Er worden weer meer hypotheekleningen verstrekt

hypotheek4Dankzij de lage rente op Franse hypothecaire en onroerendgoedleningen is de productie van dergelijke geldverstrekkingen aan huizenkopers in het tweede kwartaal met ruim 35% gestegen. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde het aantal leningen nog met met 8,7%. Vergeleken met 2012 was de groei in de maanden april, mei en juni 26,4% hoger. Toch is het niveau nog lager dan in de periode van vóór de economische crisis.

Opmerkelijk is dat de huizenkopers met bescheiden inkomens minder gebruik maken van de renteloze lening, prêt à taux zéro (PTZ+). Sinds 2012 is de toegang tot deze lening bemoeilijkt doordat zij alleen nog wordt verstrekt voor de aankoop van een nieuw huis dat bovendien aan hoge energiezuinige eisen moet voldoen. Dergelijke nieuwbouwhuizen zijn duur. Een deel van deze belemmering wordt goedgemaakt door de zeer lage rente die sinds februari 2012 met meer dan 100 basispunten is gedaald tot een gemiddelde van 2,89% in juni van dit jaar. De verwachting is dat deze hypotheekrente zich eind 2013 en begin 2014 zal stabiliseren rond de 3%. De lage rente heeft als bijkomend voordeel nog dat het aandeel ‘eigen geld’ iets is gezakt bij de aanvraag van een lening. Deze apport personnel is nu 23,4% tegen 27% een jaar geleden. Het gemiddelde leenbedrag is in 12 maanden gestegen van € 149.300 naar € 155.800. Ten slotte is ook de looptijd wat langer geworden en is nu gemiddeld ruim 17 jaar.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account