Britse en Duitse economen hekelen Frans economisch beleid

Economie

Het Britse economische weekblad The Economist heeft in een beschouwing zijn bevreemding geuit over het uitblijven in de Franse verkiezingscampagne van economische hervormingen. Hollande wil meer bevoegdheden voor de staat, een verlaging van de pensioenleeftijd en hogere belastingen voor de rijken. Sarkozy’s programma is gericht op anti-immigratie en het protectionisme.

Dat Frankrijk sinds 1974 zijn begroting nooit in evenwicht kreeg, is maar het topje van de ijsberg. Het land worstelt met nog veel meer problemen: een staatsschuld van 90%, overheidsuitgaven die 56% van het bruto binnenlands product bedragen, zwaar ondergekapitaliseerde banken, een hoge werkloosheid etc. Dat politici bepaalde problemen negeren is niets nieuws, schrijft het blad. Maar de mate waarin dit in Frankrijk gebeurt, is opmerkelijk. Pijnlijk realisme mag dan al hoge ogen gooien in landen als het VK, Ierland, Portugal en Spanje, Franse kiezers daarentegen wijken niet af van hun geloof in de goede wil van de staat en de wreedheid van de markt en de globalisering.

Als hij de verkiezingen wint, zou Hollande de eerste socialistische president zijn sinds zijn mentor, Mitterrand, die Frans staatshoofd werd in 1981. Toen dwong de realiteit van de markt Mitterrand om zijn nationaliseringen en andere radicale ideeën terug te draaien. De aanhangers van Hollande zien in hem een gematigde pragmaticus: zijn verlaging van de pensioenleeftijd zou maar op een deel van werknemers van toepassing zijn, zijn belasting van 75% zou slechts een kleine minderheid treffen. Maar dit soort van beloftes verraadt een fundamentele vijandigheid tegenover ondernemers en waardecreatie, aldus het economenblad. President Hollande zou vrijwel onmiddellijk na zijn inhuldiging geconfronteerd worden met de vlucht van rijken en beleggers en de uitwijking van jongeren.

Ook de herverkiezing van Sarkozy belooft weinig goeds, want geen van beide stelt de radicale hervormingen en harde besparingen voor die Frankrijk broodnodig heeft. Het Britse zakenblad verzuimt evenwel te vermelden dat kandidaat Sarkozy in zijn programma voor € 115 miljard aan bezuinigingen heeft voorzien en dat de overheidstekorten in 2016 op nul moeten zijn beland. De € 115 miljard wil hij vinden in € 75 miljard minder uitgaven en € 40 miljard aan meer opbrengsten voor de schatkist. In zijn regeerperiode is bij dit laatste onderdeel al € 32 miljard bereikt. De resterende € 8 miljard moet komen uit een nieuwe belastingen op grote ondernemingen en de belasting op het vermogen van fiscale bannelingen.

Na The Economist zijn ook Duitse economen tot de conclusie gekomen dat de keuze van Frankrijk om de overheidsuitgaven te handhaven één van de risico’s is die kunnen leiden tot destabilisering van de eurozone. In Frankrijk maken die uitgaven 56% van het bruto binnenlandse product uit tegen 48% in de eurozone als geheel. Ook wijzen de economen in een nota op de Franse export die in volume sinds 2002 nauwelijks is toegenomen en aantoont dat er iets goed mis is met de Franse concurrentiekracht. Ook menen zij dat de tweede en derde generatie immigranten slecht zijn geïntegreerd in de arbeidsmarkt. Zij pleiten daarom voor een herziening van die arbeidsmarkt, van het belastingsysteem en van het onderwijs, zaken die bepalend zullen zijn voor de toekomst van de eurozone.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account