De belastingen: ook in Frankrijk wordt het er niet leuker op

belastingaanslag3Binnenkort komen de Franse aanslagen weer binnen voor de inkomstenbelasting 2012. Hoewel geen grote wijzigingen zijn aangebracht in het fiscale stelsel, blijken bij nadere beschouwing in 2012 en 2013 toch verschillende maatregelen te zijn ingevoerd die de belastingdruk hebben verhoogd. Zo is voor het tweede achtereenvolgende jaar geen inflatiecorrectie toegepast – de schijven zijn onveranderd gebleven. Dit komt neer op een belastingverhoging van 2%. Alleen de eerste twee schijven zullen volgend jaar misschien worden opgehoogd om de inflatie te compenseren.

Vorig jaar is besloten een nieuw tarief van 45% in te voeren voor inkomens vanaf € 150.000. Verder is het maximum aan voordeel bij gebruikmaking van speciale aftrekposten (de niches fiscales) iets verlaagd van € 18.000 + 6% van het inkomen tot € 18.000 + 4% en in 2013 wordt het maximum van op te voeren aftrekposten verlaagd tot € 10.000 zonder meer. Het plafond van het quotient familial is van € 2336 naar € 2000 per demi-part verlaagd – nadelig voor fiscale huishoudens met hoge inkomens. Volgend jaar volgt een nieuwe verlaging tot € 1500. De vermogensbelasting wordt onveranderd geheven bij vermogens vanaf € 1,3 miljoen, maar er komen 6 schijven, oplopende van 0,5 tot 1,5% met een maximum van 75% over het totaal van de netto inkomens.  De opbrengsten uit kapitaal over 2012 kunnen nog  via de heffing van een vast percentage – de bevrijdende voorheffing – worden afgedragen, maar volgend jaar zal de belasting via de
inkomstenbelasting plaatsvinden.

De bezitsperiode waarin de taxe sur la plus-value (winstbelasting bij verkoop tweede huizen en verhuurde huizen) wordt geheven van de huidige 30 jaar gaat per 1 september a.s. weer naar de ‘oude’ periode van 22 jaar.  Om ook geheel vrijgesteld te zijn van de betaling van de sociale belasting (15,5%) moet de bezitsperiode wel op 30 jaar blijven. Van 1 september 2013 tot 1 september 2014 zal een bijzondere aftrek gelden van 25% van de gemaakte winst waarover de taxe van 19% wordt berekend voor buitenlandse eigenaren. Het ritme van de aftrek van de meerwaarde is als volgt vastgesteld: na het vijfde jaar jaarlijks 6% aftrek en in het 21e jaar 4%. Na 22 jaar is geen taxe meer verschuldigd. Per 1 januari zal de btw voor elementaire levensmiddelen en energie worden verlaagd van 5,5 naar 5%, maar de gewone btw gaat van 19,6 naar 20% en een tussenvorm van 7% (restaurants bijvoorbeeld) gaat naar 10%.

Na dat alles zoekt de Franse overheid nog € 6 miljard dat bij de bevolking moet worden opgehaald. Gedacht wordt aan het verder terugdringen van het aantal fiscale aftrekposten, een nieuwe bevriezing van het schijventarief en een verhoging van de accijns op dieselolie. Om de tekorten van het pensioenstelsel te dekken wordt overlegd over een verhoging van de CSG (contribution sociale généralisée) maar ook aan een verhoging van de overdrachtsbelasting bij onroerendgoedtransacties. Ten slotte bestaat nog de mogelijkheid dat er een nieuwe milieubelasting komt, niet zo zeer bedoeld om meer opbrengsten op te halen, maar vooral om de bevolking ervan te overtuigen dat een meer verantwoord milieugedrag moet worden getoond, zo heet het.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account