‘Mariage pour tous’ kinderwens van homostellen

mariage-pour-tousAls u de Franse media volgt, weet u dat er momenteel een flinke discussie gaande is over het homohuwelijk en de mogelijkheden van het krijgen van kinderen door homostellen.

Onlangs heeft de PS (Socialistische Partij van Hollande) besloten het aanpassen van de ‘gezinswet’ waardoor ook homostellen toegang krijgen tot maatregelen als IVF en KI, uit te stellen, een besluit dat overigens op forse kritiek kon rekenen. Fel tegen de huidige plannen is o.a. de beweging Manif pour Tous, die afgelopen zondag in Parijs demonstreerde en zich keert tegen het homohuwelijk en tegen het beschikbaar stellen van methoden als PMA en GPA. Maar waar staan deze laatste afkortingen nu eigenlijk voor?

PMA, ofwel Procréation Médicalement Assistée

PMAVrij vertaald komt dit neer op Medische Hulp bij Voortplanting – ofwel een medische handeling die tot doel heeft om een eicel en een zaadcel samen te laten komen. Doel is het ingrijpen bij medisch vastgestelde onvruchtbaarheid, of het voorkomen van de overdracht van ernstige erfelijke ziekten van een van de ouders. Er zijn 2 methoden: kunstmatige inseminatie, waarbij de spermatozoïden in de baarmoeder of bij de baarmoederhals worden aangebracht, waarna de bevruchting op normale wijze plaatsvindt. Een andere methode is de In-Vitro-Fertilisatie, ofwel IVF of reageerbuisbevruchting, waarbij eicellen worden geoogst, buiten het lichaam worden bevrucht door een zaadcel en dan in de baarmoeder worden gebracht. In 2010 zijn er in Frankrijk op die manier 22 401 kinderen geboren, 2,7% van het totale aantal geboorten.

Voor wie is het bedoeld?

In Frankrijk mag een stel geen beroep doen op zowel de donatie van eicellen als spermatozoïden. Dat betekent dus dat de methode niet beschikbaar is voor een stel waarvan beide partners onvruchtbaar zijn. Op dit moment is de PMA alleen beschikbaar voor heterosexuele stellen (getrouwd of niet) op vruchtbare leeftijd, die bewezen hebben meer dan twee jaar samen te leven.

De regering is van plan om PMA ook voor lesbische stellen beschikbaar te maken. Dit is onderdeel van het aanpakken van de ‘Loi sur la Famille’ ofwel ‘de gezinswet’, die eind van het jaar klaar zou moeten zijn.

GPA (gestation pour autrui)

Tweede onderdeel van het debat gaat om de GPA (gestation pour autrui – zwangerschap voor een ander). Dit is een medisch ondersteunde voortplantingsmethode die door heterostellen wordt gebruikt als de vrouw geen baarmoeder heeft, of als de baarmoeder misvormd is en zij dus geen kind kan dragen. Een draagmoeder draagt dan de zwangerschap uit met een bevruchte eicel van een ander en baart dus een kind dat genetisch gezien niet van haar is. De GPA kan ook worden ingezet door mannelijke homostellen. Als de draagmoeder de eicel beschikbaar stelt, spreekt men van ‘procréation pour autrui’, voortplanting voor een ander.

GPADe GPA en de procréation pour autrui zijn in Frankrijk verboden, in tegenstelling tot verschillende Europese landen en in bepaalde staten van de V.S. Volgens schattingen doen jaarlijks enkele tientallen stellen in Frankrijk een beroep op een buitenlandse draagmoeder.

Tegenstanders van het beschikbaar stellen van PMA aan lesbische stellen vrezen dat daardoor ook de GPA in Frankrijk toegestaan wordt, omdat PMA een ongelijkheid in zich bergt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zouden dan een kind kunnen hebben zonder een beroep te doen op adoptie, terwijl mannen dat niet kunnen.

François Hollande en de regering hebben herhaaldelijk benadrukt dat er geen enkele bedoeling is om GPA in Frankrijk toe te staan, maar tegenstanders hebben een circulaire van de minister van justitie openbaar gemaakt, waarin het kinderen die op die manier in het buitenland zijn geboren, gemakkelijker wordt gemaakt om de Franse nationaliteit te krijgen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account