Brussel vreest dat Frankrijk de ‘zieke man’ van Europa wordt

Moscvici
Terwijl het Franse ministerie van Financiën onder leiding van minister Moscovici (foto) rekening houdt met een mooie daling van het begrotingstekort dat in 2014 onder de 3% zal zakken, waarschuwt ‘Brussel’ dat het opschuiven in de tijd zijn prijs kent: een versnelling van de economische en sociale hervormingen bovenop wat Frankrijk zelf al van plan was. Want de torenhoge staatsschuld van Frankrijk en het trage dalen van het begrotingstekort brengen niet alleen Frankrijk in gevaar, maar kan schade berokkenen aan de gehele eurozone.

Want macro-economisch gaat het nog steeds niet goed met Frankrijk. De export blijft dalen, de lasten  voor het bedrijfsleven blijven stijgen waardoor deze over minder middelen beschikt om te investeren. De bekende vicieuze cirkel, het fenomeen dat zich al onder president Chirac begon af te tekenen, nog ernstiger werd onder Sarkozy en bij het bewind van Hollande nog somberder vormen aannemen. Frankrijk dreigt alzo inderdaad ‘de zieke man’ van Europa te worden.

De perspectieven zijn volgens Brussel niet gunstig: te hoge arbeidskosten (minister Montebourg van Productieherstel vroeg zelfs aan de Duitsers om hun lonen te verhogen), te hoge belastingen en de weigerachtigheid om tot echte hervormingen te komen. De zwakke winstgevendheid van met name industriële ondernemingen vormen, samen met hun schuldenlast, een bedreiging voor de Franse economische concurrentiekracht. Het bereikte akkoord tussen werkgevers en werknemers, in grote lijnen te vergelijken met het sociaal akkoord in Nederland, acht Brussel een goede zaak, maar is lang niet voldoende om uit de diepe problemen te komen. Eind mei zal Brussel melden of Frankrijk het uitstel wordt toegestaan om het begrotingstekort op de Europese norm te krijgen.

Frankrijk heeft inmiddels aangekondigd voor 2014 de premiedruk voor particulieren en ondernemingen verder te verzwaren waarmee € 10 miljard extra zou moeten worden opgehaald. Hoewel bij herhaling de bevolking is voorgespiegeld dat er geen nieuwe belastingverhogingen zullen komen, ziet de regering onder François Hollande geen andere oplossing dan het opnieuw verzwaren van de lasten. In 2014 komt er bovendien nog een – al aangekondigde – verhoging van de btw bij: die van 7% gaat naar 10% en de gewone btw van 19,6 naar 20%. De omzetbelasting op primaire goederen zakt van 5,5 naar 5%. Ten slotte wordt gedacht aan het opheffen van enkele minder nuttig geachte fiscale aftrekposten. Het totaal van de sociale premies en sociale belastingen, de zgn. prélèvements obligatoires, is dan niet eerder zo hoog geweest en bereikt een top van 46,3% dit jaar en van 46,5% van het binnenlands product in 2014. Nog enkele andere kerncijfers die zijn bekendgemaakt door ‘Bercy’, het ministerie van Moscovici: het tekort op de begroting zal dit jaar uitkomen op 3,7%, dat wordt volgens de optimisten 2,9% eind 2014 en zelfs 2,0% eind 2015. De jaren daarna zou er een evenwicht moeten zijn of zelfs een overschot van een half procent in 2017. De miljarden aan rente verslindende staatsschuld zal dit jaar toenemen van 90,2% naar 93,6% van het binnenlands product en volgend jaar tot 94,3%. Daarna moeten de schulden geleidelijk dalen tot 88,2% in 2017. De economische groei waaruit dit alles zou moeten voortkomen is geraamd op 0,1% dit jaar en op 1,2% in 2014.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account