Artsen-specialisten hebben tarieven met € 7 miljard overschreden

specialist3
De overschrijdingen van de honoraria van groepen vrij gevestigde artsen-specialisten in Frankrijk liggen op circa € 7 miljard en zijn in de afgelopen twee jaar met 9% gestegen. De consumentenorganisatie ’60 millions de consommateurs’ heeft een onafhankelijke studie laten doen, los van de artsen en de Sécu (Sécurité sociale). Vorig jaar hebben de Fransen € 40 miljard uitgegeven aan de vrije beoefenaren van de gezondheidszorg, zoals medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten e.a. Daarvan werd € 27 miljard vergoed door de Assurance maladie van de Sécu.

De overige € 13 miljard aan extra honoraria en andere niet door de Sécu vergoede kosten hebben de patiënten zelf betaald of zijn, als men een dergelijke verzekering had,  vergoed door de aanvullende verzekeringen (de mutuelles). € 7 miljard van deze ‘reste à charge’ valt toe te schrijven aan de hogere bedragen die met name de specialisten in rekening hebben gebracht. Daarvan komt € 2 miljard van specialisten in de zogenaamde secteur 2 (met name chirurgen, anesthesisten, verloskundigen). Het grootste deel van de kosten die de patiënten zelf voor hun rekening moeten nemen komt van de tandartsen. In oktober vorig jaar is na jaren van steggelen een licht akkoord tot stand gekomen tussen de Sécu, vrije artsen en aanvullende verzekeraars. Deze artsen zouden hun overschrijding beperken tot 50% van het overeengekomen tarief met de Sécurité sociale en 30% van hun verrichtingen volgens dat Sécu-tarief uitvoeren. In secteur 1 werken de (huis)artsen die tarieven volgens de standaards van de Sécu hanteren. Een nieuw onderzoeksobservatorium zou zich gaan concentreren op de naleving van de gemaakte afspraken, maar dat instituut is nog niet van de grond gekomen. De meeste opgehoogde honoraria van specialisten worden berekend in Parijs, Lyon en in Alpes-Maritimes.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account