De in het vooruitzicht gestelde belastinghervormingen van Hollande

Livret A 3De op 15 mei te installeren nieuwe Franse president François Hollande zal na het formeren van een ministersploeg beginnen met het ten uitvoer brengen van zijn in de verkiezingscampagne genoemde wijzigingen op fiscaal gebied. De economische internetkrant E24.com heeft een overzicht gemaakt van de belastingwijzigingen die te verwachten zijn. Hollande zal voorstellen de winstbelasting bij de verkoop van tweede huizen iets te versoepelen. Hij wil terugkeren naar de regeling die vóór 2004 bestond, waarbij na het bezit van twee jaar van eenrésidence secondaire jaarlijks 5% van de ‘winst’ (verkoopprijs minus aanschafprijs) van het huis wordt afgeknabbeld, zodat na het bezit van 22 jaar geen taxe sur la plus-value behoefde te worden betaald. In 2004 werd die termijn verkort tot 15 jaar, maar in februari van dit jaar weer verlengd tot 30 jaar. Hollande wil verder de belastingkorting via het bestaande woud van uitzonderingsmaatregelen (de niches fiscales) beperken en een einde maken aan de keuzemogelijkheid van bronheffing/inkomstenbelasting bij beleggingswinst, dividend en rente (resp. 19, 21 en 24%.) Deze inkomsten moeten via de inkomstenbelasting worden belast. Gedachte hierbij is dat kapitaalinkomsten op een vergelijkbare manier moeten worden belast als inkomen uit arbeid. Om meer geld beschikbaar te krijgen voor de sociale woningbouw die voor een deel wordt gefinancierd door het spaargeld uit de Livrets A, het meest populaire spaarbankboekje voor de Fransen, zal het maximumtegoed worden verdubbeld van € 15.300 naar € 30.600 per persoon. De rente op deze spaarvorm is 2,25% en is belastingvrij. Het maximum dat belastingvrij kan worden geërfd of geschonken in de directe lijn (ouder-kind) zou van € 159.325 moeten zakken tot € 100.000. Dergelijke belastingvrije schenkingen zouden elke 15 jaar kunnen plaatsvinden, tegen de huidige 10 jaar. Al deze fiscale voorstellen moeten door het nieuwe kabinet worden voorbereid en worden goedgekeurd door het nieuwe parlement dat in juni zal worden gekozen.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account