeester van Bettencourt en een voormalige particulier secretaresse van de in 2007 overleden André Bettencourt: de echtelieden gaven veelvuldig contant geld aan politieke partijen, meestal aan die van de rechterzijde. Vertegenwoordigers daarvan kwamen ook met een zekere regelmaat over de vloer bij de Bettencourts met de nauwelijks verholen bedoeling om met een enveloppe naar het partijbureau terug te keren. De huismeester Pascal Bonnefoy herinnert zich het echtpaar Balladur, Eric Woerth en zijn vrouw, Bernard Kouchner (nu minister van Buitenlandse Zaken), de Chiracjes en ook een keer Sarkozy. Secretaresse Trovel is in haar verklaringen erg stellig over de gewoonten van de Bettencourts om geld te geven aan politieke partijen, altijd in contanten. De heer Bettencourt had in zijn bureau een kluisje met grote sommen aan bankpapier. Als een bezoeker langs kwam en om geld vroeg, werd dat uit het kluisje gedaan. Waren de liquide middelen tijdelijk uitgeput, dat moest Trovel of ex-boekhoudster Thibout voor aanvulling zorgen, aldus de verklaringen. Majordome Bonnefoy bevestigt dat werken met enveloppen met geld, het dateert nog uit de tijd dat de Bettencourts werkten in een tijd zonder cheques of bankpassen.

18.07.10

Weer UMP’er in opspraak over geld voor partijkas

WauquiezNaast een tiental min of meer grote politieke partijen, bestaan er enkele honderden micro-partijtjes rond een politicus in Frankrijk. Deze ook wel satelliet-partijen genoemde clubjes hebben vrijwel als enig doel om te kunnen profiteren van de regelgeving omtrent het doen van giften aan politieke partijen. Per persoon mag € 7500 worden geschonken aan een partij (voor 66% aftrekbaar van de inkomstenbelasting). Heel rijke mensen willen meer kunnen schenken en kunnen dan terecht bij de micro-partijen. Rond president Sarkozy en minister Eric Woerth zweven ook van die partijtjes, waardoor het echtpaar Bettencourt € 30.000 kon weggeven aan de UMP, de regeringspartij. Gebleken is tijdens het media-tumult over de affaire Woerth-Bettencourt dat ook de UMP-staatssecretaris van Werkgelegenheid Laurent Wauquiez (links op de foto naast Woerth) pogingen doet om geld los te peuteren voor zijn privé partijtje Nouvel Oxygène (‘nieuwe zuurstof’). Eind juni vertoefde de onderminister in Londen en sprak buiten de officiële agenda om met bankiers en beheerders van hedge funds, speculatieve beleggingsfondsen. Bij een diner in een chique wijk verzocht hij om giften voor zijn club, in 2008 opgericht in Puy-en-Velay (Hauto-Loire), waarvan hij burgemeester is. Volgens de staatssecretaris heeft zijn privé partij niets te maken met zijn normale activiteiten als bewindsman. De socialistische oppositie vindt het vreemd dat de staatssecretaris aan het einde van een officiële reis bij een slotdiner om geld gaat vragen om zijn eigen politieke propaganda te financieren. ‘Ronduit schokkend’, zo meent de penningmeester van de Parti socialiste. Hij pleit voor een verbod van die micro-partijen voor parlementariërs en ministers.
Na het bekendworden van de micro-partijtjes van Laurent Wauquiez en Eric Woerth, blijkt ook Nicolas Sarkozy zijn Association de soutien à l’action de Nicolas Sarkozy” (Asans) te bezitten. Deze papieren club is discreet gevestigd in het deftige Neuilly-sur-Seine waar Sarkozy burgemeester is geweest. De vereniging zou in 2006 ongeveer € 270.000 hebben geïncasseerd, gestort door begunstigers, waarvan € 250.000 werd overgeheveld naar de campagnekas van Sarkozy het jaar daarop. De constructie is legaal en maakt het mogelijk om meerdere malen een kandidaat financieel te begunstigen. In dit geval kon gestort worden in de kas van de partij UMP en nogmaals in die van de micro-parti Asans. De zetel van deze vereniging is gevestigd bij een Frank Louvrier, voorlichtingsman bij Nicolas Sarkozy. Zijn flat dient als ‘brievenbus’. Volgens de wet moet een dergelijke vereniging worden bestuurd door een voorzitter en een penningmeester. Dat zijn in dit geval Christian Estrosi, minister van Industrie (voorzitter) en Brice Hortefeux, minister van Binnenlandse Zaken (penningmeester). De inkomsten en uitgaven moeten door twee commissarissen worden gecontroleerd. Asans leidt sinds 2008 een slapend bestaan en heeft nog € 200.000 in kas.

19.07.10

Kritiek op procureur in affaire Woerth-Bettencourt

De kritiek op de manier van optreden van de procureur bij het parket van Nanterre, de oud-rechter van instructie Philippe Courroye, groeit met de dag. Vooral vertegenwoordigers van de linkse partijen en de magistratuur willen dat de man wordt vervangen door een onafhankelijke onderzoeksrechter. Maar voorlopig ziet het er naar uit de de ambtenaar van het openbaar ministerie zijn werk zal voortzetten. Ex-collega Eva Joly, ook oud-onderzoeksrechter en nu werkzaam in de Europese politiek, omschrijft de ijverige procureur als een man die bevelen uitvoert. Dat lijkt bij de overige opposanten ook het grootste probleem te zijn, Courroye wordt gerekend tot de vriendenschare van Nicolas Sarkozy, president van de republiek. De verstandhouding tussen Courroye en de rechter in de zaak van de aanklacht door dochter Françoise Bettencourt van misbruik van de geesteszwakte van haar moeder, verslechtert met de dag. Zo weigert Courroye de uitgetikte geluidsbanden te overhandigen waarin ten huize van Bettencourt gesproken werd over zaken als Zwiterse bankrekeningen, mogelijkheid van witwassen e.d. Rechter Isabelle Prevoist-Desprez van de 15e correctionele Kamer van de rechtbank in Parijs wilde het proces over het abus de faiblesse door de vriend Banier van Liliane uitstellen als gevolg van alle medie-onthullingen. Courroye wilde dat niet, maar de rechter werd in het gelijk gesteld door het Hof van beroep in Versailles. Tussen die twee komt het nooit meer goed. De internetwebsite Mediapart die het grootste deel van de onthullingen op zijn naam bracht, heeft opgeroepen tot het inschakelen van een onafhankelijk en onpartijdig justitie-apparaat in de zaken rond de familie Bettencourt. Zo wekt het alom bevreemding dat na de vier aanhoudingen van hoofdrolspelers, de echter hoofdrolspeler Liliane Bettencourt niet is verhoord. In vijf dagen zijn 15.000 handtekeningen ontvangen, waaronder die van bekende politieke figuren als Arnaud Montebourg (Parti socialiste), Noël Mammère (Groenen) en oud-minister van Justitie Elisabeth Guigou. Ook rechters, advocaten en hoogleraren ondertekenden het appèl.

21.07.10

Florence Woerth gehoord

Florence WoerthDe echtgenote van de Franse minister van Arbeidszaken Eric Woerth is als getuige gehoord in de zaak-Bettencourt. Justitie wil te weten komen of er verbanden bestaan tussen de baan die deze Florence Woerth had gekregen als vermogensbeheerder bij de Bettencourts en enkele andere omstandigheden: de onderscheiding van Légion d’honneur die haar baas Patrice de Maistre van Eric Woerth had gekregen nadat hij Florence had aangesteld en het jaren voortdurende uitblijven van fiscale controle op het beheer van het vermogen van Liliane Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk. De advocaat van Florence sluit elk belangenconflict uit en meldt dat Eric Woerth zich nooit heeft bezighouden met de carrière van zijn vrouw. Uit eerdere verhoren van De Maistre blijkt het tegendeel. Maar Woerth blijft ontkennen dat hij heeft bemiddeld voor zijn echtgenote. De procureur heeft ook bij Parijse headhunters laten onderzoeken of vermogensbeheerder De Maistre om mogelijke kandidaten had gevraagd bij dat bureau. Er zijn destijds vier namen opgegeven, maar de baan werd uiteindelijk gegeven aan Florence Woerth. De ministerraad heeft besloten in te stemmen met het verzoek van de procureur om op korte termijn ook Eric Woerth zelf te horen over de kwestie. De minister wil snel zijn lezing van de geschiedenis kwijt.
In de affaire zijn nog enkele nieuwe feiten naar boven gekomen. De ex-boekhoudster van Liliane Bettencourt, blijkt in 2008 een ontslagvergoeding van € 400.000 te hebben ontvangen van de dochter Françoise Meyers-Bettencourt. Deze vrouw is verwikkeld in een gezinsdrama, waarbij zij de vriend van haar moeder voor het gerecht sleepte omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van de geestelijke zwakheid van de miljardaire. Rond de procedure kwam ook ex-boekhoudster Claire Thibout aan het woord, die o.a. verklaringen aflegde over grote sommen gelds die de Oréal-familie weggaf aan politici en politieke partijen. Thibout uitte al in 2007 haar twijfels over de houding van huisvriend Banier en de vermogensbeheerder Patrice de Maistre van het familiekapitaal. Dochter Françoise hoorde hiervan en schreef Claire Thibout dat zij kon rekenen op een extra vergoeding als zij om die reden zou worden ontslagen. Bij elkaar zou het gaan om € 800.000 netto, de helft betaald door Liliane, de andere helft door dochter Françoise.
Liliane en haar beheerder De Maistre hebben vergeefs geprobeerd de klandestiene geluidsbanden die ten huize van Liliane zijn gemaakt en spreken over mogelijke fiscale fraude en witwaspraktijken, van de website van Mediapart te halen. Deze internetkrant beschikt voortdurend over de meeste en nieuwste informatie over de affaire. De Parijse rechtbank heeft de eis afgewezen, waarna hoger beroep is aangetekend.

