Departementale verkiezingen

departementalesOp 22 maart, en in geval van een tweede ronde ook op 29 maart, vinden de departementale verkiezingen in Frankrijk plaats. Deze verkiezingen vinden plaats in alle departementen behalve in Parijs, Guyana en Martinique.

Het gaat om de eerste departementale verkiezingen ooit; voorheen waren dit de cantonale verkiezingen. Sinds de wetswijziging van 17 mei 2013 is de naam van het Conseil General veranderd in Conseil Departemental. Tijdens deze eerste departementale verkiezingen wordt dus het hele team van conseillers départementaux vervangen. Anders dan bij het Conseil General worden de leden van het Conseil Departemental elke zes jaar opnieuw gekozen. Voorheen werd de helft van het Conseil General elke drie jaar vervangen.

Kandidaten

In 2054 Franse cantons vinden de verkiezingen plaats. Ook nieuw is dat er een man en een vrouw per canton moeten worden gekozen die in twee ronden de meerderheid moeten halen. Ieder canton kiest een duo van een man en een vrouw. Zijn ze eenmaal gekozen, dan functioneren ze niet meer als duo, maar oefenen ze ieder voor zich onafhankelijk van elkaar hun mandaat uit. Voor de eerste ronde moet het duo de absolute meerderheid halen (50% van de stemmen plus 1 stem) en een kwart van de ingeschreven stemgerechtigden. Als dit voor geen van de duo’s lukt, wordt er een tweede ronde georganiseerd.
De minister van binnenlandse zaken heeft op 17 februari op zijn website een lijst van geregistreerde kandidaten gepubliceerd. Per departement zijn voor alle cantons de kandidatenduo’s bekend gemaakt, samen met de politieke kleur van de kandidaten.
Voor de eerste ronde van de departementale verkiezingen gaat de verkiezingscampagne op 9 maart van start.

Stemmen

Ook tijdens deze verkiezingen is het weer mogelijk om per volmacht te stemmen (procuration). Voor de hieraan verbonden formaliteiten en voor het downloaden van het formulier Cerfa n°14952*01, kunnen stemgerechtigden (met de Franse nationaliteit)  terecht op de site www.service-public.fr. Met dit formulier moet u zich overigens nog wel melden bij het politiebureau, de gendarmerie of de rechtbank van uw woonplaats of de plaats waar u werkt, om uw volmacht te bekrachtigen.

Als u op de kiezerslijst van uw gemeente staat en u mag stemmen, dan moet u, als u in een gemeente van meer dan 1000 inwoners woont, naast uw stemkaart ook een legitimatiebewijs meenemen. Dit kan een identiteitskaart zijn, een paspoort, een rijbewijs, een carte vitale met foto of een ‘carte de famille nombreuse’.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account