Wapenstilstand 1918 herdacht

armisticeVandaag wordt in alle steden en dorpen in Frankrijk de armistice, de wapenstilstand 1918 herdacht en het einde van de eerste wereldoorlog. Op 11 november om kwart over 5 in de ochtend, in de wagon van Maarschalk Foch in het bos van Compiègne, werd de eerste wereldoorlog beëindigd door het tekenen van de overeenkomst die de overwinning van de geallieerden en de totale verslagenheid van Duitsland vastlegde.

Om 11 uur werd het staakt-het-vuren afgekondigd, dat 36 dagen moest duren en dat drie keer werd verlengd, de laatste keer voor onbepaalde tijd. Over heel Frankrijk werd door het luiden van klokken en trompetten het einde van een oorlog aangekondigd, die meer dan 8 miljoen doden, gehandicapten en verminkten had gekost. Uiteindelijk werd op 28 juni 1919 in Versailles het vredesverdrag van Versailles getekend.

In iedere gemeente is er wel een lijst slachtoffers van de oorlog, waarvan de namen op het monument vermeld staan. Bij de herdenking voor het monument leest de burgemeester of zijn adjoint een tekst voor, die door de Staatssecretaris van Defensie wordt verstrekt. De tekst is in alle dorpen en steden dezelfde. Dit jaar luidt de tekst als volgt:

‘Sinds enkele maanden herdenkt Frankrijk unaniem het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog in het kader van een gezamenlijke herdenking van zijn honderdste verjaardag. Fransen en Françaises komen hun voorouders eren en ook hun trots betuigen met betrekking tot de geschiedenis van ons land.

Wij herinneren ons die 3 augustus 1914. De noodklok die luidde in de Franse steden en die de bevolking waarschuwde. Wij herinneren ons de miljoenen Fransen die werden gemobiliseerd. Wij herinneren ons met respect en emotie die 22 augustus 1914, die de angstwekkende verschrikking van de oorlog onthulde. De 27 000 jonge Fransen die die dag stierven in de strijd. Wij herinneren ons 12 september 1914, toen de Franse opleving weer vertrouwen gaf aan de strijders en aan Frankrijk.

Maar wij horen vandaag vooral te denken aan die 11 november 1918, aan de vrede waarvan alle burgers dachten dat ze eeuwig zou zijn. Aan de moed van onze soldaten, aan de inzet van ons land en aan het lijden dat de Fransen gedurende 4 jaar met elkaar gedeeld hebben. Aan de kracht van de Republiek die nooit zal buigen, en aan de overwinning van zijn waarden. Aan de soldaten die in deze laatste jaren gevallen zijn in internationale operaties om het erfgoed van hun voorouders voort te zetten.

Sinds een jaar vermengt de nationale herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog zich met een intieme herdenking in de familiekring. Ze wordt beleefd in iedere gemeente, in iedere familie, in ieder gezin. Ze verenigt de Staat, de territoriale besturen en de verenigingen met elkaar. Ondanks de tijd die voortschrijdt en ondanks dat het meer dan een eeuw geleden is dat de oorlog begon, brengt de honderdste verjaardag de oud-strijders, jongeren en verder alle burgers van ons land rondom dit deel van onze geschiedenis bijeen.

Die geschiedenis, die getuigt van de realiteit van de oorlog, van zijn bruutheid, van zijn menselijkheid soms ook, en uiteindelijk ook van zijn mondiale karakter, met name vandaag in Notre-Dame de Lorette, waarbij de herdenking wordt gehouden rondom een monument waar in alfabetische volgorde de namen van bijna 600 000 strijders van alle nationaliteiten die zijn gestorven op het grondgebied van de Nord-Pas-de-Calais staan ingeschreven. Deze 600 000 namen, die vandaag staan gebeiteld in de geschiedenis en in de herinnering van de mensheid, herinneren ons eraan hoezeer de herdenking van de Eerste Wereldoorlog wereldwijd en pacificerend is.

Deze dag, 11 november, is ook gewijd aan de broederschap tussen de volkeren en aan de vrede.
Hij zet ieder van ons aan tot nadenken over de noodzaak van het behoud van de vrede, van het verdedigen van de fundamenten van onze Republiek en van Europa en van het garanderen van de plaats van Frankrijk in de wereld.’

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account