29.07.10

Woerth ontkent alle beschuldigingen

Woerth3Minister Eric Woerth van Arbeidzaken is een dag lang verhoord over de mogelijke rol die hij speelde in verschillende kwesties rond de veel ophef veroorzakende affaire Bettencourt-Woerth. De minister heeft volgens zijn advocaat alle beschuldigingen en aantijgingen weersproken. Er was volgens de bewindsman nooit sprake van belangenverstrengeling of van het aannemen van contant geld van de  Bettencourts voor de verkiezingskas van zijn partij. Ook is er nooit een fiscale voorkeursbehandeling geweest voor de miljardaire Liliane Bettencourt. Woerth was in 2007 minister van Begrotingszaken, waaronder ook de belastingdienst valt. De verhoren door de financiële brigade hebben zo veel tijd gevergd, omdat Woerth opheldering over alle zaken wenste te geven, aldus de advocaat. Over de zaak van het in dienst nemen van echtgenote Florence Woerth bij het vermogensbeheer van Bettencourt is gezegd, dat Eric Woerth nooit om een baan heeft gevraagd voor zijn echtgenote. Op de geheime bandopnamen die in het huis van Bettencourt zijn gemaakt, verklaart Patrice de Maistre, vermogensbeheerder van de familie, het tegenovergestelde. In het verhoor verklaart Woerth nu dat hij De Maistre slechts bij een toevallige ontmoeting wat vertelde over het beroep van zijn vrouw. In die tijd was hij geen minister. Dat in die periode De Maistre door Woerth tot chevalier van het Legioen van Eer werd geslagen, was een toevalligheid. Over de toekenning van de onderscheiding beslist een ander departement. De ex-boekhouder van Bettencourt heeft verklaard dat De Maistre € 150.000 in contanten aan Woerth heeft gegeven voor de partijkas van de UMP. Woerth was penningmeester van de partij. De twee mannen hebben deze bewering ontkend. Woerth heeft tijdens het verhoor nog eens bevestigd dat de partij wel gelden heeft ontvangen, maar dat deze schenkingen wettelijk waren toegestaan. Alle andere toespelingen van bedrog zijn uit de duim gezogen, aldus de advocaat. Over  de verdachtmaktingen dat vrouw Florence heeft geholpen bij het wegsluizen van kapitaal van de Bettencourts naar Zwitserland en dat zij haar echtgenoot zou hebben bewogen een oogje dicht te knijpen bij de fiscale controle van de erfgename van L’Oréal, heeft de advocaat van Woerth geen mededelingen gedaan. Er lijkt nu een voorlopig einde te zijn gekomen aan het vrijkomen van de vrijiwel dagelijkse onthullingen in deze affaire, die inmiddels zes weken de voorpagina’s van de Franse kranten blijft vullen. In een eerste reactie hebben de socialisten en de Groenen laten weten niet overtuigd te zijn door de ‘in scène gezette’ getuigenissen van de minister. Men eist een onafhankelijk onderzoek door de rechter-commissaris in plaats van dat van het openbaar ministerie, in dit geval geleid door een aan de UMP getrouwe procureur.

28.08.10

Twijfels over objectiviteit van artsen rond Bettencourt

De nationale raad van de Franse orde van artsen wenst zich te verstaan met de artsen die waken over de geestelijke en lichamelijke gezondheid van Liliane Bettencourt (87), de rijkste vrouw van Frankrijk die is verwikkeld in enkele spraakmakende affaires. De artsenorganisatie wil duidelijkhied verkrijgen over de verklaringen die de dokters van Bettencourt steeds afgeven, dat zij geestelijk en lichamelijk in orde is. De dochter van Bettencourt spande een rechtszaak aan om uitgezocht te zien dat de vriend van haar moeder, de fotograaf François-Marie Banier (op foto rechs), misbruik maakte van de zwakke geestesgesteldheid van Liliane. De huisvriend zou voor bijna een miljard euro aan geschenken hebben ontvangen. De arts die Liliane omringt, is een jeugdvriend van deze Banier, die samen met zijn partner ook executeur-testamentair is van de Oréal-erfgename Bettencourt. Al enige maanden verschijnen elkaar tegensprekende berichten over de gezondheidstoestand, maar een rechterlijke uitspraak kon niet worden verkregen, omdat de omgeving van mevrouw Bettencourt verhindert dat onafhankelijke artsen een onderzoek doen naar de gezondheidstoestand. Dochter Françoise Meyers-Bettencourt meent echter dat haar moeder geestelijk niet geheel wel meer is en daarmee bijzonder kwetsbaar. De landelijke artsenorganisatie wenst te weten te komen of de lijfartsen van de miljardaire zich aan de beroepscode houden. In het ontkennende geval zouden zij zich dan dienen te verantwoorden voor de medische tuchtraad.

Een psychotherapeut, bezocht door onderzoekers van het openbaar ministerie, blijkt het dossier over Liliane te hebben vernietigd. Hij deed dit daags na de aankondiging dat hij bezoek zou krijgen.
Ook werd dit weekeinde bekend dat Liliane Bettencourt via een handgeschreven verklaring haar vriend Banier heeft onterfd. De huisvriend was algemeen erfgenaam van de oude dame, wier vermogen wordt geschat op € 17 miljard. De advocaat van Bettencourt maakte bekend dat Banier geen erfgenaam meer is: ‘elle a compris que trop c’est trop et qu’elle avait beaucoup donné à Banier’.

03.09.10

Spanning stijgt rond de affaire Woerth-Bettencourt

Na de erkenning door minister Eric Woerth van Arbeid dat hij wel degelijk een aanbevelingsbrief aan president Sarkozy had gestuurd om de beheerder van het miljardenvermogen van de Oréal-erfgename te verheffen tot ridder in het Legioen van Eer, houdt politiek Frankrijk rekening met de mogelijkheid dat de geplaagde bewindsman zal moeten opstappen. De affaires stapelen zich vrijwel dagelijks op rond deze minister, wiens aanzien zodanig is verzwakt dat hij het grote pensioendebat in het parlement nauwelijks met overtuigingskracht kan leiden. De herziening van het Franse pensioenstelsel is één van de grote politieke daden die Sarkozy op zijn naam wil schrijven. De president, ook zelf met regelmaat genoemd in de affaire rond o.m. grote schenkingen door de Bettencourts aan de partij UMP, houdt de minister nog steeds de hand boven het hoofd. De grote vakbondsorganisaties zitten nogal in hun maag met de beschadiging van hun belangrijkste tegenspeler in de pensioendiscussie. Tot nu toe hebben zij het stilzwijgen bewaard, maar met het naderen van de debatdatum (7 september) moeten zij toch kwijt dat de ontwikkelingen rond de persoon Woerth een waar probleem zijn geworden.  Het uitputtend en indringend behandelen van de kwestie zal nauwelijks mogelijk meer zijn, zo zeggen de leiders van de twee grootste bonden CFDT (François Chérèque) en CGT (Bernard Thibault). ‘Hoe kan hij nu tezelfder tijd zijn persoonlijke problemen regelen, de kwestie met Bettencourt en de hervorming van de pensioenen?’, aldus de vraag van de vakbonden. De Franse media melden in grote meerderheid in hun redactionele hoofdartikelen, dat een verder aanblijven van Woerth niet meer gewenst is. In de grote Angelsaksische landen zou een minister in deze omstandigheden al lang zijn opgestapt. Ook oud-partijleider François Hollande van de Parti socialiste uitte zich in gelijke bewoordingen en zei dat in een ‘normale regering’ de eerste minister initiatieven had moeten nemen. Een aftreden, dat overigens geen blijk van schuld behoeft te zijn, is in deze situatie het enige juiste. De minister kan de hervorming van de pensioenen niet geloofwaardig meer verdedigen, aldus de opvatting van de oud-leider van de socialisten, nu kamerlid voor de Corrèze.

