Belastingaangifte Frankrijk 2015

Recettes-fiscalesHet is weer bijna tijd voor uw belastingaangifte in Frankrijk. Hieronder een overzicht van belangrijke data met betrekking tot uw belastingen. Let op: ook als u fiscaal niet in Frankrijk woont, maar inkomsten hebt uit (vakantie-)verhuur van onroerend goed in Frankrijk, moet u daarvan in Frankrijk aangifte doen.

 

 

 

15 april : vanaf deze datum is het mogelijk om belastingaangifte te doen in Frankrijk via internet op impots.gouv.fr  Als u aangifte doet via internet mag dat tot 26 mei, 2 of 9 juni 2015 al naar gelang het nummer van uw departement.

15 april: Betaalt u uw belasting in Frankrijk in maandelijkse termijnen, dan wordt op 15 april het 4e termijnbedrag van dit jaar afgeschreven.

30 april eindigt de inschrijving om per internet een machtiging af te geven voor de tweede en laatste aanbetaling op uw inkomstenbelasting als u niet per maand betaalt.

5 mei moeten de SCI’s (Sociétés civiles immobilières) aangifte hebben gedaan met déclarations n° 2071 et n° 2072.

15 mei: uiterste betaaldatum van de tweede aanbetaling van uw belasting en sociale lasten over 2014 als u niet via internet of smartphone betaalt of als u niet in maandelijkse termijnen betaalt. Betaling via internet of smartphone kan tot 20 mei en wordt het bedrag 26 mei afgeschreven.

Op 15 mei vindt ook de 5e maandbetaling plaats als u per maand betaalt. Dit is ook de uiterste datum waarop u kunt opteren voor maandbetalingen. Als u dit doet, hoeft u de tweede aanbetaling van uw belasting niet te betalen, maar kunt u de maandtermijn afwachten (die plaatsvindt op de 15e van de maand na uw inschrijving). U krijgt dan een schrijven met het bedrag en de datum waarop het bedrag afgeschreven wordt. Als u in februari al een eerste aanbetaling hebt gedaan, wordt daarmee rekening gehouden.

19 mei Uiterste datum van aangifte van uw inkomsten als u een papieren versie gebruikt. Doet u aangifte via internet, dan hebt u tot 26 mei om aangifte te doen. In sommige departementen is dit 2 of 9 juni 2015.

26 mei: Uiterste datum van het doen van aangifte online voor departementen 1 t/m 19.

2 juni:  Uiterste datum van het doen van aangifte online voor departementen 20 t/m 49 (inclusief Corsica).

9 juni Uiterste datum voor het doen van aangifte online voor departementen 50 t/m 974 et 976.

9 juni Uiterste datum voor het doen van aangite (papier en online) voor buitenlanders. Dit kan een belangrijke datum voor u zijn als u verhuurinkomsten in Frankrijk hebt, maar geen Franse ingezetene bent. Deze inkomsten moeten in Frankrijk worden opgegeven en u betaalt de belasting in Frankrijk.

15 juni  6e maandtermijn als u uw belastingen in maandtermijnen betaalt.

30 juni: uiterste datum om via internet te kiezen voor het betalen van belasting per maand. De eerste maandbetaling zal dan in juli worden afgeschreven. Als u na deze datum voor maandtermijnen kiest, kan deze pas in 2016 ingaan en zult u het totale bedrag van uw inkomstenbelasting over 2014 in een keer moeten betalen (uiterlijk 15 september).

15 juli: 7e maandtermijn voor maandbetalingen.

4 augustus: openen van de mogelijkheid tot het online corrigeren van uw aangifte als u een fout hebt gemaakt. Dit kan tot 27 november.

17 augustus: 8e maandbetaling.

31 augustus: Uiterste datum waarop u kunt aangeven dat u het totaalbedrag van uw belasting in eens voor of op 15 september wilt laten afschrijven. De afschrijving per machtiging vindt dan op 25 september plaats. Zonder tegenbericht van uw kant zal dit volgend jaar ook op dezelfde manier gaan.

15 september: Uiterste betaaldatum van het eindbedrag van uw inkomstenbelasting/sociale lasten over 2014, als u niet electronisch betaalt via internet of smartphone, of niet in maandtermijnen betaalt. Van het eindbedrag worden de twee eenbetalingen van februari en maart afgetrokken. In sommige gevallen is de uiterste datum van betaling 16 november. Is dit het geval, dan krijgt u hierover eerst bericht in de voorafgaande maand.

15 september Uiterste betaaldatum van de ‘Impôt de solidarité sur la fortune’, over vermogen waarvan de netto-waarde hoger dan € 1 300 000 is, maar lager dan € 2 570 000. Soms is een andere uiterste betaaldatum bepaald (16 november). U krijgt daarvan bericht. Betaalt u per internet of smartphone, dan is deze datum 20 september en wordt het bedrag 25 september afgeschreven. Als uw uiterste betaaldatum is vastgesteld op 16 november 2015, dan hebt u tot 21 november middernacht om via internet te betalen. Het bedrag wordt dan 26 november afgeschreven.

15 september:   9e termijnbetaling als u uw belasting in maandtermijnen betaalt.

20 september:   Uiterste betaaldatum van uw inkomstenbelasting/sociale lasten als u online of per smartphone betaalt. De afschrijving van uw rekening vindt op 25 september plaats.

30 september:  Taxes foncières : Uiterste datum om via internet een machtiging tot betaling van het totaalbedrag af te geven. Zonder tegenbericht geld deze machting ook voor volgend jaar. Het bedrag wordt op 26 oktober afgeschreven.

15 oktober: uiterste betaaldatum van de Taxes foncières als u niet per internet betaalt of in maandelijkse termijnen of een machtiging hebt afgegeven.

16 oktober:10e maandtermijn voor iedereen die zijn belastingen in maandelijkse termijnen betaalt.

20 oktober: Uiterste betaaltermijn voor de Taxes foncières als u per internet of per smartphone betaalt. Het bedrag wordt op 26 oktober afgeschreven.

31 oktober: uiterste datum voor het afgeven van een machtiging voor deTaxe habitation/contrib. audiovisuel public per internet doet. Het bedrag zal op 26 november worden afgeschreven. Zonder tegenbericht van uw kant zal dit in 2016 ook gelden.

16 november: Uiterste betaaldatum van de Taxe d’habitation/contribution à l’audiovisuel public : voor hoofdwoningen en voor sommige tweede huizen (o.a. die van buitenlanders).

16 november: de 11e termijnbetaling vindt plaats als u in 2015 meer belasting betaalt dan voorheen.

21 november: uiterste betaaldatum van de Taxe habitation/contrib. audiovisuel public als u per internet of smartphone betaalt. De afschrijving van uw rekening vindt plaats op 26 november.

30 novembre: voor Taxe d’habitation/contrib. die pas op 15-12 moet worden betaald : afgeven van machtiging per internet. Het bedrag zal 28 december worden afgeschreven.

15 december: uiterste betaaldatum voor belasting op leegstaande woningen: de Taxe sur les logements vacants. Als u per internet of smartphone betaalt, hebt u tot 20 december.

15 december is ook de uiterste betaaldatum voor de taxe d’habitation en contribution audiovisuel als deze niet op 15 november is bepaald in uw gemeente. Betaalt u per Internet of per smartphone, dan hebt u tot 20 december om te betalen.

15 december: maandbetaling van de inkomstenbelasting: als u meer belasting moet betalen dan vorig jaar, vindt de 12e maandbetaling plaats. Informatie op uw overzicht.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account