Bonus/malus voor energieverbruik wederom verworpen

IGE factures 3 col.De Franse Grondwettelijke Raad (Conseil constitutionnel) heeft het vorige maand aangenomen wetsvoorstel voor de invoering van een bonus/malusregeling voor energieverbruik in huizen, verworpen. Ondanks hevige kritiek van de oppositie en extreem links en eerdere afkeuring door de Sénat was de Assemblée nationale uiteindelijke akkoord gegaan met een socialistisch voorstel om een progressief tarief voor gas en elektriciteit in te voeren vanaf 2015.

Het systeem komt erop neer dat bij een laag verbruik korting wordt gegeven op de prijzen van gas en stroom en dat stapsgewijs hogere tarieven gelden bij een hoger gebruik. De bedoeling van de maatregel is verspilling van energie tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan ‘de strijd tegen de opwarming van de aarde’. Maar ook dit voorstel is nu voorlopig van de baan door de afwijzing door de Grondwettelijke Raad (‘Les Sages’), aangeroepen door de oppositiepartij UMP. De afwijzing gebeurde niet op grond van het principe van de regeling, maar wegens schending van het gelijkheidsbeginsel. Alleen particuliere huishoudens zouden bij hoog energieverbruik relatief veel meer moeten gaan betalen, terwijl deze tarieven niet gelden voor het gebruik door bedrijven. Het tweede punt van ongelijkheid is de behandeling van bewoners van flats en appartementen die zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem. Deze energiegebruikers kunnen hun energieverbruik niet zelf regelen, terwijl de bonus/malusregeling juist bedoeld is om gebruikers aan te sporen zuiniger met energie (elektriciteit, gas) om te gaan. De minister van Energie en Ecologie, Delphine Batho, heeft inmiddels de verzekering gegeven niet af te zien van een progressief energietarief. Er komt een nieuwe formulering, die juridisch wat steviger in elkaar zit.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account