Bedrag belastingnaheffingen Frankrijk bereikt record

redressHet bedrag aan belastingnaheffingen in Frankrijk bereikt een record over het jaar 2015 en bedraagt nu 21,2 miljard euro. De Franse staat lijkt dus al redelijk succesvol in zijn jacht naar misgelopen inkomsten.

In de strijd tegen belastingfraude is het resultaat nu voor het eerst gestegen tot boven de 20 miljard, na 19,3 miljard in 2014 en 18 miljard in 2013, zo maakten minister van financiën Michel Sapin en zijn staatssecretaris van budget Christian Eckert vandaag 3 maart 2016 bekend.

Deze ontwikkeling loopt parallel aan een vermindering van het aantal fiscale controles, wat betekent dat de controles meer gericht worden uitgeoefend en per controle meer opbrengen.

Op zich is het maken van een foutje bij de belastingaangifte niet zeldzaam. Als de belastingbetaler daarbij te goeder trouw is, is er niets ernstigs aan de hand en krijgt hij de kans om de fout te herstellen. Als de belastingbetaler echter te kwader trouw is, kunnen er behoorlijke boetes op volgen. Het is nu de vraag hoe de belastinginspecteur oordeelt over het wel of niet te goeder trouw zijn van de belastingbetaler. Hierbij wordt altijd van geval tot geval gekeken en het is natuurlijk onvermijdelijk dat er subjectiviteit in het spel is. Ook is de grens van wel of niet te goeder trouw zijn, wat vaag.

Er wordt bijvoorbeeld eerst gekeken naar de hoogte van de naheffing. Als het om een klein bedragje gaat, wordt vaak aangenomen dat het niet om kwade wil gaat. Het wordt moeilijker als de persoon in kwestie vergeet om een groot deel van de inkomsten op te geven.

Ook de aard van de vergissing speelt een rol. Bepaalde boekhoudkundige of fiscale principes worden als bekend verondersteld. Het wordt moeilijker als er bijvoorbeeld duidelijk privé-uitgaven worden aangeduid als bedrijfskosten, als er te veel onkosten worden vergoed etc. Ook maakt iemand zich verdacht als hij steeds dezelfde fouten maakt.

De staat sluit uit dat iemand te goeder trouw was als de belastingbetaler op de hoogte was van de feiten die de naheffing veroorzaakt hebben. Bijvoorbeeld als zijn aangifte niet overeenstemt met de boekhouding en met de bankgegevens, of met klanten of leveranciers. De boete is 40% van de naheffing, aangevuld met de wettelijke rente.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account