Concurrentiekracht: de sociale btw komt er aan

tva socialeHoe de definitieve naam ook wordt – TVA Sociale of TVA Anti-délocalisation – nog vóór de presidentsverkiezingen moet deze nieuwe heffing er komen. Doelstelling: de concurrentiekracht van het Franse bedrijfsleven bevorderen door de sociale lasten te verlichten waardoor de prijzen van de producten kunnen dalen. Het moet, met een btw-heffing op importproducten, minder interessant worden om goedkope producten uit lagelonenlanden te kopen of om Franse activiteiten naar goedkope landen te verplaatsen. In de praktijk zal dit betekenen dat een deel van het wegvallen van de de werkgeversbijdragen moet worden gecompenseerd door een hogere btw. Andere mogelijkheden zijn een verhoging van de sociale heffing CSG voor werknemers (Contribution sociale généralisée) of een nieuwe belasting op importen. Ook zou een hogere btw op producten kunnen bijdragen aan de financiering van de sociale zorg, de Sécurité sociale. De Franse werkgeversorganisatie Medef  wil nog een stapje verder gaan door een deel van de werkgeversbijdragen in de sociale lasten over te hevelen naar een hogere btw en de CSG niet alleen op te leggen aan werknemers maar ook aan gepensioneerden, werklozen en kapitaalbezitters. Ook de regeringspartij UMP ziet wel wat in deze opstelling. Al in februari zou het Franse parlement zich over wetsvoorstellen rond deze zaak moeten buigen. Van de socialisten is in ieder geval nu al duidelijk dat zij fel zijn gekant tegen deze lastenverzwaringen voor de consument. In een periode waarin de consumptie daalt, de inkomens neigen te dalen en de economie slecht draait, is het een economische fout om de btw te verhogen, aldus de opvatting van de linkse partijen. De arbeidskosten zijn globaal genomen vergelijkbaar met die in Duitsland, het land met ‘kolossale overschotten op de handelsbalans’, aldus oud-minister van Economische Zaken Michel Sapin. De minister van Arbeid Xavier Bertrand bestrijdt dit en meldt dat de sociale lasten per € 100 bruto in Frankrijk € 50 bedragen, in Duitsland € 39.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account