Belgische visie op zuiderbuur: Wat gebeurt er toch met Frankrijk?

Hollande Di RupoVoor alle mensen die van het land houden – ook al vinden ze zijn bewoners niet altijd sympathiek – is het schouwspel dat onze zuiderbuur ons momenteel voorschotelt een beetje onvatbaar. Hoe herken je nog de erfgenamen van de Franse Revolutie in de hevige betogingen tegen het homohuwelijk, de storm van homohaat op sociale netwerken of de vraagtekens die geplaatst worden bij de legitimiteit van het parlement? Is dat nog het Frankrijk dat vroeger zo trots was de grote pleitbezorger van de mensenrechten te zijn? Aldus Alain Gerlache, mediawatcher bij de RTBF en medewerker van de krant De Morgen. Vooral president Hollande, hier op de foto met de Belgische premier Di Rupo, moet het ontgelden.

Op de website van De Morgen ventileert de schrijver zijn visie: ‘de socialisten zijn op drift. President François Hollande werd misschien niet verkozen voor zijn eigen voorstellen, maar vooral omdat de Fransen af wilden van voorganger Nicolas Sarkozy. Hollande kan amper zijn autoriteit doen gelden. Zijn regering wordt ondermijnd door het gebrek aan ervaring van tal van ministers en door rivaliteit tussen de leiders. Hij heeft het zelfs niet makkelijk met zijn eigen troepen. Vorige week stelden drie belangrijke ministers nog de prioriteit in vraag die de president geeft aan een vermindering van het begrotingstekort. Let wel, het gebeurde publiekelijk. Ooit zou zoiets majesteitsschennis zijn geweest in de Vijfde Republiek, maar behalve een berisping hielden ze er nu niets aan over. En wat te denken van begrotingsminister Jérôme Cahuzac, die na maanden van ontkennen, ook voor het parlement, uiteindelijk moest toegeven dat hij wel degelijk een goedgevulde bankrekening in het buitenland heeft.

Maar er is meer nodig dan een sputterend presidentschap om te verklaren dat het meest reactionaire deel van Frankrijk zich roert en zijn ware gelaat toont. Waarom wekt het openstellen van het huwelijk voor alle koppels zulke hevige reacties op? Je zou je bijna gaan afvragen of wij iets over het hoofd hebben gezien toen we dezelfde hervorming doorvoerden in België… tien jaar geleden. En wat te denken van andere landen met een katholieke traditie die die stap hebben gezet, niet zonder oppositie weliswaar, maar toch in alle vrede. We denken dan aan Spanje en Portugal, minder dan veertig jaar geleden nog fascistische dictaturen. De werkelijkheid is dat Frankrijk geen progressief maar een conservatief land is.

“Maar verdomd toch”, zullen we horen, “van 1789 tot mei ’68 heeft Frankrijk wel degelijk altijd de weg gewezen bij grote democratische stappen vooruit.” Dat valt te bezien. De Amerikaanse revolutie werd weliswaar ook beïnvloed door verlichte geesten uit Frankrijk, maar ze vond wel plaats voor de inname van de Bastille. Groot-Brittannië had een parlement lang voor de komst van de Republiek.Trouwens, in Groot-Brittannië is het met name een conservatieve premier die het recht verdedigt van homo’s om te trouwen. Wat de ideeën van mei ’68 betreft: die waren populair op campussen in Californië, terwijl woedende Franse studenten naar stenen grepen. Die revolutionaire bewegingen wijzen op het onvermogen van conservatieve landen om op een natuurlijke manier te evolueren, op pacifistische, harmonieuze wijze.

Frankrijk haakt af, maar is die neergang onvermijdelijk? Natuurlijk niet. Maar Frankrijk moet eerst eerlijk naar zichzelf leren kijken, en de elite moet stoppen met zichzelf op de borst te kloppen. Hoeveel politieke verantwoordelijken herkauwen bij toespraken en interviews niet steeds de boutade dat Frankrijk de wereld verlicht. “Frankrijk is een land waarop de wereld wacht, waar de wereld naar kijkt”, zei president Hollande onlangs op televisie. Dat klopt, maar zonder twijfel evenzeer met verstomming als met bewondering.
Het is een situatie die ook voor ons gevolgen zal hebben. Want traditioneel wordt Frankrijk bij ons door politieke verantwoordelijken, de culturele wereld, de media en opiniemakers met argusogen, afgunst en al te vaak met een minderwaardigheidsgevoel gevolgd. Het is zonder twijfel een goede gelegenheid voor de Walen en de Franstaligen om de blik ook op andere plekken te werpen dan alleen Parijs.’

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account