Accijns op diesel op termijn gelijk aan die op benzine

Accijns op diesel op termijn gelijk aan die op benzine

diesel2De Franse overheid studeert op maatregelen om de gezondheidsrisico’s bij het ruime verbruik van dieselolie te verminderen en zal hoogstwaarschijnlijk de accijns op diesel gelijkstellen met die op benzine. Met de extra opbrengst van deze milieubelasting (€ 3 miljard tot 2016) moet een deel van het belastingvoordeel aan het Franse bedrijfsleven (€ 20 miljard) worden gefinancierd. In het voorjaar komt het kabinet met concrete voorstellen die in 2014 van kracht moeten worden. De belasting op dieselolie is nu € 0,65 per liter en op benzine € 0,86. Studies over het gebruik van diesel in het transport zijn volgens een speciale onderzoekscommissie alarmerend. Jaarlijks zouden in Frankrijk 42.000 mensen voortijdig overlijden als gevolg van contact met de fijne kankerverwekkende stofdeeltjes uit de verbranding van dieselolie. De auto-industrie stelt dat de meeste gebreken inmiddels zijn opgelost door de speciale filters die in moderne motoren zijn ingebouwd. Frankrijk begon in de jaren 1970 met de grootschalige ontwikkeling van dieselmotoren, circa 80% van de Franse auto’s rijdt nu op diesel. Daarnaast wordt het veel gebruikt in het vrachtverkeer, schepen en landbouwmachines. Deze gebruikers genieten over het algemeen accijnskorting op diesel. Het gelijkschakelen van de accijnzen van diesel en benzine zal een deel van het bedrijfsleven in de problemen brengen, zo constateert de onderzoekscommissie. Daarom lijkt het erop dat de gebruikers van accijnsvrije brandstoffen minder of geen belastingvoordeel meer zullen genieten als de maatregel van kracht wordt.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account