Toen werd het even wat rustiger in de Franse media, die echter door bleven gaan met het melden kleine en grote feiten. De ontwikkelingen sindsdien:

o  Steeds meer aandeelhouders van L’Oréal komen in verzet tegen de jaarlijkse vergoeding die fotograaf François-Marie Banier, huisvriend van Liliane Bettencourt, ontvangt wegens geleverde diensten en adviezen. De BV van deze man, die al voor bijna een miljard euro aan giften en schenkingen ontving van de bejaarde miljardaire, staat voor € 710.000 per jaar op de lijst van medewerkers van Oréal. Hij zou fotoreportages en boeken vervaardigen voor de parfumonderneming.

o  Steeds meer vragen rijzen er over de onderscheiding als ridder van het Legioen van Eer die de beheerder van het vermogen van Bettencourt in januari 2008 ontving uit handen van minister Eric Woerth.

o  Steeds meer aanwijzingen leiden tot de conclusie dat dochter Françoise Bettencourt een rol heeft gespeeld bij de beslissing van ‘butler’ Pascal Bonnefoy om gedurende een jaar de gesprekken op te nemen ten huize van Liliane Bettencourt en de banden ervan te bezorgen bij justitie en de pers.

o Steeds meer gaten in het geheugen van de 87-jarige erfgename van het Oréal-vermogen maken het moeilijk voor het openbaar ministerie om de gebeurtenissen van 2007 rond het schenken van contant geld aan de UMP helder te krijgen. Wel weet de oude dame zich nog te herinneren dat zij begin 2008 bij haar thuis een diner had met het echtpaar Woerth.

o Steeds meer twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van de getuigenissen van de ex-boekhouder van de Bettencourt, Claire Thibout. Uit huiszoekingen bij de notaris van Liliane zou zijn gebleken dat de boekhoudster, de belangrijkste getuige in de kwestie, twee dure appartementen zou hebben gekregen van Liliane. Claire ontkent dat het tot een feitelijke eigendomsoverdracht is gekomen. Als een vorm van dankbaarheid ontving de boekhoudster € 400.000 van dochter Françoise. De belastingdienst wil weten of deze som ook is opgegeven als inkomen bij de inkomstenbelasting.

o Steeds indringender worden de uitkomsten van de onderzoeken naar de financiële handel en wandel van de familie Bettencourt. Eind 2006 weigerde de bank Dexia een contante geldopname van € 500.000 uit vrees voor een verantwoording daarvan voor Tracfin, de organisatie die toeziet op het tegengaan van illegale geldopnames. De ongewone opname zou nodig zijn voor de betaling van een kostbare ring.

o Steeds onduidelijker wordt het wie nu de eigenaar is van het fiscaal niet aangegeven Seychellen-eiland Arros: de Bettencourt-familie, de huisvriend Banier of drie medische liefdadigheidsverenigingen voor de bestrijding van aids.

o Steeds groter wordt de ergernis van de linkse oppositie over de heimelijke rol die president Sarkozy zou spelen bij de afhandeling van de affaire Woerth-Bettencourt. Bekend is dat het staatshoofd moeite heeft met het onderscheid tussen de uitvoerende en rechterlijke macht, zoals ook bleek uit eerdere omkoopaffaires waarbij politici waren betrokken.

o Steeds spannender wordt het feuilleton: na de vakanties is begonnen met het doen van huiszoeking in de woning van Liliane. Dat gebeurde op last van de rechter, niet op aandringen van de officier van justitie.

o Steeds nijpender wordt de situatie rond de persoon van Woerth, die zich ‘gestenigd’ voelt door de media met het uitdrukkelijke doel hem te ‘doden’. Ondanks eerdere ontkenningen blijkt minister Eric Woerth de beheerder van het vermogen van Bettencourt te hebben voorgedragen voor een onderscheiding van het Legioen van Eer bij president Sarkozy. De beheerder was ook de baas van de echtgenote van Woerth als medebeheerder van het vermogen van Bettencourt en regelde de betalingen aan de partijkas van de UMP. De beheerder De Maistre blijkt later twee bedankbrieven (‘cher Eric’) aan Woerth te hebben gestuurd voor zijn inspanningen om hem de onderscheiding te bezorgen.

o Steeds meer rechterlijke colleges gaan zich met de zaak bezighouden. Naast de procureur en de rechte overweegt de openbare aanklager bij het Hof van Cassatie  het Cour de justice de la République (CJR) in te schakelen. Dat Hof is de rechterlijke instantie die moet oordelen over (vermeende) misdragingen van ministers.

o Steeds meer wordt duidelijk dat de ex-boekhoudster van Liliane samenwerkte met dochter Françoise Meyers. Claire Thibout ontving als dank voor haar medewerking om duidelijk te maken dat het met de geestelijke vermogens van Liliane niet geheel meer in orde is, een aanvulling op haar ontslagvergoeding van € 400.000, zo is nu komen vast te staan na dat de financiële brigade een brief had gevonden van Françoise waarin een en ander is bevestigd.

o Steeds hardvochtiger treden de politieke tegenstanders van Woerth op. Nieuw onderzoek gevraagd rond grondverkoop in kwestie-Woerth. Het socialistische kamerlid Christian Bataille heeft het openbaar ministerie ingeschakeld om de wetmatigheid van de verkoop van staatsgrond met een renbaan en golfbaan te laten onderzoeken. Met toestemming van toenmalig minister Woerth ging de grond ver onder de marktprijs naar bevriende handen, terwijl de verkoop slechts bij wet mag gebeuren.

o Steeds bizarder worden de onthullingen door de media. Patrice de Maistre, de beheerder van het vermogen van Liliane Bettencourt zal ten minste één keer hebben gesproken met de gevangenzittende Amerikaan Bernard Madoff. Liliane Bettencourt zou ongeveer € 30 miljoen verloren hebben in de beleggingspyramide van Madoff.

03.09.10
De vakbonden maken zich nu openlijk zorgen over de geloofwaardigheid van Woerth die in het parlement het belangrijkse dossier van de pensioenhervormingen moet gaan verdedigen.

10.09.10
Eric Woerth zou in de tijd dat hij minister van Begrotings was belangrijke belastingaftrek hebben toegestaan aan de baas van een keten van casino’s

11.09.10
Eric Woerth ontvangt een kogelbrief en wordt bedreigd. De brief werd gestuurd naar het gemeentehuis van Chantilly waarvan Woerth burgemeester is.

13.09.10

De Franse krant Le Monde heeft bij justitie een klacht ingediend tegen het onderzoek naar de bronnen die nieuws zouden hebben gelekt over de affaire Woerth-Bettencourt. Een strafrechtadviseur van het kabinet van minister Michèle Alliot-Marie van Justitie is plotseling overgeplaatst naar Cayenne in Guyana. Franse media melden het begin van een ’Sarkogate’ of ’Woerthgate’

14.09.10
Het Hof van Appèl in Versailles heeft het verzoek van Liliane Bettencourt afgewezen om de rechtbank te laten stoppen met de zaak die door haar dochter is aangespannen (misbruik van de geestelijke zwakte van haar moeder). De rechter leeft in onmin met het OM, dat zelfstandig een onderzoek doet naar andere aspecten van de affaire (belangenverstrengeling, geld naar politieke partijen, fiscale fraude).

19.09.10
De ondernemingsraad van L’Oréal heeft alle contacten met Banier verbroken. De man liet zich jaarlijks forse bedragen uitbetalen voor het verrichten van vage werkzaamheden voor het cosmetica-concern. Ook een aandeelhouder had geklaagd over de hoge beloningen (€ 700.000 per jaar) die zijn uitgekeerd voor PR-achtige activiteiten en kunstzinnige adviezen van fotograaf Banier.

27.09.10
Het hof van cassatie heeft aanbevolen in de affaire Woerth-Bettencourt de rechter-commissaris voor nader onderzoek in te schakelen. De zaak is nu vooral in handen van de partijdig geachte officier van justitie. Het inschakelen van het hof van justitie, speciaal bedoeld voor onderzoek naar misdragingen van politici, wordt niet geadviseerd. De bewuste procureur heeft geweigerd gehoord te geven aan de oproep en gaat verder met zijn onderzoeken: de geheime bandopnamen die ten huize van Liliane Bettencourt zijn gemaakt en waarin over fiscale zaken werd gesproken alsmede over de rol die Woerth daarbij zou hebben gespeeld in zijn functie van minister van Begroting. Ook loopt het onderzoek naar eventueel illegale financiële steun aan de verkiezingskas van de UMP. Dan is er nog de rechter die zelf een onderzoek leidt in het proces dat de dochter van Liliane heeft aangespannen tegen de huisvriend Banier die gebruik heeft gemaakt van de vermeende geestelijke zwakte van de bejaarde dame.

