Afdracht CPAM en AWBZ-premies vermijden

13

Het is al jaren een pijnpunt voor velen dat de CVZ op uw pensioen AWBZ-premies inhoudt, terwijl u bent geëmigreerd naar Frankrijk, daar belasting en sociale lasten betaalt over uw wereldinkomen en hoogstwaarschijnlijk nooit meer gebruik zult gaan maken van dezelfde wet waar u die premies voor afdraagt.

Als u als gepensioneerde naar Frankrijk emigreert en dus inkomstenbelasting in Frankrijk gaat betalen, stopt uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u alleen van uw pensioen gaat leven, is er geen keuze: u komt in aanmerking voor de Franse ziektekosten-verzekering voor gepensioneerden (de CPAM). De CPAM heeft met het Nederlandse CVZ afgesproken dat het AWBZ-premies mag inhouden op uw pensioen. Een Frans-Nederlandse belastingdeskundige zoals Rob van Schijndel (www.frankrijkemigratie.nl)  kan precies voor u uitrekenen wat dit betekent.

Kunt u die afdracht vermijden en hoe dan? Hebt u bijverdiensten, dan hebt u een keuze. U kunt de bijverdiensten als bijverdiensten opgeven bij de Franse fiscus. Dan blijft u nog steeds AWBZ afdragen en bent u nog steeds bij de CPAM verzekerd. Maar u kunt ook besluiten uw bijverdiensten in een bedrijf onder te brengen. Door de oprichting van een bedrijf in Frankrijk (ongeacht de gekozen bedrijfsvorm) komt u in aanmerking voor een ziektekostenverzekering van de RSI (het ziekenfonds voor ondernemers, eventueel de MSA, het ziekenfonds voor boeren) en dat betekent automatisch dat u van de CPAM af bent en er geen (AWBZ-)inhoudingen meer zullen zijn op uw pensioenuitkeringen uit Nederland. In de meeste gevallen kan uw partner zelfs gratis worden meeverzekerd op uw ziektekostenverzekering als ondernemer. Een mogelijkheid is om een activiteit die u toch al deed en aangaf als bijverdienste, zoals de verhuur van een gîte of het uitbaten van een Chambres d’Hôtes, onder te brengen in een klein bedrijf.

Wilt u een bedrijf oprichten, dan zijn er aan die oprichting minimale kosten verbonden. Eventueel komen daar nog de kosten voor een Franse boekhouder bij. Er zijn verschillende bedrijfsvormen waar u uit kunt kiezen. In de meeste gevallen zult u elk kwartaal aangifte moeten doen. De keuze van de bedrijfsvorm hangt af van uw ambities, de hoogte van de bijverdienste, uw andere inkomstenbronnen en mogelijk het bezit van een Nederlands bedrijf, een BV met pensioenreserves, een stamrecht-BV of een nog actief bedrijf waar een deel van uw inkomsten uit voortkomt. In bijna alle gevallen kunt u in Frankrijk het beste kiezen voor een van de bedrijfsvormen waarbij de winst van het bedrijf valt in het gunstige IR-tarief (in plaats van de vennootschapsbelasting, Impôts sur la Société, IS): de auto-entrepreneur, de entreprise individuelle of de SARL de famille. Een bedrijf als www.ondernemen-frankrijk.nl kan u begeleiden bij de keuze voor de bedrijfsvorm en de inschrijving in Frankrijk.

Overweegt u als gepensioneerde om een bedrijf op te richten om uw bijverdienste in onder te brengen en daarmee tegelijk de CPAM en de afdracht van AWBZ-premies te vermijden, dan is de afweging vooral: hebt u zin in de rompslomp van het oprichten van een bedrijf en staat dat in verhouding tot het bedrag aan AWBZ-premies dat u bespaart?

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account