Radarverklikkers: departementen nog niet klaar met ‘gevarenzones’

radarverklikker2

Nu het gebruik van radarverklikkers in Frankrijk is verboden, zouden deze met andere software uitgeruste apparaatjes wel de nieuw in te voeren ‘gevarenzones’ waarbinnen de flitspalen kunnen staan, mogen signaleren. De naam avertisseurs de radars wordt officieel niet meer gebruikt, de nieuwe modellen heten nu outils d’aide à la conduite(‘hulpmiddelen bij het autorijden’) en zouden vóór de zomer gebruik moeten maken van de officiële kaart van 2600 van deze gevarenzones.

Deze kaarten zijn niet klaar, reden waarom de interministeriële commissie Sécurité routière de prefecten heeft opgedragen de departementen hun huiswerk te laten doen of te laten overdoen. Er blijken bovendien te veel inconsequenties voor te komen, waarmee de fabrikanten van de apparatuur niet uit de voeten kunnen. De departementen zouden al in oktober van vorig jaar hun informatie moeten doorgeven. Inmiddels blijken er zeer ijverige departementen te zijn die talrijke gevarenzones hebben opgegeven, andere blijken te hebben gekozen voor een minimum met hier en daar een gevarenzone. In Maine-et-Loire bijvoorbeel staan 30 radars opgesteld die de snelheid meten, terwijl 126 plekken langs voornamelijk de departementale wegens als gevarenzones zijn opgegeven. In Savoie met zijn 20 flitspalen komen 200 zônes de danger voor en Vaucluse telt 230 zones waarbinnen 23 radars staan opgesteld. In Haute-Savoie met 20 flitspalen zijn slechts 84 zones vermeld. En in de departementen rond Parijs zal het een gepiep van je welste worden uit de verklikkers; daar is bijna een derde van het wegennet als gevarenzone opgenomen.

Er wordt er nu hard aan gewerkt om de zaken per regio af te stemmen. Autorijders kunnen voorlopig nog rekenen op een verlenging van de periode waarin de politie coulance zal betrachten bij het constateren van de verboden radarverklikkers.


Veilig Verkeer Frankrijk wil meer fatsoen op de weg

ChampsDe Association française de prévention des comportements sur la route, een vorm van Veilig Verkeer Frankrijk, heeft een actieweek gehouden om de Franse weggebruikers voor te lichten over het belang van een fatsoenlijk verkeersgedrag. Dit jaar is vooral aandacht besteed aan de vrouwen achter het stuur. De helft van de weggebruikers bestaat uit vrouwen, die over het algemeen netter rijden. De cijfers spreken voor zichzelf: 75% van de verkeerdoden bestaat uit mannen, circa 3000 en 62% van de gewonden is man; 83% van de veroorzakers van dodelijke verkeersongelukken is man. Op het punt van beleefdheid is nog een lange weg te gaan, constateert de vereniging. Een onderzoek van Vinci Autoroutes leerde dat meer dan de helft van de automobilisten zijn medeweggebruiker uitscheldt, 42% claxonneert uit boosheid en 24% doet aan opjagend bumperkleven. De Parijzenaars zijn berucht om hun lichtgeraaktheid in het verkeer. Het weekblad Auto Plus plaatste de Franse hoofdstad als nummer één op de lijst van onbeschaafd rijgedrag, gevolgd door Marseille en Nice. Vooral voetgangers blijken de meeste last te hebben van de nonchalante rijstijl van de stedelingen. Bijna de helft van de verkeersdoden in Parijs zijn voetgangers, die ook voor een deel zelf verantwoordelijk zijn voor ongelukken; zij steken over bij rood voetgangerslicht of negeren de oversteekplaatsen. De berijders van bromfietsen en scooters zijn goed voor een derde van het aantal Parijse verkeersdoden. Over het algemeen blijkt haast de
belangrijkste reden te zijn om verkeersregels te negeren of onfatsoenlijk te rijden.

Maar landelijk lijkt het de goede weg op te gaan met de verhoging van de verkeersveiligheid en de terugdringing van het aantal verkeersdoden. In april is het aantal met ruim 22% gedaald, nadat ook ook in maart en februari dalingen te zien waren, respectievelijk van 9 en meer dan 25%. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 202 levens gespaard, een daling van 16% en over de twaalfmaandsperiode mei/mei komt de teruggang uit op 8,7%.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account