29.09.10
In een interview met Paris-Match heeft miljardaire Liliane Bettencourt gezegd dat zij genoeg heeft van de bevriende fotograaf Banier, aan wie zij voor bijna een miljard aan geschenken gaf. De man zou misbruik maken van de oude dame, die op haar beurt zegt genoeg te hebben van de veeleisende bezitsdrang van de fotograaf, belangrijke medespeler in de affaire Woerth-Bettencourt.

03.10.10
De media melden dat bij de huiszoekingen van 1 september in de woning van Liliane Bettencourt in het dure Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) door derden gemaakte spiekbriefjes zijn aangetroffen. Liliane moest deze uit het hoofd leren als zij vertoefde met de hooggeplaatsten van Frankrijk die haar met een bezoek vereerden of als zij door justitie zou worden ondervraagd. Op een vraag of zij buitenlandse rekeningen bezit, diende de Oréal-erfgename slechts met ‘nee’ te antwoorden. En als zou worden gevraagd of het bezit van het Seychellen-eiland Arros opgegeven was aan de fiscus, diende het antwoord te luiden: ‘ik ben slechts huurder.’ Een ander opgevist document geeft aan dat de enige dochter Françoise Bettencourt-Meyers, wel degelijk gelijk zou hebben met de constatering dat haar moeder aan geheugenverlies lijdt en beïnvloedbaar is door haar omgeving.

07.10.10
Vriend Banier heeft altijd het stilzwijgen bewaard over de kwestie. Tegenover het Franse persbureau AFP heeft hij zijn hart gelucht en de hoop uitgesproken dat er spoedig een proces komt, waarmee een einde komt aan zijn rol in de conflicten die politiek en media bezighouden. Volgens Banier wordt hij gegijzeld in drie affaires, waarmee hij in feite niets te maken heeft: de problemen tussen moeder en dochter, de wedijver tussen O.M. en de rechter en het conflict tussen rechterlijke macht en overheid.

08.10.10
De majordome (butler, huisbediende) van Liliane Bettencourt heeft het maken van klandestiene bandopnamen in het huis van zijn bazin verdedigd, door te wijzen op zijn zorg voor de miljardaire die door haar omgeving min of meer werd belaagd. Hij verklaarde het moreel niet te kunnen verantwoorden om niets te ondernemen. De man verklaarde dit tijdens een verhoor voor de rechter Isabelle Prévost-Desprez die nader onderzoek doet in het proces tegen huisvriend Banier die misbruik zou hebben gemaakt van de zwakke geestesgesteldheid van Liliane. Een andere getuige, de keukenmeester Thomas Tadeudz Goren, heeft verklaard dat mevrouw Bettencourt geheel onder de psychologische druk stond van Banier. ‘Liliane Bettencourt gehoorzaamde hem blindelings. Hij vertelde haar wat ze moest zeggen, wat we niet moest zeggen, wat ze moest kopen of niet. Hij bereidde haar voor op diners, vergaderingen. Zij kon zonder hem niet leven’, aldus de getuigenis.

10.10.10
Liliane Bettencourt overweegt haar dochter aan te klagen wegens het voortdurend lastigvallen en het dreigen met ondercuratelestelling. Dochter Françoise Meyers-Bettencourt heeft stappen ondernomen om te laten vaststellen dat haar moeder geestelijk niet zelf meer kan beslissen. Twee eerdere verzoeken zijn afgewezen, omdat een medische rapportage ontbreekt.

14.10.10
De rechter die de klacht van dochter Françoise onderzoek, verdenkt de advocaat van Liliane Bettencourt de medische dossiers over zijn cliënte te hebben zoekgemaakt of onder zijn hoede te houden. Die verklaringen zijn beslissend om de rechtbank een oordeel te laten uitspreken over de geestesgesteldheid van de oude miljardaire. Dochter Françoise meent dat huisvriend Banier misbruik van de geesteszwakte heeft gemaakt. Rechter Isabelle Prévost-Desprez heeft het OM op de hoogte gebracht van de verdenking.

16.10.10
Liliane Bettencourt heeft aangekondigd een klacht te zullen indienen tegen haar dochter wegens geestelijke gewelddadigheden. De 88-jarige dame voelt zich vernederd door haar enige dochter die later het vermogen van € 16 miljard zal erven. Al enkele malen heeft dochter Françoise geprobeerd haar moeder onder curatele te laten stellen, maar dat is niet gelukt wegens het ontbreken van medische gegevens.

31.10.10

Prevost
Rechter Isabelle Prévost                                 Procureur Philippe Courroye

Stakingsacties en benzinetekorten hebben de publieke aandacht enigszins afgeleid van de immer voortdurende ontwikkelingen in de affaire Woerth-Bettencourt. De minister kon zich enige tijd in de luwte van de parlementsgebouwen ophouden om het wetsvoorstel tot herziening van het pensioensysteem door de volksvertegenwoordiging te loodsen. Vooralsnog lijken zijn reputatie en geloofwaardigheid niet of nauwelijks geschaad te zijn door de affaire rond de miljardaire Liliane Bettencourt en zijn rol daarin.

Niettemin zijn de laatste weken bijna dagelijks nieuwe berichten verschenen over de kwestie, die allengs de proportie van een soap-serie heeft aangenomen. Zo vliegen een rechter en een officier van justitie elkaar in de haren, is huisvriend Banier min of meer in ongenade gevallen en wordt de strijd tussen de Oréal-erfgename en dochter Françoise grimmiger. De moeder wil haar dochter en schoonzoon (bestuurslid bij Nestlé dat drie bestuurszetels in Oréal bezet) het liefst uit het bestuur van Oréal zetten en daarvoor in de plaats mensen van vertrouwen benoemen. Later moeten de kleinkinderen de familienaam laten voortbestaan in het cosmetica-concern.

Liliane heeft een klacht tegen dochter Françoise ingediend wegens geenstelijk geweld. De 88-jarige erfgename van het Oréal-imperium wil dat haar dochter stopt met de pogingen haar onder curatele te laten stellen. Dochter Françoise maakt zich al jaren zorgen over de vrijgevigheid van haar moeder die de partijkas van de regeringspartij UMP en andere partijen spekt en voor bijna een miljard euro geschenken heeft uitgedeeld aan vriend Banier, society-fotograaf. Françoise meent dat haar moeder niet altijd even goed meer weet wat ze doet en heeft daarom een proces aangespannen. Maar Liliane vecht nu terug en zegt dat zij is omringd door mensen die voor haar werken en dat zij niet op eigen houtje haar vermogen beheert. In een interview meldt zij verder dat François-Marie Banier een heel geestige man is, uiterst levendig is en haar altijd erg heeft vermaakt en dat zij hem nooit geld heeft gegeven. Evenmin zouden zij en haar inmiddels overleden echtgenoot geld aan politici hebben gegeven, ‘natuurlijk niet, op die manier geef ik geen geld uit’, aldus de oude dame.

Om het onderzoek naar de geestelijke vermogens van mevrouw Bettencourt te kunnen afronden, zijn nog medische verklaringen nodig om tot een oordeel te komen. Maar de rechtbank slaagt er niet in, ondanks huiszoekingen, de papieren te vinden. De artsen werken niet mee en één van hen heeft zelfs verklaard het dossier te hebben vernietigd toen hem ter ore kwam dat de politie voor huiszoeking langs zou komen.

De justitiële onderzoeken in de zaak raken steeds verwarder. Er is de zaak van de rechtbank in Nanterre, geleid door de rechter Isabelle Prévost-Desprez, die onderzoekt of er misbruik is gemaakt van de geestelijke gesteldheid van Liliane door Banier. Deze procedure is aangespannen door dochter Françoise. Daarnaast lopen verschillende onderzoeken, die worden geleid door de procureur Philippe Courroye. De conflicten tussen de rechter en de procureur zijn hoog opgelopen. Het Hof van Cassatie is gevraagd om te bezien of de rechtbank in Nanterre van de zaak moet worden gehaald, nu rechter Prévost door haar aartsrivaal Courroye wordt beschuldigd van het lekken van onderzoeksfeiten naar Le Monde. Zij zou niet meer in staat zijn om op een waardige en serene manier de zaak af te wikkelen. De procureur op zijn beurt wordt ervan beschuldigd partij te kiezen voor Sarkozy en diens minister Woerth en wordt ervan beticht dat hij wil verhinderen dat de politici in moeilijkheden komen. De procureur général bij het Hof van Beroep van Versailles, de baas van Courroye, wil een algemeen overzicht van alle lopende onderzoeken in de affaire. Hij wil de onderzoeken van rechter Prévost en die van procureur Courroye in handen geven van een nieuwe rechtbank. Tot nu heeft de laatste geweigerd inzicht te verschaffen in zijn drie onderzoeken (de banden van afgeluisterde huiskamergesprekken bij Bettencourt, de betrokkenheid van minister Woerth en de privé omstandigheden in de familie Bettencourt, zoals bankrekeningen in het buitenland). Philippe Courroye heeft uiteindelijk gehoorzaamd aan de instructies van zijn baas, de procureur général van Versailles, om een onderzoek te starten naar alle vier voorlopige onderzoeken die nu gaande zijn. De president van de rechtbank van Nanterre, Jean-Michel Hayat, heeft drie rechters aangewezen die de zaak ook gaan onderzoeken. Later zal worden beslist of de rechtbank van de zaak-Bettencourt moet worden gehaald.
Pikant bij dit alles is de inbraak vorige week bij twee journalisten van Le Monde ene Le Point die zich met de affaire bezighoudent. Bij beide zijn de laptops met vertrouwelijke gegevens over de zaak verdwenen.

