Bankentarieven op internet onderling vergelijkbaar

bankkosten2De Franse consumentenorganisatie UFC-Que Choisirstart een methode op internet om de tarieven van 126 bankinstellingen te beoordelen. Ondanks nieuwe wetgeving en afspraken, blijken de meeste banken hun verplichtingen om heldere informatie te leveren niet na te leven. De organisatie wil het de consumenten mogelijk maken een goede keuze te doen en zo nodig van bankinstelling te veranderen. Jaarlijks stapt 7,5% van de bankklanten over. Het maken van vergelijkingen is tot 12 juni gratis, daarna is de dienst voorbehouden aan abonnees van de website van Que Choisir (€ 4,5 per maand.) De prijsvergelijkingen worden gedaan op basis van acht klantprofielen (o.a. leeftijd en vormen van gebruik van bankdiensten.) Ook kan een op de persoon gericht onderzoek worden uitgevoerd om een nauwkeuriger resultaat te bereiken. Volgens de consumentenorganisatie houden de banken zich niet aan de afgesproken transparantie van de tarieven, zoals het leesbaar maken van de tarieven en het vermelden op de maandelijkse afschriften van de betaalde bankkosten. Van de 300 verschillende tarieven die de Franse banken erop nahouden, zijn er slechts 42 geharmoniseerd. De banken zouden ook een nieuwe generatie van algemene, persoonlijke forfaits in het leven roepen, waarbij onnodige en dure diensten zouden worden vermeden, zoals die van een verzekering, een abonnement op een tijdschrift. De banken zeggen dat zij de kosten van de dagelijkse bankoperaties voor 90% hebben geharmoniseerd. Zij zijn steeds op zoek naar verdere winstbronnen zoals het willen afschaffen van het chequesverkeer. Het verwerken van de bekende cheques in het dagelijkse geldverkeer kost de banken te veel geld, terwijl het werken met bankpassen geld oplevert. Daarom willen zij in de komende vijf jaar het aantal van deze papieren betaalmiddelen halveren en het betaalverkeer via internet moderniseren. Ruim 18% van de betalingen in Frankrijk gebeurt nog met cheques, het hoogste gebruik in Europa.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account