Bonus-malusregeling in de maak voor gebruik van gas en elektriciteit

Bonus-malusregeling in de maak voor gebruik van gas en elektriciteit

Stroom2

Eind september zal de Franse Tweede Kamer, de Assemblée nationale, een wetsontwerp bespreken dat een nieuwe tariefstructuur moet opleveren voor het energiegebruik: wie zuinig omgaat met gas en stroom betaalt relatief minder (bonus) en wie onzorgvuldig omgaat met deze energiebronnen, krijgt te maken met een verhoogd tarief (malus.)

Doel van de nieuwe wet is om de huishoudens meer verantwoordelijkheidsgevoel op te leggen en hen aan te sporen minder en vooral verstandiger energie te gebruiken. Het is bovendien nodig voor de handelsbalans van het land, dat door de dure importen van olie en gas, steeds meer uit evenwicht raakt. Ook zouden milieufactoren een rol bij het denkwerk spelen, waarbij de bekende argumenten van broeikaseffecten en opwarming van de planeet van stal worden gehaald.

Een voorgsteld progressief tarief volgens het wetsvoorstel is gebaseerd op drie niveaus: base, confort en superflu ook wel gaspillage (verspilling genoemd.) Bij een basisvolume zal worden uitgegaan van de essentiële behoefte, zoals verlichting, elektrische huishoudelijke apparaten, warm water en verwarming. De rekening zal dan tot 10% lager zijn dan de vastgestelde tarieven. Bij een volume ‘confort’ zullen de tarieven volgend jaar 3% hoger zijn, 6% in 2014 en 9% in 2015. En bij een volume ‘superflu’, waaronder wordt verstaan een verbruik van 150% van het volume ‘de base’, zal de malus tot 30% kunnen oplopen in 2015. De drie volumes zullen worden berekend op grond van het aantal gezinsleden, de klimaatzone en de gebruikte verwarmingsmethode.

Alle huishoudens zullen worden betrokken bij de regeling, 33 miljoen afnemers van stroom en 7 miljoen gebruikers van aardgas. De bewoners van flatwoningen zullen niet aan de regeling ontkomen. Voor deze groep gelden twee criteria om de bonus-malus toe te passen: de klimaatzone en de te verwamen gemeenschappelijke oppervlakte. Deze gegevens zullen jaarlijks worden verzameld via de aangiftebiljetten van de inkomstenbelasting en worden doorgegeven aan de energieleveranciers.

Het bonus-malussysteem zal niet gelden voor het gebruik van huisbrandolie (fioul), LPG en hout en evenmin van toepassing zijn op tweede huizen en voor huurders die niet verantwoordelijk zijn voor een slechte isolatie van hun huurhuis. Het is nog niet duidelijk gemaakt of de huidige tariefstructuur van heures pleines/heures creuses en de overige vormen zoals het Tarif Tempo zullen worden vervangen door het nieuwe bonus-malussysteem. De indieners van het wetsvoorstel spreken van een revolutionair plan, dat in de uitwerking nog enkele vraagstukken moet oplossen zoals het hoge energieverbruik door gezinnen met lage inkomens die veelal in slecht geïsoleerde huizen wonen en niet de middelen hebben om isolatie aan te brengen of energiezuinige vormen van verwarming aan te schaffen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account