02.11.10

Het parket van Nanterre zal niet meewerken aan een ondercuratelestelling van Liliane Bettencourt, maar de uiteindelijke beslissing hierover ligt in handen van een speciale rechter. Dochter Françoise heeft medio oktober voor de derde keer een verzoek ingediend om haar moeder tegen zichzelf te beschermen. Bij de eerste pogingen kon het niet tot een uitspraak komen, omdat medische rapportages over de geestelijke gezondheid van mevrouw Bettencourt, ontbraken of zijn zoekgemaakt door bevriende artsen. De 88-jarige weigert voortdurend om zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen. De curatele-rechter moet nu zelf een beslissing nemen na het horen van de partijen. Hij heeft daarvoor een jaar de tijd.

03.11.10

Dochter Françoise heeft twee andere betrokkenen laten dagvaarden om te worden gehoord in het onderzoek naar misbruik van de geestelijke zwakheid van haar moeder. Naast huisvriend Banier zal nu ook de vermogensbeheerder Patrice de Maistre zich moeten verantwoorden alsook diens belastingdeskundige Fabrice Goguel. De aanvullende dagvaardingen zijn gedaan op grond van de gegevens uit onderzoeken van afgelopen zomer. Onduidelijkheid heerst er bijvoorbeeld over de manier waarop het privé eiland Arros van de Seychellen is overgedaan aan huisvriend Banier. De aankoop door de Bettencourts was niet bij de belastingdienst gemeld.

07.11.10
Dominique Gautier, een vroegere chauffeur van de Bettencourts (1994 à 2007) meent te kunnen bevestigen dat Nicolas Sarkozy bij de familie is langs geweest om geld te vragen voor zijn verkiezingscampagne van 2007. Hij had de vertrouwelijke mededeling daarover ontvangen van de voormalige gouvernante van de familie, Nicole Berger, in september 2008 overleden. De chauffeur zegt tot nu toe te hebben gezwegen omdat hij niet op dezelfde manier door justitie en politie wenste te worden aangepkat als getuige Claire Thibout, voormalig boekhoudster van de familie. Zij bevestigde begin juli dat minister Woerth als penningmeester van de UMP € 150.000 had ontvangen in contanten. Ook meldde zij dat Sarkozy tijdens zijn burgemeesterschap van Neuilly, de woonplaats van Bettencourt, vaste gast was bij de Oréal-familie en ook zijn enveloppe ontving. Deze verklaring wordt krachtig bestreden door de omgeving van Sarkozy.

19.11.10
David Sénat, oud-adviseur van voormalige minister Michèle Alliot-Marie van Justitie (nu Buitenlandse Zaken) verwijt minister Brice Hortefeux van Binnenlandse Zaken dat hij hem ten onrechte heeft beschuldigd van het lekken van informatie naar een journalist van Le Monde. Op 29 november komt de zaak voor de rechter. Sénat is inmiddels uit zijn functie ontheven en moet in het verre Cayenne een Hof van Beroep in het leven roepen.

Na een nieuw kabinet, nu verder met de affaires
Woerth7

Het Hof van Cassatie heeft besloten een einde te maken aan het geruzie tussen een rechter en een officier van Justitie in de affaire Woerth-Bettencourt. Alle verschillende onderzoeken in de zaak die minister van Arbeid Eric Woerth (foto) al zijn ministersbaan heeft gekost, gaan van Nanterre naar de  rechtbank in Bordeaux.

De magistraten van Bordeaux, befaamd om hun onpartijdigheid en ver van Parijs, zullen zich met alle aspecten van de zaak-Bettencourt gaan bezighouden, inclusief de civiele kwestie tussen moeder en dochter Françoise Meyers-Bettencourt over het wel of niet onder curatele stellen van de 88-jarige miljardaire, erfgename van het cosmeticaconcern L’Oréal. Zij zou geen weerstand hebben kunnen bieden aan huisvriend François Banier die in de loop van de jaren voor een kleine miljard euro aan geschenken heeft ontvangen. Bordeaux zal zich ook buigen over de mogelijk illegale financiering van partijkassen, over de belangenverstrengeling waarbij minister Woerth zij echtgenote een baan bezorgde als medewerker van de vermogensbeheerder van de familie. De laatste ontving van Woerth een onderscheiding van het Legioen van Eer. Ook de klacht van de procureur Courroye over lekken naar de pers door rechter Prévost neemt Bordeaux mee in al de dossiers, alsmede de vermoedens van bevoordeling van een vriend door Woerth bij de verkoop van een renbaan. Oud-minister Woerth zal zich als burgemeester van Chantilly met overzichtelijker zaken bezighouden en met regelmaat naar Bordeaux afreizen om te worden gehoord in de verschillende zaken. Socialistische kamerleden hebben over deze onwettig geachte verkoop van staatseigendom een strafklacht bij justitie ingediend.

25.11.10
De correctionele rechtbank van Nanterre heeft nieuwe vervolgingen goedgekeurd in de zaak van misbruik van de veronderstelde zwakke geestesgesteldheid van de miljardaire Liliane Bettencourt. Nieuwe verdachten zijn nu Patrice de Maistre, beheerder van het € 17 miljard grote vermogen van Liliane Bettencourt en Fabrice Goguel, haar fiscale raadsman. De zaak is wederom aanhangig gemaakt door dochter Françoise Meyer-Bettencourt, die de twee en huisvriend François-Marie Banier verdenkt van het rommelen met het vermogen van Liliane en in het bijzonder met de eigendomsovergang van het Seychelleneiland Arros. Op 31 maart zullen de verhoren plaatsvinden. De kwestie van het abus de faiblesse zal overigens worden behandeld door het tribunal in Bordeaux dat alle lopende procedures zal behandelen. Hevige conflicten tussen de rechter in Nanterre en de procureur Courroye, alom omschreven als geestverwant van president Sarkozy,  hebben het Hof van Cassatie doen besluiten de affaire Woerth-Bettencourt naar Bordeaux te verplaatsen.

06.12.10
Moeder en dochter Bettencourt leggen conflict bij

Bettencourt8De advocaten van Françoise Bettencourt-Meyers, enige dochter van de erfgename van L’Oréal Liliane Bettencourt, en de advocaten van fotograaf/huisvriend François-Marie Banier hebben een akkoord bereikt. Als tegenprestatie voor het afzien door Banier van € 620 miljoen aan toekomstige verzekeringsuitkeringen, heeft dochter Françoise zich teruggetrokken uit de procedure, waarbij Banier wordt beschuldigd van het misbruik maken van de hoge leeftijd van de miljardaire. Op zijn beurt heeft Banier, die voor bijna € 2 miljard aan geschenken ontving van Liliane, zijn klacht tegen Françoise ingetrokken. Ook de dagvaardingen tegen de vermogensbeheerder van Liliane en de fiscalist zijn ingetrokken, alsook de vraag van de dochter om haar moeder onder curatele te stellen. Moeder en dochter wensen het familieleven niet verder te verstoren en melden in een communiqué dat er in de zaak verliezers noch winnaars zijn. Het beheer van het op € 17 miljard geschatte vermogen van Liliane zal worden uitgevoerd door de echtgenoot van haar dochter en de twee kleinkinderen treden toe tot de raad van toezicht. De onderzoeken naar de politieke aspecten van de affaire – schenkingen aan de partijkas van de UMP, belangenverstrengeling door ex-minister Woerth – worden voortgezet.

16.12.10
De oud-adviseur David Sénat van de toenmalige minister van Justitie Michèle Alliot-Marie is na verhoor vrijgelaten. Justitie verdenkt hem van het lekken van geheime informatie naar Le Monde over de affaire-Bettencourt. De man, inmiddels overgeplaatst, is ook betrokken bij het toelaten van illegale internetgokmachines.

