Energiebesparing: de nieuwe steunmaatregelen

AnahElektriciteit, gas en stookolie worden alsmaar duurder. Er is allerlei nieuwe hulp beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Deze hulp is vanzelfsprekend alleen beschikbaar als u fiscaal ingezetene van Frankrijk bent.

Kijk eerst welke maatregelen het meest effectief zullen zijn: over het algemeen is het in een oud huis het belangrijkst om het dak of de muren te isoleren voordat u een nieuw verwarmingssysteem of een warmwatervoorziening installeert, of de ramen vervangt. Hebt u van die grote ramen uit de jaren ’70, dan is het vervangen van die ramen misschien wel weer een goed idee.

Advies
Voor een gratis en persoonlijk advies kunt u contact opnemen met nouveaux Points rénovation Info service (Pris). Er zijn er 450 in Frankrijk. Zij helpen u ook bij het benaderen van de verschillende instanties die financiële steun bieden.
Op renovation-info-service.gouv.fr, vult u dan een formulier in, waarin u aangeeft wat er aan maatregelen nodig is. Of u nu eigenaar, verhuurder of huurder bent, u wordt verwezen naar een adviseur van Pris die het best thuis is in uw situatie. Ook is er een nationaal telefoonnummer om u te informeren over energiebesparende maatregelen en om u naar een informatiepunt (Pris) te leiden : 0 810 140 240 (n° Azur, lokaal tarief).

Het netwerk van Pris steunt op verschillende organisaties. Als u bijvoorbeeld geen beroep kunt doen op de hulp van de Anah (l’Agence Nationale pour l’amélioration de l’Habitat), dan kunt u verwezen worden naar een Espace Info-Énergie die u gratis adviseert over de meest effectieve energiemaatregelen voor uw huis. U zult ook op die steun worden geattendeerd die er voor uw inkomen beschikbaar is.

Als u wel recht hebt op hulp van de Anah, dan wordt u in contact gebracht met lokale organisaties die bij u komen kijken wat er nodig is en die u adviseren bij uw subsidie-aanvraag.

Steunaanvraag
Het gunstigste is het als u recht hebt op steun van de Anah (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat). In het kader van cadre du programme Habiter mieux, komt deze steun neer op 35% van de kosten van de ingreep (voor huishoudens met een bescheiden inkomen) of 50% (voor huishoudens met een zeer bescheiden inkomen), met een maximum van € 20 000 ex TVA.
Het kan dus om in totaal € 10 000 steun gaan.

U hebt recht op financiële steun voor uw eerste woning als u bewoner en eigenaar bent, als de woning meer dan 15 jaar geleden is gebouwd en als u de laatste 5 jaar niet al een lening met 0% rente van de Staat hebt gekregen. De steun wordt toegekend onder een bepaalde inkomensgrens, maar deze grens is afgelopen juni verhoogd, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren.

Een specialist (Pact, Habitat & Développement) komt bij u  langs om vast te stellen welke maatregelen prioriteit hebben en om te bepalen welke besparing die zullen opleveren in uw energieverbruik. U krijgt alleen steun van de Anah als de energiebesparing minimaal 25% bedraagt. De specialist helpt u ook bij het invullen van subsidieaanvragen en het vinden van aannemers, het onderhandelen over offertes enz. Deze specialist is niet gratis (tussen de € 500 en € 1000), maar deze kosten kunnen ook weer gedeeltelijk door de Anah worden gesubsidieerd. Vraag verschillende specialisten om hun tarieven.

Op het moment dat u de subsidie van de Anah ontvangt in het kader van het programma Habiter mieux, krijgt u daarbij nog een bonus van de staat van € 3 000, ongeacht het bedrag van de maatregelen.

Ook talloze gemeenten, de conseil général of régional bieden subsidie. Als u steun krijgt van het programma Habiter mieux met de Anah, krijgt u er voor iedere euro lokale subsidie een euro steun van de staat bij. (maximaal € 500). Ook andere organisaties zoals sommige pensioenfondsen bieden soortgelijke geldelijke steunmaatregelen tegen vergelijkbare voorwaarden.

Premie van € 1350
Deze premie die door de staat wordt gefinancierd is bedoeld voor degenen die geen recht hebben op steun van de Anah omdat hun inkomen net te hoog is.

Om deze premie te ontvangen mag uw inkomen als alleenstaande niet meer zijn dan  € 25 000 en voor een stel zonder kinderen € 35 000. Voor een huishouden met kinderen liggen de plafonds hoger. Het moet om uw eerste woning gaan en het huis moet ouder dan 2 jaar zijn. Verder moet u minimaal 2 soorten energiebesparende maatregelen nemen, bijvoorbeeld dakisolatie en muurisolatie, of vervangen van de ramen en installatie van een nieuwe verwarmingsketel. Om te kijken of u recht hebt op deze premie van € 1350, kunt u de similator renovation-info-service.gouv.fr gebruiken. Het aanvraagformulier vindt u hier :  asp.renovation-info-service.gouv.fr

U moet dit uitprinten en laten tekenen door de aannemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Samen met de benodigde bewijsstukken van inkomen e.d. moet u dit dan opsturen, waarna u bericht krijgt of u recht hebt of niet. Als de werkzaamheden klaar zijn moet u een formulier opsturen met de handtekeningen van de ondernemingen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, samen met de facturen en een RIB. De ASP (Agence de services et de paiement) maakt de premie dan binnen drie weken over.

Vergeet ook niet om bij de plaatselijke instanties of sociale organisaties te informeren. Op de website van de Agence nationale d’information sur le logement, anil.org, bij de rubriek “travaux d’amélioration”, vindt u een subsidieschema van de lokale instanties.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account