De Fransen wereldkampioen in het stille sparen

spaarpotSpreken over geld, en meer in het bijzonder, spreken over eigen inkomen of vermogen, is nog zeer taboe onder de Fransen. Maar onder invloed van de economische crisis vindt een kleine culturele omslag plaats, waarbij vooral zorgen meer hardop worden uitgesproken over de bedreigingen van het model van de sociale bescherming, stellen sociologen vast. Men voelt dat de collectieve bescherming plaats moet maken voor een eigen, individuele bescherming waarvoor je zelf moet zorgen. Te constateren valt daarbij dat dit heeft geleid tot nog meer vormen van spaarzaamheid. Frankrijk is al wereldkampioen sparen. Van elke verdiende € 100 gaat gemiddeld € 17 naar een vorm van sparen, van de assurance vie (geen levensverzekering, maar een zeer populaire fiscale vorm van verzekerd sparen), onroerend goed en effectenbeurs tot de eenvoudige spaarbankboekjes en zelfs de tirelire, de spaarpot. Wat spaarzaamheid betreft, heeft Frankrijk de Japanse spaarders ingehaald. De Fransen blijken in deze periode van crisis nog spaarzamer te zijn geworden, waarmee het totaal van alle (gespaarde) vermogens van de Fransen nu € 11.000 miljard bedraagt. Het populaire spaarbankboekje Livret A (ruim 61 miljoen in omloop) levert slechts een – belastingvrije – rente van 2,25%. De regering heeft besloten de jaarlijkse aanpassing per 1 augustus niet toe te passen. Algemeen werd gevreesd voor een verlaging naar 2% gezien de matige inflatie van 1,8%. Het spreken over geld blijft voor acht van de tien Fransen nog een taboe. Spreken over je spaargeld en vermogen is spreken over je hele leven en dat doe je alleen met de mensen die je het meest na staan. Zeker als het gaat om belangrijke erfenissen die niet in verhouding staan nog de gewone inkomsten, wordt het stilzwijgen besmuikt bewaard. De banken spelen hier een zeer bescheiden rol, omdat slechts twee van de tien Fransen de bank als een ‘partner’ beschouwen. Belangrijkste oorzaak van deze grote afstandelijkheid is het gebrek aan helderheid over het tarievensysteem en het uitblijven van eerlijke informatie over het aanbod van financiële producten en de risico’s van het  beleggen. Vier van de tien Franse rekeninghouders zien de bank als een noodzakelijk kwaad.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account