Oud-rechter Eva Joly, Euro-parlementariër voor de ecologen en namens hen mogelijk Frans presidentskandidate, zou oud-minister Eric Woerth in de zaak-Bettencourt hebben beledigd. Diens echtgenote is verweten als vermogensbeheerder bij Bettencourt geld aan de belastingen te hebben willen onttrekken. Het socialistische kamerlid Arnaud Montebourg is om een vergelijkbare belediging gehoord.

17.12.10
De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Brice Hortefeux, is voor de tweede keer in luttele maanden tijd veroordeeld. Een rechtbank in Parijs veroordeelde hem vrijdag tot de betaling van een symbolische schadevergoeding van 1 euro wegens een inbreuk op het vermoeden van onschuld. Een medewerker van het ministerie van Justitie, David Sénat, had een klacht tegen de minister ingediend. Hortefeux had hem er in een televisie-uitzending van beschuldigd gevoelige informatie over een partijfinancieringsaffaire rond L’Oréal-erfgename Liliane Bettencourt aan journalisten te hebben doorgespeeld. De advocaat van Hortefeux kondigde aan dat hij het vonnis zou aanvechten. In juni kreeg de vertrouweling van president Nicolas Sarkozy al een boete van 750 euro voor een racistische belediging.

Zes nieuwe rechters op zaak-Bettencourt
De president van de rechtbank in Bordeaux heeft zes nieuwe onderzoeksrechters benoemd in drie procedures rond de kwestie-Bettencourt. Een ruziënde officier van justitie en een rechtercommissaris verstoorden een ordentelijk onderzoek naar de gebeurtenissen, zodat alle dossiers verhuisden van Nanterre en Versailles naar Bordeaux. Bovendien waren er geruchten van partijdigheid bij de officier van Justitie in Nanterre, die belangrijke politieke kopstukken onder wie president Sarkozy uit de wind zou houden.

13.01.11
La Cour de justice de la République, de instantie die politici juridisch kan vervolgen, is een onderzoek gestart naar de verkoop van een renbaan in Compiègne en de rol van oud-minister Eric Woerth daarbij. De laatste zou het complex in Compiègne te goedkoop hebben laten verkopen aan bevriende relaties.

10.02.11
De drie nieuwe rechters van de rechtbank in Bordeaux hebben het onderzoek in de zaak hervat en hebben huiszoeking laten doen bij ex-minister Eric Woerth.

08.03.11
Op last van de rechters in Bordeaux is huiszoeking gedaan in het bureau van de regeringspartij UMP. Men was op zoek naar lijsten van donateurs die giften hebben gedaan aan de partijkas.

26.03.11
De rechtbank in Bordeaux heeft besloten de procedure tegen François-Marie Banier, de huisvriend van de steenrijke Liliane Bettencourt te staken. De aanklacht dat hij misbruik zou hebben gemaakt van de geesteszwakte van de miljardaire heeft dochter Françoise Bettencourt enkele maanden geleden ingetrokken. Banier zou enkele honderden miljoenen ten geschenke hebben gekregen

28.04.11
Echtgenote Woerth vraagt schadevergoeding
Florence Woerth, echtgenote van de afgetreden minister Eric Woerth, heeft ruim een miljoen euro schadevergoeding geëist wegens haar vertrek bij de beheersmaatschappij van miljardaire Liliane Bettencourt. Florence vertrok nadat haar man in opspraak was gekomen (geld naar partijkassen, vermoeden van belastingontduiking en belangenverstrengeling.)

06.05.11

Het Hof van Appèl in Bordeaux, belast met het uitzoeken van de affaire-Bettencourt, heeft het politieonderzoek naar telefoongesprekken van twee journalisten van Le Monde illegaal genoemd. De officier van justitie wilde te weten komen of de inmiddels van de zaak gehaalde rechter had gelekt naar de krant

08.06.11
De Bettencourts hervatten ruzie. Na een verzoening tussen Liliane Bettencourt de rijkste vrouw van Frankrijk, en haar dochter, heeft de laatste wederom een verzoek ingediend haar moeder onder curatele te stellen. De dochter verwijt de omgeving van haar moeder misbruik te maken van de geesteszwakheid van de miljardaire

12.09.11
Rechter ‘gestraft’ wegens uitlatingen over Sarkozy. De rechter Isabelle Prévost-Desprez zal door de collega’s in Bordeaux worden gehoord over haar uitlatingen in een boek dat Nicolas Sarkozy wel degelijk contant geld ontving uit handen van de miljardaire Bettencourt. De rechter die ook moet oordelen in het medicijnenschandaal Mediator is inmiddels van deze zaak gehaald

28.09.11

Hollande: opdrachtgevers afluisteren moeten ontslag nemen. De twee topbazen van inlichtingen- en politiediensten die opdracht gaven tot het afluisteren van een journalist van Le Monde in de zaak- (o.a. geld verkiezingskas Sarkozy) moeten volgens PS-kandidaat Hollande ontslag nemen.

Miljardaire Bettencourt opnieuw belaagd door adviseurs

OrealDe affaire-Bettencourt, genoemd naar de rijkste vrouw van Frankrijk, blijft de rechterlijke macht en justitie bezighouden. Dit keer gaat het niet om enveloppen met contant geldt die bevriende politici kregen uitgereikt om hun verkiezingskas te spekken of om het fiscaal wegsluizen van vermogens. De magistraten buigen zich over familiekwesties en over nieuwe strafvervolgingen van lieden die trachten te profiteren van de geestelijke zwakheid van de bijna 89-jarige miljardaire. Het parket in Bordeaux houdt zich sinds enige tijd met de zaak bezig, nadat de rechter en de officier van justitie ruziënd over straat rolden en elkaar heftig tegenwerkten. De rechter hangen disciplinaire maatregelen boven het hoofd en de procureur moet worden verhoord in een zaak van het uitlekken van nieuws in de al zo lang lopende affaire. ‘Bordeaux’ onderzoekt nu of de zaak nog ingewikkelder moet worden gemaakt door uit te zoeken wie allemaal in de periode van september 2006 tot september 2011 misbruik hebben gemaakt van de goedgelovigheid van de erfgename van het Oréal-vermogen. Dat onderzoek kan een groot aantal personen betreffen, in het bijzonder de beheerders van het vermogen: de oud-beheerder Patrice de Maistre, vertrouwd met de rechtse regeringspartij UMP en diens opvolger advocaat Pascal Wilhelm. De zakenman Stépane Courbit, gelieerd aan deze advocaat en gespecialiseerd in online gokspelen, had geprobeerd € 143 miljoen los te praten voor het doen van investeringen. Een eerder onderzoek naar de honderden miljoenen euro’s die zijn geschonken aan de huisvriend/fotograaf François-Marie Banier is in juni stopgezet nadat met Liliane Bettencourt en haar dochter Françoise Meyers een akkoord was bereikt. Banier zag af van € 600 miljoen spaargeld en mocht schenkingen ter waarde van € 400 miljoen behouden. Het nieuwe onderzoek van de rechters in Bordeaux komt juist op het moment dat een nieuw verzoek van dochter Françoise was ingediend om haar moeder nu eindelijk onder curatele te stellen. Na een eerder verzoek daartoe in 2007 is de familieruzie ontstaan, die heeft geleid tot de onthullingen over financiële steun aan politieke partijen. Eind 2010 werd de familievrede getekend, maar een nieuwe oorlog lijkt weer te zijn losgebroken. Liliane en Françoise hebben hun advocaten weer ingeschakeld. Een opnieuw aangevraagde ondertoezichtstelling zal gevolgen hebben voor L’Oréal, ’s werelds groot cosmetica-onderneming, waar Liliane nog steeds zitting in het bestuur heeft. De familie Bettencourt en het Zwitserse voedingsconcern Nestlé bezitten elk 30% van de aandelen. Als de familie Bettencourt mocht besluiten haar pakket te verkopen, zal dat gebeuren aan Nestlé. Ook een omgekeerde transactie is voorzien. Er is een status quo afgesproken van zes maanden na het overlijden van mevrouw Bettencourt. Sinds eind 2010 is de schoonzoon Jean-Pierre Meyers directeur van Téthys, een holding die het familievermogen beheert. De twee kinderen van het echtpaar Meyers houden toezicht. Bij de nieuwe ruzie die eind september is uitgebroken, bestaat de kans dat de familie Meyers uit het bestuur wordt gezet en ook andere aanspraken op kapitaal verliest.

