De Fransen en hun opvattingen over de samenleving in wat percentages

menigteBij de jaarlijkse enquête van het instituut Ifop voor de krant Journal du Dimanche is gebleken dat 8 van de 10 Fransen menen dat er te veel sociale bijstand heerst in het land, waarvan bovendien veel mensen misbruik maken. 75% van de ruim 2000 ondervraagde volwaseenen is van mening dat de islam te snel voortgang maakt. 70% meent dat de staat veel meer vrijheden moet bieden aan de ondernemingen. 66% vindt dat alleen de beter gesitueerden kunnen kiezen naar welke school zij hun kinderen laten gaan. 56% zegt zich nergens in het land echt veilig te voelen, 51% denkt dat werklozen een baan zouden kunnen vinden als zij dat werkelijk wensen. Een kleine meerderheid (52%) is tegenstander van de mogelijkheid dat homoparen kinderen adopteren. De helft van de ondervraagden die melden politiek rechts te zijn, wensen dat de politieke partij UMP en het Front national verkiezingsafspraken maken bij de komende verkiezingen voor gemeenteraden, kantons en regio’s. Ook op andere terreinen blijken de twee politieke partijen opmerkelijk eensgezind. 88% van de sympathisanten van de UMP en 97% van het Front national denken dat de islam te snel oprukt in het land. Of, 84% van de UMP-aanhangers en 97% van de volgers van Marine le Pen denken dat er te veel immigranten in Frankrijk leven.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account