Eenzaamheid, een toenemend fenomeen

eenzaam212% van de Fransen, ouder dan 18 jaar, lijdt aan vormen van toenemende eenzaamheid, vooral bij de jongsten en oudsten. Volgens een onderzoek van Fondation de France onder 5000 personen treft eenzaamheid sinds de eerste meting in 2010 nu een miljoen personen meer, in totaal neerkomende op vijf miljoen Fransen in 2013 die geen of nauwelijks sociale contacten hebben in de bekende omgevingen als familie, werk, vrienden, kennisen of buren.

27% van de Fransen beschikt slechts over één enkel netwerk, tegen 23% in 2010. 39% onderhoudt geen contacten met de familie (33% drie jaar geleden), 37% spreekt nooit met de buren (31%) en 25% gaat niet actief met vrienden om (21%). Het onderzoek wijst ook uit dat het verschijnsel ernstiger vormen begint aan te nemen bij jongeren en ouderen. De eenzaamheid is sinds drie jaar verdubbeld bij personen jonger dan 40 jaar en is nu ook vastgesteld bij de allerjongsten van 18 tot 29 jaar (6%). De belangrijkste verklaring hier zijn de moeilijkheden om een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen. Aan de andere leeft 24% van de 75-jarigen en ouder in een isolement (16% in 2010). Er is sprake van een toeneming van het aandeel ouderen dat met een handicap leeft, minder ouderen participeren nog in het verenigingsleven en de banden met de familie worden losser. Ook het inkomen speelt een rol bij de toenemende eenzaamheid. Van de personen die leven in een huishouden waar het maandinkomen lager is dan € 1000 netto wordt 17% getroffen door een isolement. De werkloosheid speelt evenzeer een rol, 15% van de mensen die op zoek zijn naar een baan leven alleen. Opmerkelijk noemen de onderzoekers nog de verschuiving sinds 2010 van de gevoelens van eenzaamheid bij de middengroepen, beschikkende over een netto maandinkomen van € 1000 tot € 3500. In drie jaar tijd is de eenzaamheid in de grote steden toegenomen, 13% van de bewoners zeggen alleen te zijn (8% in 2010).

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account