Verschillende onderzoeksrechters zijn al maanden doende om te bezien in hoeverre de beheersmaatschappij zich schuldig heeft gemaakt aan onwettige politieke geldschenkingen. Nog onlangs bevestigde de ex-boekhouder van de familie dat zij verschillende malen heeft waargenomen dat enveloppen met contant geld zijn uitbetaald. Ontvangers zouden zijn Eric Woerth, destijds penningmeester van de UMP en Nicolas  Sarkozy, toentertijd burgemeester van Neuilly, de woonplaats van de Bettencourts. De latere oud-minister Woerth wordt nog van enkele andere zaken beschuldigd, zoals belangenverstrengeling. Zij echtgenote kon een mooie baan als vermogensbeheerder bij de familie krijgen.
A suivre
(30.09.11)
16.10.11
Liliane heeft in een kranteninterview uitgesproken dat zij naar het buitenland zal vertrekken als de rechter besluit haar onder curatele te stellen. Een verzoek daartoe is door haar dochter ingediend. De dag daarop besloot de Partijse rechter de ondertoezichtstelling in te voeren, mede naar aanleiding van een medisch rapport waarin was vastgelegd dat Bettencourt een geheugenverlies lijdt en ook Alzheimer-patiënte is.

17.10.11
Hoofd inlichtingendienst verhoord
De hoogste baas van de Franse inlichtingendienst Bernard Squarcini is door de Franse rechter verhoord over zijn rol in de afluisteraffaire van twee journalisten van Le Monde over de affaire Woerth-Bettencourt. Het napluizen van de telefoonrekeningen wordt erkend, maar was volgens het hoofd nodig om de bron in het Elysée te achterhalen die informatie naar de krant had doorgesluisd

07.12.11
Vermogen Bettencourt niet geheel naar familie
Blijkens een testamentswijziging zal miljardaire Liliane Bettencourt (L’Oréal) enkele honderden miljoen van haar spaargeld vermaken aan het Instituut Pasteur en niet aan haar twee kleinzoons. De kunstschatten gaan na haar overlijden naar de Franse staat

12.12.11
Voormalige vriend van Bettencourt aangehouden
François-Marie Banier, voormalige vriend van miljardaire Liliane Bettencourt is, samen met zijn vriend aangehouden en zal worden verhoord door de rechtbank in Bordeaux, belast met het onderzoek in de affaire-Bettencourt. Banier zou voor enkele honderden miljoenen aan geld en geschenken hebben ontvangen van de hoogbejaarde dame

11.01.12
Financiering verkiezingscampagne (2007) Sarkozy onderzocht
In het onderzoek naar mogelijke illegale giften aan politieke partijen door de miljardairsfamilie, zijn onderzoeksrechters ook begonnen aan het napluizen van de verkiezingskas van Sarkozy bij de
verkiezingen van 2007

18.01.12
Officier van justitie weigert op te stappen
De procureur die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven om telefoongesprekken van journalisten van Le Monde na te trekken, is verhoord. Deze Philippe Courroye, bevriend met Sarkozy, heeft zich beziggehouden met onderzoek in de affaire-Bettencourt en weigert ontslag te nemen

08.02.12
Woerth in staat van beschuldiging gesteld
Oud-minister Eric Woerth van Begroting is de gehele dag door de rechters in Bordeaux verhoord en in staat van beschuldiging gezet bij één van de kwesties: hij had buitensporige bedragen in ontvangst genomen van Liliane Bettencourt voor de verkiezingskas van de UMP. De bedragen stegen ver uit boven wat wettelijk is toegestaan. Daarnaast wordt hem machtsmisbruik verweten. Zo bezorgde hij zijn vrouw een baan als vermogensbeheerder bij de familie Bettencourt en werd vermogensbeheer Le Maistre via ongebruikelijke manier het Legioen van Eer toegekend.

14.03.12
De voormalige huismeester van Bettencourt is in staat van beschuldiging gesteld omdat hij van mei 2009 tot mei 2010 klandestien bandopnames had gemaakt van de gesprekken tussen Liliane en haar bezoekers. In haar agenda is de vermelding gevonden dat Sarkozy in het voorjaar van 2007 op bezoek is geweest bij de Bettencourts. Echtenoot André leefde toen nog.

23.03.12
Patrick de Maistre, voormalig vermogensbeheerder van Bettencourt, is op last van de rechters in Bordeaux, in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van het frauduleus binnenhalen van € 5 miljoen. Hij is de eerste die fysiek wordt vastgehouden.

03.04.12
Voor het eerst tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Sarkozy ontkend illegaal verkiezingsgeld te hebben ontvangen in 2007. In de affaire-Bettencourt loopt een onderzoek naar mogelijk onwettige giften van de miljardairsfamilie aan de verkiezingskas van Sarkozy.

Naam van Sarkozy valt weer vaak bij onderzoek in affaire-Bettencourt

Patrice de Maistre

Campagneleiders van presidentskandidaat Nicolas Sarkozy en diens premier François Fillon vragen zich openlijk af of de publieke ondervragingen van verdachten in de affaire-Bettencourt qua timing geheel toevallig zijn. In de kwestie valt de naam van Sarkozy regelmatig. Hij zou veel geld hebben gevraagd en gekregen van de miljardaire Bettencourt om daarmee in 2007 zijn verkiezingskas te spekken. De president ontkent dat hij illegaal geld heeft ontvangen voor zijn verkiezingscampagne van vijf jaar geleden.

De Franse media berichten, enkele weken vóór de verkiezingen, weer uitvoerig over deze slepende zaak die de rechters in Bordeaux hebben overgenomen. Eerdere rechters en de met Sarkozy bevriende openbare aanklager rolden wegens onenigheid vechtend over straat. Na maanden van stilte in de afhandeling van het onderzoek, zijn de Bordeause rechters overgegaan tot meer spectaculaire acties, zoals het in voorarrest nemen van de oud-vertrouwensman Patrice de Maistre (foto) van Liliane Bettencourt, erfgename van het L’Oréal-concern. Grote sommen gelds zouden zijn overgedragen aan politieke partijen, waaronder de UMP van Sarkozy. Tegenover de onderzoeksrechters van het Hof van Appèl verklaarde De Maistre in snikken, dat er altijd een systeem bij de familie had bestaan om grote bedragen contant geld weg te geven. De oud-vermogensbeheerder hoopte dat hij spoedig uit zijn oneervolle voorlopige hechtenis kan worden ontzet, maar zijn verzoek werd niet gehonoreerd.

Premier Fillon verklaarde over deze ongebruikelijke vastzetting dat het wel erg toevallig is dat steeds als François Hollande het slecht doet in de peilingen, er nieuwe onthullingen komen waarbij de naam van Sarkozy valt. Enkele minuten later realiseerde de eerste minister zich, dat dit wel zeer boude uitspraken zijn en trok zijn bewoordeingen weer in. Maar toch, het is gezegd en Hollande hekelde daarop het taalgebruik van de premier, die de rechterlijke macht niet voor de voeten moet lopen en deze in alle onafhankelijkheid zijn werk moet laten doen.

De Maistre werd opgesloten op verzoek van een rechter-commissaris die meer wilde weten over twee bankopnames van elk € 400.000 van de rekening van mevrouw Bettencourt in het eerste kwartaal van 2007. Het geld zou frauduleus zijn gebruikt voor de financiering van de verkiezingscampagne van Sarkozy, die de strijd inderdaad won van de socialiste Ségolène Royal. Het schenken van geld aan politieke partijen is beperkt tot € 7500 per jaar. In een openbare zitting verklaarde De Maistre dat hij niets verwijtbaars heeft gedaan, het systeem van de Bettencourts bestaat al veertig jaar. En zijn advocaat voegde er nog aan toe dat alleen de Bettencourts (Alexander de Bettencourt is overleden) of mevrouw Bettencourt alleen de bestemming kent van de giften.
De Maistre is in staat van beschuldiging gesteld op verdenking van het misbruik maken van de geestelijke zwakte van Liliane, nu 89 jaar oud en vorig jaar op verzoek van de familie onder curatele gesteld. Haar dementie zou al in 2006 manifest zijn. Aan een inmiddels ook verdachte ex-huisvriend, de fotograaf François-Marie Banier zou in de loop van de jaren enkele honderden miljoenen aan o.a. kunstwerken zijn geschonken. Weer een andere in staat van beschuldiging gestelde wacht nog verdere verhoren: ex-minister Eric Woerth, die als penningmeester van de UMP € 150.000 cash zou hebben ontvangen. Woerth ontkent. Sarkozy zelf kan in deze affaire niet worden  gehoord zolang hij president is. Hij verlies deze immuniteit zodra hij het Elysée moet verlaten.
(30.03.12)

25.04.12
Het Hof van Beroep in Bordeaux heeft afwijzend beschikt op het verzoek van de voormalige vermogensbeheerder Patrice de Maistre van Liliane Bettencourt om de voorlopige hechtenis op te heffen. De man die al een maand vastzit, wordt verdacht misbruik te hebben gemaakt van de geestelijke zwakheid van de miljardaire

11.06.12
Nieuwe aanhoudingen in affaire-Bettencourt
Advocaat Pascal Wilhelm die werkte voor de Franse miljardaire Liliane Bettencourt is in hechtenis genomen en wordt verdacht van het misbruik maken van de zwakke geestelijke gesteldheid van de L’Oréal-erfgename. Ook de zakenman Stéphane Courbit is aangehouden. Hij zou € 143 miljoen van Bettencourt hebben ontvangen voor investeringen in zijn groep. Ook een oud-verpleger van de bejaarde vrouw is in voorlopige hechtenis genomen.

