Explosie van antisemitisme in Frankrijk

2203-franceIn de eerste zeven maanden van dit jaar is er een explosie van antisemitisme in Frankrijk  te zien. Het aantal antisemitische acties is vrijwel verdubbeld, zo heeft het CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) in de nacht van 11 op 12 september bekend gemaakt.

Tussen 1 januari en 31 juli 2014 zijn er 527 antisemitische daden gemeld in de vorm van acties of bedreigingen met antisemitisme als motief, tegen 276 in de eerste zeven maanden van 2013; een verhoging van 91 %, aldus de Crif, die de cijfers, die bekend gemaakt zijn door de Service de protection de la communauté juive (SPCJ) aan het ministerie van binnenlandse zaken heeft overhandigd.

In een verklaring die de SPJC op facebook heeft gezet, is te lezen dat het aantal antisemitische daden (geweldplegingen, aanslagen of pogingen daartoe, brandstichting, vernieling en vandalisme) sterker gestegen is (+ 126 %) dan het aantal bedreigingen (woorden, gebaren, pamfletten, post en spreuken), die met 79% in aantal gestegen zijn.

De Crif voegt eraan toe dat het nu vooral om nieuwe vormen van geweld gaat: georganiseerde aanvallen van bendes op Joodse gemeenschapsruimten, geplande agressie gericht tegen synagogen, vandalisme tegen winkels met Joodse eigenaars en terroristische aanslagen. De eerste piek van geweld heeft zich in januari voorgedaan, na de affaire Dieudonné en tijdens de manifestatie ‘Jour de colère’, die op 26 januari in Parijs plaatsvond, en die georganiseerd was door een coalitie van tegenstanders van de regering. Hierbij werden antisemitische, racistische en homofobe slogans gescandeerd.

De tweede piek van geweld heeft plaatsgevonden in juli, toen er pro-Gaza-manifestaties in plaatsvonden, vooral in Sarcelles (Val-d’Oise) in in de Rue de la Roquette in Parijs. Daarbij werden synagogen het mikpunt. De Crif dringt aan op versterking van de politiemacht ter bescherming van goederen en mensen, vooral ter gelegenheid van het Joodse Nieuwjaar, dat van 24 tot 26 september plaatsvindt, en op het nemen van preventieve maatregelen.

Sinds de tweede wereldoorlog is het antisemisme nooit helemaal uit Europa verdwenen. In de jaren 1980 en in het begin van deze eeuw zijn er twee golven te zien geweest die te maken hadden met het Palestijns-Israëlisch conflict. Het ging daarbij echter niet om acties die een onmiskenbaar groot deel van de bevolking raakten en waarbij niet, zoals nu, de vrijheid om verbaal antisemitische taal te uiten gepaard gaat met antisemitische acties.

Een recente studie door de Amerikaans-Joodse organisatie Anti-Defamation League suggereert dat van West-Europa Frankrijk het hoogste percentage inwoners met antisemitische vooroordelen kent : 37%, tegen 8% in Groot-Brittannië, 20% in Italië en 27% in Duitsland. Voor een deel is dit toe te schrijven aan de radicalisering van moslimjongeren in Frankrijk en aan de kritische houding van de Franse media ten opzichte van de Israelische politiek. Maar voor een ander deel ligt de oorzaak in het feit dat het doen van anti-semitische uitspraken sociaal meer acceptabel is geworden; niet alleen de affaire Dieudonné, maar ook uitspraken Jean-Marie Le Pen getuigen daarvan. Opmerkingen over gaskamers en shoah en over de Joodse overheersing van de wereld geven blijk van een vernieuwde tendens om in alle vrijheid anti-semitische uitspraken te kunnen doen. De onlangs gedane uitlating van de oprichter van het Front National over de ‘oven’, geadresseerd aan de Joodse zanger Patrick Bruel, is voor de partij geen beletsel gebleken om bij de Europese verkiezingen in Frankrijk toch als winnaar uit de bus te komen.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account