AOW-tegemoetkoming toch ook voor Nederlanders in het buitenland

Klijnsma
De Nederlandse overheid heeft besloten de gestopte uitkering MKOB aan Nederlanders in het buitenland met terugwerkende kracht toch uit te keren. Zij heeft geen zin om verdere procedures te gaan volgen na op de vingers getikt te zijn door de Europese Commissie en een uitspraak van de Nederlandse rechtbank. Beide instellingen hebben geoordeeld dat de MKOB (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) wel degelijk ook moet gelden voor Nederlanders die niet voor 90% belastingplichtig zijn in Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer leggen minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken hun beslissing uit, die ook geldt voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming). Hier de verkorte ‘vertaling’ van  de brief.

In 2010 heeft het toenmalige kabinet besloten tot een besparing van € 120 miljoen op de toen bestaande AOW-tegemoetkoming die werd vervangen door de MKOB, die alleen werd uitgekeerd aan ouderen die voor ten minste 90% van hun wereldinkomen belastingplichtig waren in Nederland. Dat betekende in de meeste gevallen stopzetting van de tegemoetkoming aan Nederlanders in Europa en een ‘verdragsland’. ‘Voor zowel de MKOB als de AO-tegemoetkoming heeft de Europese Commissie een infractieprocedure ingesteld omdat zij onze mening niet deelt dat het gaat om fiscale regelingen en stelt dat zij geëxporteerd moeten worden binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte/Zwitserland. Daarnaast heeft de Nederlandse rechtbank reeds geoordeeld dat de MKOB een uitkering bij ouderdom is die geëxporteerd moet worden,’ aldus de twee bewindslieden. Nederland moet nu toch deze tegemoetkomingen gaan betalen en bovendien met terugwerkende kracht plus rente vanaf het moment dat zij in het leven zijn geroepen. Dat was voor de MKOB op 1 juni 2011.

Deze MKOB heeft als doel oudere belastingplichtigen compensatie te bieden voor koopkrachtvermindering als gevolg van beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer. De tegemoetkoming bedraagt nu € 28,14 bruto per maand bij 100% AOW en komt toe aan 2,8 miljoen gerechtigden. In 2011 was de bijdrage € 33,09 per maand en in  2012 € 33,65 per maand. De MKOB is in juni 2011 als alternatief geïntroduceerd voor de AOW-tegemoetkoming. Het doel van dit alternatief was tweeledig: de export van de AOW-tegemoetkoming beëindigen en een bezuiniging. Met de introductie van de MKOB werd een besparing van ongeveer € 120 miljoen per jaar gerealiseerd. De SVB zal worden gevraagd om nog in 2013 de tegemoetkoming toe te kennen. Het met terugwerkende kracht uitkeren van deze tegemoetkoming kost eenmalig € 300 miljoen. Voor de MKOB is in 2013 een bedrag van € 970 miljoen beschikbaar. Door het huidige bedrag van de MKOB ook uit te keren aan AOW-gerechtigden in de Europa en verdragslanden wordt het beschikbare budget structureel met € 90 miljoen overschreden. Het kabinet lost dit op door het huidige MKOB-bedrag van € 28,14 per maand generiek te korten. Het nieuwe MKOB-bedrag wordt dan € 25,16 per maand.

Voor de AO-tegemoetkoming is in 2013 een bedrag van € 400 miljoen beschikbaar. Door de AO-tegemoetkoming te gaan exporteren wordt het beschikbare budget structureel met € 10 miljoen overschreden. Het kabinet lost dit op door het huidige AO-tegemoetkomingsbedrag van netto € 350 per jaar met ingang van 1 juli 2013 generiek met ongeveer 2,5% te korten. Het nieuwe AO-tegemoetkomingsbedrag wordt netto € 342 per jaar.

Regeren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account