13.06.12
Nieuwe beschuldiging tegen vermogensbeheerder Bettencourt
Tegen de oud-vermogensbeheerder van de miljardaire Liliane Bettencourt is nieuw onderzoek geëist. Deze Patrice de Maistre zou de vrouw van penningmeester Woerth (later minister) van de partij van Sarkozy een baantje op zijn kantoor hebben bezorgd (€ 200.000 per jaar.) In ruil voor deze ‘geste’ ontving De Maistre van Woerth de onderscheiding Legioen van Eer.

18.06.12
Vermogensbeheerder Bettencourt op borgtocht vrij
Tegen betaling van een borgsom van € 2 miljoen is de voormalige vermogensbeheerder van miljardaire Bettencourt op vrije voeten gesteld. Hij blijft onder justitieel toezicht.

03.07.12
De woning van Carla Bruni, een kantoor van de advocaten van Nicolas Sarkozy en diens nieuwe kantoor zijn door de financiële brigade doorzocht in het kader van het onderzoek in de affaire-Bettencourt. Tijdens de huiszoekingen waren Sarkozy en Bruni op vakantie in Canada. Bekend werd ook dat rechter Isabelle Prévost-Desprez die zich in eerste instantie met de zaak bezighield, in staat van beschuldiging is gesteld wegens schending van het ambtsgeheim.

24.07.12
Eric Woerth stond in zijn recht toen hij als minister toestemming gaf om 57 ha van een rencircuit te laten verkopen voor € 2,5 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van een onafhankelijke rechtswetenschapper.

01.08.12
De Franse L’Oréal-erfgename Liliane Bettencourt heeft de eilandengroep D’Arros, die bij de Seychellen hoort, verkocht voor 60 miljoen dollar. De eilandengroep was een belangrijk onderdeel van een onderzoek naar belastingfraude door Bettencourt De rijkste vrouw van Frankrijk heeft aanvaard 8 miljoen dollar te storten aan de Seychelse staat, het bedrag dat ze had moeten betalen toen ze D’Arros in 1998 kocht voor 18 miljoen dollar. De eilandengroep komt in handen van Chelonia, een onderneming die op de Seychellen geregistreerd is. De bedoeling is van D’Arros een natuurreservaat te maken, aldus nog de regering.

12.10.12
Sarkozy had vele ontmoetingen met procureur in affaire-Bettencourt
Volgens Le Monde heeft oud-president Sarkozy achtmaal een ontmoeting gehad met de procureur Courroye die de leiding had in het onderzoek in de affaire-Bettencourt (o.a. geld naar partijkas UMP.) De ontmoetingen vonden plaatsen tijdens belangrijke momenten in de zaak. Courroye, bevriend met Sarkozy, diende een klacht in tegen Le Monde wegens schending van ambtsgeheim.

12.10.12
Courroye klaagt Le Monde aan
De oud-procureur van Nanterre, Philippe Courroye, tot november 2010 belast met de zaak-Bettencourt heeft in Bordeau aangifte gedaan wegen schending van het ambtsgeheidm en heling door Le Monde. Hij kan het niet verkroppen dat de krant het proces-verbaal van zijn getuigenis heeft gepubliceerd en melding maakte van de geheime ontmoetingen die hij tussen september 2009 en 2011 had met Sarkozy.

27.10.12
Beheerder eiland Arros is staan van beschuldiging
De Spaanse oud-beheerdervan het Syechellen-eiland van Liliane Bettencourt is door de rechter-commissaris Jean-Michel Gentil in staat van beschuldiging gesteld wegens misbruik en oplichting. De man werd tien uur verhoord. Het eiland is inmiddels verkocht.

22.11.12
Nicolas Sarkozy twaalf uur verhoord
Voor de eerste keer is Nicolas Sarkozy verhoord door rechter Gentil in Bordeaux. Sarkozy heeft zich in een twaalf uur durend verhoor als getuige verdedigd tegen de verdenking dat hij enveloppen met geld zou hebben ontvangen die illegaal in de verkiezingskas verdwenen. Sarkozy onderging de verhoren niet als verdachte, maar als belangrijke getuige.

21.03.13
De Bordeause rechter Gentil heeft oud-president Sarkozy in staat van beschuldiging gesteld. Hem wordt verweten in 2007 misbruik te hebben gemaakt van de geesteszwakheid van mevrouw Bettencourt. De opwinding bij de vrienden, advocaat en partijgenoten over het bericht is buitensporig groot.
De organisatie van rechters in Frankrijk heeft de minister van Justitie gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken van strafrechtelijke vervolging van het kamerlid Henri Guaino, oud-adviseur van Nicolas Sarkozy. Het kamerlid heeft rechter Gentil, die Sarkozy in staat van beschuldiging heeft gesteld in de affaire-Bettencourt, beschuldigd van het oneer aandoen van Justitie. De minister Christiane Taubira heeft onmiddellijk gereageerd en gemeld dat zij alle vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de Franse rechterlijke macht.

24.03.13
Rechter Gentil heeft een strafklacht ingediend tegen Henri Guaino wegens belediging van de Franse rechterlijke macht. De advocaat van Sarkozy, Thierry Herzog, heeft rechter Gentil beschuldigd van partijdigheid.

10.05.13
Het parket in Bordeaux heeft seponering gevraagd van de procedure rond Eric Woerth en de beheerder van het vermogen van Bettencourt, Patrice de Maistre. Het valt niet te bewijzen dat de vrouw van Woerth een baantje (€ 200.000 per jaar) bij De Maistre zou krijgen, in ruil voor de onderscheiding van het Legioen van Eer dat hem werd opgespeld door Woerth.

28.05.13
De rechter-commissaris van het Hof van Beroep in Bordeaux heeft een verzoek om doorhaling van de staat van beschuldiging van twee journalisten verworpen. De redacteuren van de kritische internetkrant Mediapart worden juridisch vervolgd omdat zij bandopnamen die in de huiskamer van Liliane Bettencourt zijn gemaakt, hebben gepubliceerd. De toenmalige huismeester zou de gesprekken hebben opgenomen die gingen over fiscale constructies bij het beheer van het vermogen van de Bettencourts. Dat
zou een aantasting zijn van de persoonlijke levenssfeer.

30.05.13
De arts die in 2011 medesamensteller was van een onderzoek naar de zwakke geestelijke vermogens van de miljardaire Liliane Bettencourt, blijkt een goede bekende te zijn van de rechter in deze zaak, waarbij ook oud-president Sarkozy is betrokken. De bevindingen van de arts, die getuige was bij het huwelijk van deze rechter Jean-Michel Gentil, zijn cruciaal in het onderzoek naar het onwettig betalen van grote sommen aan de verkiezingskas van Sarkozy.

20.06.13
Het Franse Hof van Cassatie acht zich niet bevoegd om de drie onderzoeksrechters in de affaire-Bettencourt te vervangen. Het verzoek daartoe kwam van zeven advocaten van verdachten, onder wie oud-president Sarkozy. Eén van de rechters is bevriend met de arts die rapporteerde over de geestelijke gezondheid van miljardaire Liliane Bettencourt. De verdachten wordt onder meer verweten misbruik te hebben gemaakt van de zwakke geestelijke vermogens van de vrouw. De advocaten kunnen nog een poging doen bij het Hof van Beroep in Bordeaux.

28.06.13
Het parket in Bordeaux heeft geëist dat het justitieel onderzoek naar de meeste verdachten in de geruchtmakende zaak-Bettencourt wordt gestaakt. Als de rechters de eis volgen betekent dit dat o.a. oud-president Sarkozy en oud-minister Eric Woerth vrijuit gaan. Tegen twee verdachten – de voormalige vriend van miljardaire Liliane Bettencourt (L’Oréal) en haar vermogensbeheerder – is verdere vervolging geëist wegens het maken van misbruik van de zwakke geestelijke gesteldheid van de miljardaire.

07.10.13
De onderzoeksrechters hebben besloten geen verdere vervolging meer te verlangen van Sarkozy. De aanklacht dat hij geld zou hebben aangenomen van de Bettencourts voor het spekken van zijn verkiezingskas is te dun. Eric Woerth daarentegen zal zich nog wel moeten verantwoorden voor zijn rol in de affaire.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account