Artsen in staking

greve soinVandaag, 22 december, gaan in Frankrijk de artsen van de spoedeisende hulp in staking. Vanaf morgen worden ook huisartsen en specialisten opgeroepen om te staken tot 31 december. Ondanks een massale deelname aan de staking die wordt voorzien, zal volgens de beroepsorganisaties de noodzakelijke zorg gewaarborgd blijven. Wel moet men voorbereid zijn op lange wachttijden.

Ze hebben er genoeg van: spoedartsen, huisartsen en specialisten zijn bereid om hun diensten, ingrepen en afspraken te laten vallen. De eersten artsen in staking zijn de spoedartsen. Zij voeren protest tegen hun arbeidsomstandigheden. Volgens de Amuf, de vakorganisatie van spoedartsen, zal 80% van de leden aan de stakingsoproep gehoor geven. Patiënten hoeven echter niet bang te zijn totaal verlaten ziekenhuizen aan te treffen. In geval van nood zal er zorg verleend worden.

Ook de vrijgevestigde specialisten worden opgeroepen om over te gaan tot staking van 24 tot 31 december. Deze groep artsen protesteert met name tegen de gezondheidswet Touraine. De machtige vakorganisatie van huisartsen en specialisten, de confédération des syndicats médicaux français (CSMF) heeft daartoe opgeroepen. Daarmee is de stakingsgolf echter nog niet voorbij: op 5 januari zal ook de Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP) oproepen het werk voor onbepaalde tijd neer te leggen.

In deze tijden van griep- en buikgriepepidemie komt een staking slecht uit, zou men denken. Minister Marisol Touraine heeft echter beloofd dat er al maatregelen genomen zijn om in geval van acute nood zorg te krijgen. Regionale gezondheidsagentschappen hebben artsen ter beschikking gesteld.

Op het platteland, waar het aantal artsen toch al beperkt is, zal de zorgverstrekking echter lastig zijn en mogelijk problemen veroorzaken. Jean-Louis Bensoussan, voorzitter van de Union régionale des professionnels de santé in de Midi-Pyrénées en van de vakorganisatie van huisartsen, MG France, erkent dat er risico’s genomen worden, zeker in landelijke gebieden, waar de dichtheid van medische zorg toch al zwak is. Hij stelt echter dat er niet voor de lol gestaakt wordt.

De ongerustheid bij de artsen heeft vooral betrekking op bepaalde bepalingen in de nieuwe gezondheidswet, zoals de mogelijkheid voor apothekers om patiënten te vaccineren, of de algemene regeling van de tiers payant tot 2017, waarbij de patiënten de kosten van medische zorg niet meer hoeven voor te schieten, en waarbij gevreesd wordt voor vertragingen bij de betaling door allerlei technische oorzaken.

De gezondheidswet veroorzaakt echter maar een deel van het ongenoegen, aldus MG France. Een andere bron van misnoegen is de prijs van een consult bij de huisarts: deze moet volgens de organisatie verhoogd worden tot 25 euro. De noodartsen eisen verder een beperking van hun werkweek tot 48 uur in plaats van de huidige 60, een waardering van de extra uren en een herwaardering van honorering van spoeddiensten.

Intussen kondigde deze maandagmiddag minister Touraine aan dat de staking kan worden afgeblazen, omdat zij na ‘vruchtbare onderhandelingen’ een accoord heeft getekend met betrekking tot de werktijden, waardoor een staking niet meer nodig zou zijn, aldus een verheugde minister.

Directeuren van openbare ziekenhuizen zijn minder verheugd en stellen dat het niet aan de minister is om te bepalen of een staking al dan niet nodig zou zijn. Een directeur voegt eraan toe dat de minister er beter aan zou doen haar besluit aan de artsenorganisaties kenbaar te maken alvorens een politiek spektakel te maken door met de pers te spreken.

Voor de Kerst toch maar wat norit en paracetamol in huis halen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account