Dagelijks nieuws

Met de égalité mannen/vrouwen is het in Frankrijk nog niet best gesteld

EgaliteFrankrijk maakt ondanks de fraaie verkiezingsbeloften van de opeenvolgende staatshoofden nog weinig vorderingen bij het bereiken van economische en politieke gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Van de 135 door het Forum economique mondial (World Economic Forum) onderzochte landen met 90% van de wereldbevolking, komt Frankrijk op een 57e plaats. Nederland bereikte volgens het rapport Global Gender Gap 2012 een 11e plaats. Het onderzoek hanteerde 14 criteria om de verschillen in behandeling te meten op 4 terreinen: de deelname door vrouwen op de arbeidsmarkt, de gelijke beloning en het percentage vrouwen op hoge posten; het opleidingsniveau van vrouwen en hun aantal dat hoger onderwijs genoot; de gezondheid van vrouwen en hun levensverwachting vergeleken met die van mannen; de politieke emancipatie, het aantal vrouwen in politieke functies. Het wekt geen verbazing dat de Scandinavische landen aan het hoofd van het klassement staan. IJsland bekleedt een eerste plaats met een resultaat van 0,8640 punten. Een land dat 0 scoort, doet niets aan de ontwikkeling van gelijke behandeling en een land met een 1 staat aan de top. IJsland wordt gevolgd door Finland, Noorwegen en Zweden. Alle noordelijke landen bereiken een notering van meer dan 0,8 met uitzondering van Denemarken. Nederland behaalde een algemene score van 0,766, Frankrijk 0,698. De vijfde tot de tiende plaats zijn voor Ierland, Nieuw-Zeeland, Denemarken, de Philippijnen, Nicaragua en Zwitserland. Frankrijk bereikt bij het punt onderwijs het hoge cijfer van 1 en bij gezondheid 0,980. Maar in de andere domeinen is de participatie van vrouwen zeer middelmatig (62e plaats) en in de politiek zelfs slecht met een cijfer van 0,145, een 63e plaats. De landen waar het voor vrouwen slecht leven is, zijn Saoedi-Arabië, Syrië, Tsjaad, Pakistan en als laatste Jemen. De deelname van vrouwen aan het publieke leven is daar vrijwel nul. Het rapport stelt ook vast dat de situatie in Frankrijk zich verslechtert. Sinds vorig jaar is het land op het punt van de égalité tussen mannen en vrouwen negen plaatsen gezakt.
(27.10.12)

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account