Brussel, Rekenkamer en OESO ontevreden over inspanningen van Hollande

Hollande BrusselUit drie verschillende hoeken is de regering van François Hollande te verstaan gegeven dat het land te weinig doet aan structurele hervormingen en te weinig bezuinigingen doorvoert om uit de huidige crisis te geraken. Bovendie wordt regeringschef Hollande verweten de nabije toekomst veel te rooskleurig tegemoet te zien. Volgens Olli Rehn, Eurocommissaris voor economisch en monetaire zaken, moet Frankrijk nieuwe begrotingsdoeleinden vaststellen en binnen twee jaar het begrotingstekort hebben teruggebracht tot 3%. Het Brusselse schema luidt: 3,9% tekort dit jaar, 3,6% in 2014 en 2,8% in 2015.

Frankrijk moet dringend gaan werken aan zes belangrijke prioriteiten: terugdringing van het overheidstekort door o.m. herziening van het pensioenstelsel, uitvoering van het bereikte akkoord over versoepeling van de arbeidsmarkt (o.a. meer jongeren en ouderen aan het werk), verlaging van de loonkosten, liberalisering van gereglementeerde diensten (dierenartsen, advocaten, notarissen, artsen), vergroting van de concurrentiekracht
van de ondernemingen en vereenvoudiging van het fiscale stelsel. Ook de kostbare administratieve organisatie van het land moet soberder, niet nog een bestuurslaag erbij zoals de vorming van de categorie ‘métropole’ (grote steden met omgeving). President Hollande reageerde op de voorstellen uit Brussel dat Frankrijk zelf wel uitmaakt hoe het zijn financiën op orde brengt, ‘wij laten ons niet dicteren door Brussel’, aldus het Franse staatshoofd.

Omdat de belastinginkomsten voor de schatkist nogal wisselvallig zijn, meent de Franse Algemene Rekenkamer dat alleen een beheersing van de overheidsuitgaven het staatshuishoudboekje duurzaam op orde kan krijgen. De opbrengsten uit de btw vielen tegen en ook de verwachtingen van hogere vennootschapsbelasting werden niet waargemaakt. En de typisch Franse cultuur van het in stand houden van het woud van fiscale aftrekposten, de befaamde niches fiscales, is blijven voortbestaan. Het kost de overheid tientallen miljarden. In 2012 is er op dat punt niet veel gebeurd; slechts de salarissen bleven vrijwel constant en de uitgaven van de ministeries zijn iets naar beneden gegaan via de kaasschaafmethode. Maar al met al zijn door de hoge rentebetalingen van de staatsschuld en de hogere pensioenuitkeringen, de uitgaven van de staat tussen 2011 en 2012 met 1,2% gestegen. Ook de Cour des comptes meent dat nu eindelijk werk moet worden gemaakt van ingrijpende hervormingen op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, geneesmiddelen. Het zullen impopulaire maatregelen zijn, maar de overheid heeft geen andere keus meer. Er is inmiddels een voorzichtig begin gemaakt, door de kinderbijslag voor de hoogste inkomens enigszins te beperken.

Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stagneert de economische activiteit in Frankrijk twee jaar en lijkt pas in 2014 misschien tot stilstand te worden gebracht. De organisatie van westerse landen is lang niet zo optimistisch over het herstel als Hollande en zijn kabinet. De economische groei zal volgend jaar niet verder komen dan 0,8%, terwijl Parijs rekent op een vooruitgang met 1,2%. President Hollande roept dat aan het eide van 2013 de daling van de werkloosheid zal zijn omgebogen. De OESO verwacht zelfs voor 2014 nog een verdere stijging daarvan tot zelfs 11,1%. De aanbevelingen van deze organisatie zijn vrijwel gelijk aan die van Brussel en de Rekenkamer: structurele hervormingen van arbeidsmarkt, daling van loonkoste enz. enz. Maar ook verhoging van de belastingen op onroerend goed en erfenissen en nieuwe milieuheffingen. Op het gebied van de gezondheidszorg kunnen ‘aanzienlijke’ besparingen worden bereikt zonder aantast van de kwaliteit van de zorg.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account