Aantal artsen in Frankrijk loopt terug

stethoscoop2Ondanks de bevolkingsgroei, de vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de groeiende vraag naar medische zorg, waren op 1 januari van dit jaar in Frankrijk 215.865 artsen actief, iets minder (0,12%) dan een jaar eerder. Het aantal nieuwkomers is kleiner dan de groep artsen die met pensioen gaat of het land verlaat. De numerus clausus is niet aangepast aan de behoefte. Niet alleen op het platteland doen de tekorten zich voor, ook de stedelijke gebieden worden getroffen. De dokters die uit het buitenland komen, zijn niet groot genoeg in getal om het tekort op te vullen.

Er emigreren zelfs Franse artsen, in het bijzonder naar landen als Canada (465) waar zij met Frans uit de voeten kunnen, en naar de buurlanden Italië (290) en Duitsland (433). Volgens de artsenorganisaties is het laatste fenomeen te verklaren uit de afkeer van de Franse artsen van de zware administratieve last en van de fiscale lasten. In Frankrijk houdt een arts van elke € 100 aan ontvangen honorarium € 40 over. Bovendien is voor velen de werkdruk te hoog geworden en zoeken zij een prettiger leven in andere landen waar de werkdruk en stress minder zijn. Naast Canada en de buurlanden zijn ook de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten gewilde gebieden, omdat daar nog tekorten aan artsen bestaan. In Canada verdient een arts bijna het dubbele van zijn in Frankrijk gebleven collega. De werkomstandigheden bieden meer vrijheid. Volgens de artsenorganisatie kampt Frankrijk nu met een tekort van 11.000 artsen. Het ophogen van de numerus clausus lijkt niet zo veel zin te hebben, omdat het aantal docenten daartoe ontoereikend is. Wel zouden de studenten meer praktijkgericht moeten worden opgeleid; zes van de tien jongeren die medicijnen gaan studeren, blijken het beroep ook daadwerkelijk te gaan uitoefenen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account